Milliardunderskudd i Seadrill

Seadrill legger nå frem planen som de mener må til for å redde selskapet. Riggkjempen  varsler at de trolig søker konkursbeskyttelse innen to og en halv uke.

LANGE DAGER: Storaksjonær John Fredriksen og ledelsen i Seadrill har brukt utallige timer den siste tiden for å forsøke å finne en restruktureringsløsning for riggselskapet.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Riggselskapet Seadrill, der John Fredriksen er storaksjonær, slapp torsdag kvartalstall som viser at konsernet fortsatt sliter tungt økonomisk.

De siste månedene har riggselskapet fått et midlertidig pusterom fra kreditorene samtidig som det har pågått intense forhandlinger som banker, obligasjonseiere og aksjonærene kan gå med på.

Etter et andre kvartal der selskapet gikk med milliardunderskudd, sier den ferske konsernsjefen at man nå er kommet langt i gjeldsforhandlingene med kreditorene. Selskapet har flere ganger pekt på at man vil ende med å gå inn i konkursbeskyttelse under amerikansk lov (kalt Chapter 11) for å restrukturere selskapet.

– Vår primære mål for øyeblikket er å ferdigstille forhandlingene for vår omfattende restruktureringsplan, som er et godt stykke på vei og trolig vil bli gjennomført gjennom en Chapter 11-prosess på eller før 12. september 2017, skriver Anton Dibowitz.

12. september er fristen som bankene og Seadrill ble enige om i juli. Samtidig har selskapet fått utsatt forfall på to lån som har en ramme på henholdsvis 400 og 450 millioner dollar til 14. september. Lånene er gitt for boreenheten Seadrill Emimence.

Les også

Alt du må vite om Chapter 11

Vil hente én milliard friske dollar

I en oppdatering om restruktureringsprosessen skriver Seadrill at «det er trolig» at planen vil innebære at man henter inn rundt en milliard dollar i ny kapital. Det tilsvarer i underkant av åtte milliarder kroner med dagens kurs.

I tillegg mener Seadrill planen trolig vil bety at bankene går med på å forlenge låneforfallet med fem år, og utsette avdragsbetalinger.

– Det er trolig at den omfattende restruktureringsplanen vil kreve en betydelig nedskrivning eller konvertering (til aksjer, journ.anm.) av våre obligasjoner, i tillegg til nedskrivninger og tap for andre aktører, inkludert skipsverftene, skriver selskapet.

Gitt tapene som kreditorer og andre aktører må ta, legger Seadrill til at de derfor forventer at aksjonærene vil sitte igjen med minimalt eller null verdier etter at prosessen er gjennomført.

Til tross for at selskapet altså mener aksjonærenes verdier i realiteten er tapt, handles Seadrill-aksjen fortsatt for snaue to kroner på Oslo Børs torsdag.

Seadrill har de siste ukene og månedene sørget for å kappe alle nødvendige bånd mellom selskapet og de andre selskapene i John Fredriksen-systemet, inkludert Archer, Seadrill Partners og Seamex. En viktig del av dette har vært arbeidet Seadrill har gjort for å kvitte seg med lånegarantier de har gitt på vegne av disse selskapene.

Ved å kappe disse båndene unngår man at de andre selskapene kunne kommet i mislighold overfor sine egne kreditorer når Seadrill søker om konkursbeskyttelse under Chapter 11.

Les også

Seadrill tar gjeldsgrep før mulig konkursbeskyttelsesprosess

200 millioner mindre på bok

Seadrills omsetning falt i andre kvartal fra 868 til 577 millioner dollar, mens brutto driftsresultat (EBITDA) falt fra 557 til 264 millioner dollar.

Mens konsernet gikk 267 millioner dollar i pluss etter skatt i andre kvartal i fjor, endte bunnlinjen i samme periode i år på -158 millioner dollar, tilsvarende et underskudd på 1,2 milliarder kroner med dagens kurs.

Så langt i år har Seadrill ikke skrevet ned riggflåten sin ytterligere, utover de nedskrivningene som allerede er gjort.

Seadrills kontantbeholdning falt fra 1,5 til 1,3 milliarder dollar fra første til andre kvartal, samtidig som netto rentebærende gjeld også falt med samme beløp, fra 8,2 til 8,0 milliarder dollar.

Selskapet forklarer nedgangen i gjelden med avdragsbetalinger på gjelden.

Selskapet hadde en kontantstrøm fra driften på 64 millioner dollar, under halvparten av nivået i første kvartal.

I tredje kvartal venter Seadrill at brutto driftsresultat (EBITDA) skal falle enda mer, fra 264 til rundt 175 millioner dollar fordi flere av riggene kommer av kontrakter og ratene i markedet er lavere.

Selskapet forventer samtidig at netto driftsresultat skal ende på -20 millioner dollar, i motsetning til driftsunderskuddet på 100 millioner i andre kvartal.

Seadrill venter at West Tucana og Sevan Louisiana kommer av kontrakt eller vil stå helt uten arbeid i tredje kvartal, mens det er ventet at West Freedom og West Gemini vil få lavere rater enn i andre kvartal.

Inntektsbortfallet på disse boreenhetene vil delvis bli oppveid av at West Telesto kommer i drift og at West Cressida er i aktivitet i hele kvartalet.

Tror oljeselskapene bruker mindre penger enn ventet

Seadrill-sjef Anton Dibovitz understreker samtidig at den daglige driften og riggoperasjonene ikke blir påvirket av gjeldsforhandlingene.

– Selv om markedet fortsetter å være utfordrende, har sterke leveranseresultater og gode kundeforhold gjort det mulig for oss å få flere enheter (rigger, journ.anm.) på kontrakt igjen i kvartalet. Med en ung og fleksibel flåte vil vi være godt posisjonert til å kapitalisere på en markedsoppgang etter at restruktureringen er gjennomført, sier Seadrill-sjefen videre.

Seadrill skriver samtidig at flertallet av oljeselskapenes investeringsanslag offshore nå «er lavere enn den opprinnelige guidingen».

– Tegn til en mulig oppgang (i markedet, journ.anm.) blir sakte, men sikkert mer tydelige. Med en økt anbudsaktivitet, kontraktsinngåelser og skroting (av gamle boreenheter, journ.anm.) gjennom det siste kvartalet, ser vi noen positive datapunkter som tilsier at markedet er på vei i riktig retning, skriver selskapet.

Les også: Ferske anslag på oljeinvesteringene: Fortsatt håp om 2018-løft

Les også

Trøims riggselskap vil på Oslo Børs

Les også

Slik kan oljeprisen stikke kjepper i hjulene for Seadrill

Les også

Seadrill-sjefen: – Jeg stikker ikke

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Seadrill

Flere artikler

  1. Seadrill søker konkursbeskyttelse i USA – varsler redningsplan

  2. Her er floken Seadrill må løse

  3. Redningsplanen er godkjent

  4. Usikkert om Seadrills redningsplan er god nok

  5. Betalt innhold

    Dette ble Seadrills redningsplan