Røkke og Eriksen kastet seg på fly til London - spikret planene om oljegigant på to uker

BP hadde en beiler på døren som ville kjøpe hele virksomheten deres i Norge. Det ville ikke BP, så de ringte heller Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

– IKKE ET ALTERNATIV: Konsernsjef i BP, Bob Dudley (i midten), mener det ikke var et alternativ å forlate norsk sokkel. De klarte å friste Aker til å inngå en ny allianse for å skape oljeselskapet Aker BP. Her er Aker-sjef Øyvind Eriksen (t.v.) og Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik (t.h.) avbildet.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
 • Marius Lorentzen
Publisert:

FORNEBU (E24): Aker og BP var allerede for 11 år siden i dialog om å få til noe på norsk sokkel. Det ble aldri noe av, før nå.

På bare to uker spikret ledelsen i Aker, Det norske og BP sammen en plan om å skape en ny norsk oljekjempe, etter initiativ fra det britiske oljeselskapet.

– Denne gangen var det BP som fikk et tilbud for sin virksomhet i Norge. Fordi vi har enestående relasjoner, også på det personlige plan, så ble vi oppringt. De sa at «nå skjer det ting. Hvis dere vil dere være med på toget, er det i ferd med å forlate perrongen», forteller Aker-sjef og styreleder i Det norske oljeselskap, Øyvind Eriksen, til E24.

Fredag inviterte han, Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik og BP-sjef Bob Dudley til pressekonferanse for å fortelle om det nye oljeselskapet Aker BP som de nå setter opp gjennom å slå sammen BPs norske virksomhet og Det norske.

– Heldigvis tar ikke Kjell Inge og jeg tog til London, men vi flyr. Vi var der i løpet av timer, legger han til.

BP-sjefen fortalte under pressekonferansen at de fikk tilbudet om å få en bunke kontanter for å pakke sakene sine og forlate Norge, og overlate feltene og lisensene til budgiveren.

– Vi har vært på norsk sokkel siden 1965, og arbeidet vårt ledet blant annet frem til Valhall-feltet, sa Dudley, og fortsatte:

– Tanken på å forlate dette flotte landet etter 50 år var ikke et alternativ.

– Dere går nå fra å eie lisenser direkte på norsk sokkel til å eie aksjer i et børsnotert selskap. Er planen fortsatt å ha et langsiktig eierskap i Norge?

– Absolutt. Noen spekulerer at dette er en måte for oss å kunne selge oss ut, men det er det ikke. Vi får to styreplasser og skal sørge for teknisk utveksling opp mot Aker BP, sier Bob Dudley til E24.

For BP er det også et poeng at de ikke trenger å investere kapital inn i virksomheten i Norge, slik Aker BP er satt opp:

– Dette blir et selvfinansierende oljeselskap, som vil drive frem effektivitet og nye ressurser, sa Dudley.

Les også

– Dette løser mange problemer samtidig

Norge blir et «oljelaboratorium»

I tillegg til at Aker BP vil sitte på alle feltene til Det norske og BP Norge når fusjonen etter planen går gjennom mot slutten av året, skal BP også stille med sin tekniske ekspertise.

BP-sjef Bob Dudley og Aker-sjef Øyvind Eriksen fortalte fredag at de ønsker at Aker BPs virksomhet på norsk sokkel skal være sentrum for utprøving av ny teknologi for BP, i samarbeid med Aker-systemet.

– Muligheten for forbedringer i næringen er enorm, men det er noen begrensninger for hva man kan få til i måten næringen jobber i dag. Det som trigget oss, er at BP ser muligheten for å teste ut nye metoder og teknologier for drift i Norge sammen med oss. Hvis det lykkes, vil de rulle det ut til BPs virksomhet i andre land, sa Øyvind Eriksen.

BPs toppsjef lister opp en rekke områder overfor E24 der han mener BP kan utvikle nye metoder og teknologier. Han nevner blant annet arbeid innen: Seismisk arbeid, måten man kan koble nye funn tilbake til eksisterende felt (tie-back) raskere og billigere, bruk av «big data»-analyse for å forbedre produksjon og drift på olje- og gassfelt.

– Norge og Aker BP tror jeg blir et flott laboratorium for oss, sier Dudley.

Han peker på at det også finnes andre steder i verden der BP har både leting, utbygging og drift, men at villigheten til å pønske ut nye løsninger i Aker er en viktig del av puslespillet.

For Akers leverandørbedrifter, som Kværner og Aker Solutions, blir ikke Aker BP noen gratisbillett til kontrakter på norsk sokkel, skal vi tro Aker-sjefen.

– Våre leverandørbedrifter må også i fremtiden konkurrere om små og store kontrakter, både for BP og Aker BP, sier Eriksen.

Han peker på at det likevel er nettopp Akers leverandørbedrifter som var starten på forholdet med BP, et forhold som har var i tiår.

– Det er gjennom dette forholdet at BP har lært å kjenne vår teknologi- og kunnskapsbase, vårt lederskap og gjennomføringsevne. Uten dette forholdet hadde vi ikke fått dette til, sier Eriksen.

Vekst, vekst og vekst

Gjennom de siste par årene har Det norske med Aker i ryggen gjennomført et omfattende oppkjøpsraid på norsk sokkel. Det startet med oppkjøpet av Marathon Oils norske virksomhet, som blant annet inkluderte Alvheim-feltet. Alvheim Nord har nå også blitt til et stort satsingsområde for Det norske.

Deretter fulgte de på med oppkjøp av de norske virksomhetene til Svenska Petroleum og Premier Oil i 2015, og senest lisenser fra Centrica nå i april.

– Vi gikk åtte dager over fristen, spøkte Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik, med referanse til at det var den 2. juni 2014 at de annonserte oppkjøpet av Marathon Norge.

– Er det å bli større viktig i konkurransen med Lundin og Statoil?

– Størrelsen i seg selv er ikke et poeng. Poenget er å få en mer diversifisert portefølje og flere store feltandeler. Vi skal få en mer robust balanse, og en betydelig kontantstrøm som gir utbyttekapasitet, sier Øyvind Eriksen, og legger ikke skjul på at de ikke er ferdige med handleturen sin på norsk sokkel ennå:

– Med dette finansielle fundamentet kan vi også være klare til å gripe nye lignende muligheter når andre ønsker seg ut av norsk sokkel, legger han til.

Så sent som tirsdag denne uken sa Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik at det ikke ble noe utbytte med deres eksisterende struktur, såfremt det ikke kom en ny oljeprisboom.

– Jeg sa på tirsdag at med dagens portefølje at utbytte først var realistisk fra 2020, men oppkjøp av feltandeler som allerede nå sjenerer kontantstrøm kunne akselerere den planen. Det sa jeg fordi jeg håpet på tirsdag at jeg skulle få lov å fortelle om dette i dag, sa Eriksen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det norske oljeselskap
 2. Aker
 3. BP
 4. Kjell Inge Røkke

Flere artikler

 1. Det norske og BP Norge slår seg sammen: Lager nytt oljeselskap på norsk sokkel

 2. Betalt innhold

  – En milepæl i norsk oljehistorie

 3. Det norske trenger oljeprisboom for å betale utbytte før 2020

 4. Det norske om oppkjøp: – Pågående diskusjoner

 5. – En unik sjanse for å fornye norsk sokkel