Etikkrådet og Norges Bank uenige om Oljefondet: Venter med nye klimaråd

Etikkrådet vil ikke gi nye råd om hvilke selskaper Oljefondet bør selge av klimahensyn før uenigheten med Norges Bank er avklart. Men rådet fortsetter å granske utslippene i shipping- og sementbransjen.

VENTER PÅ AVKLARING: Etikkrådet og Norges Bank er uenige om hva som skal til for at Oljefondet skal kaste ut selskaper av klimahensyn. Inntil avklaringen kommer vil Etikkrådet ikke komme med flere råd om klimauttrekk ut over de fem anbefalingene det alt har gitt. Dette er Etikkrådets leder Johan H. Andresen.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det kom frem Etikkrådets årsmelding for 2018.

– For the good, the bad and the ugly, kommenterte Etikkrådets leder Johan H. Andresen på Twitter etter at rapporten ble lagt frem.

I årsrapporten tar Etikkrådet blant annet opp uenigheten med Norges Bank om hva som skal til for å ekskludere selskaper av klimahensyn, som E24 har omtalt uenighetene flere ganger tidligere.

Les mer: Uenighet om klima-utelukkelser i Oljefondet: – Begynner å ligne på trenering

– Arbeidet knyttet til klimakriteriet har vært utfordrende, delvis fordi det er pionérarbeid, og delvis fordi kriteriet er åpent for ulike tolkninger, skriver Etikkrådet.

Les også

Norges Bank slår tilbake etter kritikk: – Viktig at vi trår rett

Ville fjerne fem klimaverstinger

I 2017 og 2018 anbefalte rådet å ekskludere totalt fem selskaper fra Oljefondet fordi de etter rådets mening i uakseptabel grad bidrar til klimaendringer etter klimakriteriet. Dette kriteriet ble vedtatt av Stortinget i 2016.

Norges Bank har hittil ikke tatt noen avgjørelse om slike uttrekk, fordi banken er uenig med Etikkrådet i hva som skal til for å ekskludere selskaper etter dette kriteriet.

Nå skal finansminister Siv Jensen avklare saken, før Stortinget avgjør til sommeren.

– Det vil ikke komme med nye anbefalinger før innholdet i anbefalingene som allerede er gitt har blitt bestemt av Norges Bank, skriver Etikkrådet.

Det er snart tre år siden Stortinget bestemte at Oljefondet ikke skal investere i selskaper som i uakseptabel grad bidrar til klimaendringer.

Les også

Intern uenighet om Oljefondets klimagrep: Får svar til sommeren

Gransker shipping og sement

Til tross for uenigheten med Norges Bank om klimauttrekkene har Etikkrådet imidlertid fortsatt å granske de store utslippskildene i ulike sektorer.

– I 2018 har vi blant annet gransket sementprodusenter og internasjonale shippingselskaper, skriver Etikkrådet.

– Det ser ut som det kan være betydelige forskjeller i utslippene av drivhusgasser mellom sammenlignbare virksomheter eiet av ulike sementprodusenter og ulike skipseiere, legger rådet til.

Samlet er shippingbransjens utslipp på nivå med hele Tysklands utslipp, men denne bransjen er ikke omfattet av den globale klimaavtalen som ble inngått i Paris i 2015.

– International Maritime Organisation har sagt at målet er å halvere utslippene i perioden frem til 2050 Vi vil følge med på hvordan sektoren følger opp denne utviklingen, skriver Etikkrådet i årsrapporten.

Les mer: Norges Bank slår tilbake etter kritikk: – Viktig at vi trår rett

Les også

Uenighet om klima-utelukkelser i Oljefondet: – Begynner å ligne på trenering

Følger opp skipsopphugging

Etikkrådet er et rådgivende organ som legger frem anbefalinger for Norges Bank om hvilke selskaper Oljefondet bør kvitte seg med av etiske grunner.

Rådet har brukt det siste året til å følge opp såkalt «beaching» eller opphugging av skip på strender i Asia, og Norges Bank ekskluderte i fjor fire selskaper og satte ett til observasjon på grunn av slik virksomhet.

Rådet er også bekymret over at Oljefondet går inn i flere land med svake tradisjoner for å ta vare på menneskerettighetene.

Les mer: Sliter med Oljefondets saudi-aksjer

Dette er selskapene som er utelukket fra Oljefondet av etiske hensyn per mars 2019:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet

Flere artikler

  1. Vil kaste ut oljegiganter fra Oljefondet: Utpeker disse seks som «klimaverstinger»

  2. Regjeringens melding om Oljefondet: Dette vil Siv gjøre

  3. Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig

  4. Jubler etter Oljefondets klimagrep: – En stor seier

  5. Storebrand om olje-lobbyisme mot klimakrav: – Kan ikke få trenere