Oljefondet halverte eierposten i våpenaksjer

Oljefondet eier aksjer for over én milliard kroner i noen av de største amerikanske produsentene og forhandlerne av håndvåpen og ammunisjon. Det er likevel én milliard lavere enn året før.

VÅPENPRODUSENT: Oljefondet hadde fortsatt aksjer i Smith & Wesson i fjor, selv om andelen var betydelig lavere enn året før. Bildet er tatt på en utstilling i regi av den amerikanske våpenorganisasjonen NRA, der våpenprodusenten var én av utstillerne.

Foto: Scott Olson AFP
Publisert:

Ved utgangen av 2017 eide Oljefondet aksjer for over én milliard kroner i noen av de største amerikanske produsentene av håndvåpen og ammunisjon.

Det viser en opptelling som E24 har gjort av noen av de mest kjente av fondets våpenaksjer, inkludert Olin Corporation (som eier Winchester), Sturm Ruger, Smith & Wesson (nå American Outdoor Corporation), Dick’s Sporting Goods Inc. som selger våpen og sportsutstyr og Vista Outdoor.

Etter en rekke skoleskytinger, senest i Parkland, Florida, har mange engasjert seg for å gjøre det vanskeligere å få tilgang til våpen.

Nå begynner også noen investorer å tenke nytt rundt våpenselskapene.

Les også

Så mye steg Oljefondet

Blant disse er forvalteren Blackrock, som nå vil be våpenprodusentene om innspill til hvordan de vil svare på de mange skytetilfellene, ifølge Reuters.

Oljefondet er for øvrig en av eierne i Blackrock, som ifølge Bloomberg eier aksjer i både Dick’s Sporting Goods, Sturm Ruger og American Outdoor.

– Vil dette være noe Oljefondet også kan gjøre?

– En veldig stor andel av denne industrien er jo utelukket fra investeringsuniverset, så det er ikke en sektor vi dekker med våre forvaltere. Det vil derfor ikke være noen naturlig anledning til å ha disse diskusjonene, sier Oljefondets direktør Yngve Slyngstad.

EIER VÅPENAKSJER: Oljefondet eier aksjer i flere amerikanske produsenter av håndvåpen og ammunisjon, men har ikke vurdert risikobaserte nedsalg. Her intervjues NBIM-direktør Yngve Slyngstad (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland

Har redusert eierskapet

Fondet har for øvrig halvert eierskapet i disse selskapene fra 2016, da aksjepostene i de samme selskapene til sammen var verdt 2,05 milliarder kroner.

– Er denne endringen bevisst, eller er det tilfeldig?

– De endringene i USA, fordi vår amerikanske aksjeportefølje er svært indeksnær, så er det veldig ofte basert på endringer i systematiske risikopremier, mer enn analyse av enkeltselskaper. Dette er en sektor vi ikke dekker med våre verdipapirseleksjonsstrategier internt, sier Slyngstad til E24.

Fondet har som hovedmål å investere sine penger bredt, men kan også vurdere å selge aksjer av egen vilje, for eksempel hvis selskapenes forretningsmodeller vurderes som risikable. Det har Slyngstad ikke vurdert for disse aksjene.

– Ikke med den mekanismen som vi har som heter risikobaserte nedsalg. Da er det i utgangspunktet forventninger om fremtidig inntjening og risikobildet rundt det som er aktuelt, sier Slyngstad.

– Så er det selvsagt en annen uttrekksmekanisme administrert av Etikkrådet og sendt til hovedstyret, men det er det ikke administrasjonen som direkte har noe med å gjøre, sier han.

En rekke våpenprodusenter er utelukket fra Oljefondets investeringsunivers etter råd fra Etikkrådet, men dette gjelder særlig produsenter av klasevåpen, landminer og deler til atomvåpen.

Les mer: Dette er Oljefondets toppaksjer

– Skjønner bakgrunnen

USA er et liberalt land når det gjelder våpensalg, og det har så langt vært liten oppmerksomhet rundt det at Oljefondet eier aksjer i produsenter av våpen og ammunisjon.

– Jeg skjønner bakgrunnen for spørsmålet. Tragiske hendelser, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, som er Oljefondets styreleder.

– Men du og dere er kjent med at for etiske forhold, altså ikke-økonomiske forhold som man vurderer som problematiske, så er det en arbeidsdeling mellom Etikkrådet på den ene siden og Norges Bank på den andre siden, i tillegg til den andre siden som Yngve Slyngstad har nevnt her, nemlig at man utøver en eierskapsutøvelse generelt i selskaper man er investert i, sier Olsen.

Våpensalget har gått ned

Våpenaksjer har tidligere brukt å stige etter skoleskytinger, fordi folk har ønsket å sikre seg våpen i frykt for strengere regler og krav.

Slike regler har ikke kommet, til tross for en rekke masseskytinger de siste årene.

Les også

Dette er Oljefondets toppaksjer

Våpensalget har ifølge CNN gått kraftig ned etter at Donald Trump tok over som president i USA, trolig fordi folk ikke er spesielt bekymret for at han vil stramme inn på retten til å kjøpe våpen.

FBIs bakgrunnssjekker av våpenkjøpere falt også med 8 prosent i fjor, ifølge CNN.

Rammet produsentene

Svakere etterspørsel gikk blant annet ut over Sturm Rugers resultat, som falt fra 4,59 dollar per aksje i 2016 til 2,91 dollar per aksje i fjor.

Olin Corporation leverte et resultat på 3,26 dollar per aksje i fjor, opp fra et tap på 2 cent per aksje året før. Selskapets ammunisjonsenhet Winchester hadde derimot sitt svakeste år siden 2012, blant annet fordi etterspørselen etter kommersiell ammunisjon falt 17 prosent, ifølge selskapet.

American Outdoor legger frem tall 1. mars og Dick’s den 6. mars, mens Vista ikke har oppgitt dato.

Noen våpenaksjer er gått nedenom og hjem de siste årene, inkludert Remington Outdoor Company som varslet konkursforhandlinger i 2018, og Colt som varslet konkurs i 2016.