Bedre marginer i Kongsberg Gruppen

Selv om oljebremsen fortsatt rammer Kongsberg Gruppen klarte konsernet å løfte lønnsomheten inn mot sommeren.

NY MANN VED RORET: Geir Håøy tok offisielt over som konsernsjef etter Walter Qvam den 6. juni. Han kom fra jobben som sjef for datterselskapet Kongsberg Maritime, som er konsernets største divisjon.
  • Marius Lorentzen
  • Jan Lilleby
Publisert:

Det norske industri- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen slapp fredag kvartalstall som viser en liten tilbakegang i omsetningen for andre kvartal fra 4,2 til 4,1 milliarder kroner, mot samme periode i fjor.

Samtidig klarte konsernet å økte brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) fra 386 til 515 millioner kroner, slik at driftsmarginen økte fra 9,1 til 12,5 prosent.

Den samme trenden ligger der hvis man ser på første halvår samlet. Omsetningen lå stabilt på 8,5 milliarder kroner, mens brutto driftsresultat økte fra 872 til 923 millioner kroner (margin opp fra 10,3 til 10,9 prosent).

Dermed klarer konsernet å stå imot presset som skapes av nedturen i oljemarkedet. Selskapet har igangsatt et stort arbeid for å søke etter andre inntektskilder, kutte kostnader og omstille seg, men måtte likevel gå til skrittet og gjennomføre en ny nedbemanningsrunde i datterselskapet Kongsberg Maritime denne høsten. Tidligere denne måneden varslet selskapet at 100 stillinger til skal kuttes.

– Til tross for krevende markeder for deler av konsernet leverer vi et godt andre kvartal. Som forventet preger situasjonen i offshoremarkedet oss, og gjør at organisasjonen må tilpasses ytterligere, kommenterer Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Konsernet fikk inn totalt 3,5 milliarder kroner i nye ordrer og ordrereserven endte dermed på 18,1 milliarder. Det er en nedgang både fra slutten av 2015 og utgangen av første kvartal, da ordrereserven lå på henholdsvis 19,6 og 18,7 milliarder.

Les også

Kongsberg selger produktområde til NOV-datterselskap

Færre ansatte

Under den forrige nedbemanningen i Kongsberg Maritime var aktiviteten i andre deler av Maritime og konsernet såpass god at det totale antallet ansatte faktisk gikk opp, selv om man kuttet i olje- og offshoreeksponerte divisjoner.

I andre kvartal har antallet ansatte i Kongsberg Gruppen imidlertid gått ned med 231 totalt, ifølge kvartalsrapporten. Selskapet peker på dette hovedsakelig skyldes nedbemanningsprosessene i Kongsberg Maritime og Kongsberg Oil & Gas Technologies.

Det sistnevnte oljeserviceselskapet har nå blitt lagt ned i den formen det har hatt, og de fleste divisjonene er enten flyttet til Maritime eller den nyopprettede divisjonen Kongsberg Digital, som ledes av Hege Skryseth. I juli varslet Kongsberg at de selger produktområdet Subsea fra Oil & Gas Technologies til National Oilwell Varco-konsernet som et ledd i omstruktureringen.

Så langt i år har kostnadene knyttet til omstruktureringen av den tidligere oljeservicesatsingen kommet opp i 28 millioner kroner, ifølge regnskapet.

Kongsberg Maritime fikk for øvrig driftsinntekter på 2,3 milliarder kroner og en EBITDA-margin på 10,0 prosent. Ordreinngangen i kvartalet er på 2,0 milliarder kroner.

– Kongsberg Maritime fortsetter diversifiseringsstrategien og vi ser at det gir effekter. Aktivitetsnivået og ordreinngangen innen handelsflåtesegmentet og de ikke-offshore relaterte delene av Subsea er godt. Innen offshore, olje og gass følger vi markedet tett, og ytterligere tilpasninger av kostnadsnivå vurderes løpende på bakgrunn av markedssituasjonen, sier Håøy.

Finsk oppkjøp bidrar

Kongsberg Defense Systems har i kvartalet driftsinntekter på 1,089 milliarder kroner en EBITDA-margin på 19,9 prosent.

Tallene inkluderer resultatandelen fra finske Patria. Kongsberg Gruppen annonserte tidligere i år at de kjøper halvparten av det finske forsvarskonsernet, og fra 24. mai ble en andel av resultatene konsolidert inn i Kongsberg Defense-resultatene. For andre kvartal bidro Patria med 60 millioner kroner.

– Kongsberg Defense Systems har et godt kvartal med blant annet høy og økende aktivitet innen Aerostructures og romfartssegmentet. De store leveranseprosjektene fortsetter på plan og vi jobber videre med betydelige markedsmuligheter innen flere segmenter. Patria ga et betydelig bidrag til resultatet i kvartalet som følge av et meget sterkt juni, sier Håøy.

Oppkjøpet av Patria ble hovedsakelig finansiert gjennom utstedelsen av to obligasjonslån på til sammen to milliarder og en brofinansiering. Oppkjøpet har ført til at Kongsberg Gruppen samlet sett har gått fra en nettogjeld på -504 millioner kroner (netto formuende) ved slutten av første kvartal til 2,7 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

I kvartalet nedbetalte konsernet brofinansieringen til 160 millioner euro og kjøpte tilbake obligasjoner i KOG06-lånet for 243 millioner. Dermed er det nå 1,8 milliarder utestående i dette lånet.

Konsernets andre forsvarsområde Kongsberg Protech Systems, som selger fjernstyrte våpenstasjoner, hadde driftsinntekter 472 millioner kroner og EBITDA margin på 4,2 prosent. Det lave marginnivået er som forventet som følge av planlagt høy markeds- og utviklingsaktivitet særlig knyttet til medium caliber-satsingen, skriver selskapet selv i børsmeldingen.

Les også

– Vi skal klare å komme oss gjennom dette her

Les også

Økokrim dropper saken mot Kongsberg – men tiltaler tidligere salgssjef

Les også

Kongsberg selger subsea-produkter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kongsberg Gruppen

Flere artikler

  1. Svakeste omsetning siden 2012: Kongsberg Gruppen kutter i utbyttet

  2. Kongsberg Gruppen får drahjelp av forsvarssektoren når oljemarkedet er under press

  3. Nedskrivninger og restrukturering koster 399 millioner

  4. Venter fortsatt at 2017 blir tøft

  5. Historisk tykk ordrebok i Kongsberg Gruppen