Viktig rente med nytt fall: Nå blir det billigere for bankene å låne

Den sentrale Nibor-renten faller videre til tidenes laveste nivå, og gir rom for bankene til å kutte utlånsrentene. – Det er god tilgang til rimelig finansiering for norske banker, sier analytiker.

BILLIGERE LÅN: Nordmenn med boliglån vil nyte godt av nullrente fra Norges Bank og billigere finansiering for bankene. Nå kutter mange banker rentene for tredje gang siden mars, etter at coronakrisen har rammet norsk økonomi hardt.
Publisert: Publisert:

Torsdag kuttet sentralbanksjef Øystein Olsen overraskende styringsrenten til null, for første gang.

Til sammen har han nå kuttet renten med 1,5 prosentpoeng siden coronakrisen slo til mot økonomien for fullt i mars.

Etter første runde med kutt fulgte bankene bare delvis med, fordi det var dyrt å finansiere seg. Men nå har det endret seg.

Den viktige Nibor-renten, som setter standarden for hva det koster for bankene å finansiere boliglån, har falt til tidenes laveste nivå.

– Det er ikke lenge siden vi hadde Nibor på rundt 1,8 prosent, og nå er den på 0,32 prosent, sier strateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Nå kutter bankene mer

Bankene fikk kritikk fordi mange «bare» kuttet renten med 0,85 prosentpoeng i mars, mens Olsen kuttet 1,25 prosentpoeng.

Men billigere finansiering gjør det nå mulig for bankene å kutte renten ekstra mye. Etter Olsens rentekutt torsdag har flere banker kuttet med 0,4 prosentpoeng, som er mer enn Olsens kutt på 0,25 prosentpoeng.

Danske Bank var først ute med et rentekutt på 0,4 prosent torsdag. Senere har en rekke andre kastet seg på med lignende kutt, inkludert Nordea, DNB og flere mindre banker.

Regner man sammen de ferske kuttene og kuttene som ble gjort i mars, har mange banker nå totalt kuttet renten med inntil 1,25 prosentpoeng.

Dermed nærmer de seg Olsens kutt på 1,5 prosentpoeng i samme periode.

Les også

– Rentebunnen er nådd

– Litt bismak

Sentralbankens nullrente og ekstralån til bankene har som mål å senke bankenes rente og stimulere økonomien.

Det vil senke rentekostnadene for norske bankkunder. Samtidig er det et dårlig tegn at dette trengs, påpeker Bernhardsen.

– Nullrente er bra for dem med stort boliglån. Men det er litt bismak ved det, sier han.

– Det at renten blir så lav er et symptom på at noe er galt. Veldig lav rente er et uttrykk for svak utvikling i norsk økonomi, legger han til.

Les også

Økonomer etter Olsens rentekutt til null: Spår lave boliglånsrenter lenge

Rimelig finansiering

Den lave Nibor-renten gjør det lettere for bankene å låne penger i markedet. Bernhardsen tror renten vil holde seg lav i tiden fremover.

– Jeg tror det er god tilgang til rimelig finansiering for norske banker. Kredittmarkedene er i bedring, og Nibor-renten er lav. I sum så er det all mulig grunn til å tro at dette skal vedvare, sier han.

Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen.
Les også

«Norges viktigste rente» faller videre: Ber bankene kutte renten

– Men det er også trusler mot dette?

– Det kan alltid skje ting der ute. Disse rentene påvirkes i stor grad av hvordan markedet opplever risiko. Skulle risikosentimentet surne kan gjøre at Niborrenten stiger og kredittpåslaget dyrere, noe som øker bankenes finansieringskostnader, sier Bernhardsen.

Med andre ord: skulle det bli en krise i verdensøkonomien og markedene låser seg, vil det få en effekt.

– Det spørs hvor langvarig det er. Hvis både Niborrenten og kredittpåslaget endrer seg mye, vil det påvirke rentene her hjemme. Men bankene vil nok se dette an over tid, sier Bernhardsen.

Les også

Sjeføkonomer om Norges Bank: – Nå gir de alt de har

Viktig for bankenes finansiering

Niborrenten er sentral for bankene fordi den er med på å avgjøre hva bankene betaler for å låne penger i markedet, som den kan låne ut til kundene, forklarer Nordea-analytikeren.

– Det er Nibor som ligger til grunn for bankenes finansieringskostnader. Når bankene henter finansiering så er det hovedsakelig to kilder: rundt 40 prosent er innskuddene i bankene, og rundt 60 prosent er markedsfinansiering, sier Bernardsen.

– For markedsfinansiering er Nibor veldig viktig. Når bankene finansierer boliglån utsteder de hovedsakelig obligasjoner med fortrinnsrett, og da får banken en rente som tilsvarer Nibor pluss et påslag som bestemmes av markedet, sier han.

Dette påslaget er typisk på mellom 0,3 til 0,4 prosentpoeng. Under kriser har det vært oppe i 0,75 prosentpoeng.

Med dagens Niborrente på 0,32 prosent betyr det at bankene normalt vil betale rundt 0,6–0,7 prosent rente for å hente penger via obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Slike obligasjoner tilbyr sikkerhet, ofte i en viss mengde av bankens minst risikable lån. Disse tilbys siden til investorer som er villige til å låne ut penger til norske banker, mot at de får avkastning på disse obligasjonene.

Les også

Norges Bank venter at boligprisene faller med 1,8 prosent i år

Sentralbanken har gitt ekstralån

– Hva er årsaken til at Nibor faller?

– Over tid er det styringsrenten som styrer Nibor. Noen ganger er den høy målt mot styringsrenten, andre ganger lav, sier Bernhardsen.

– I perioder har Nibor ligget rundt ett prosentpoeng over styringsrenten. Nå er den forskjellen bare 0,32 prosent. Det skyldes blant annet at sentralbanken har gitt mye ekstralån til bankene, legger han til.

Den siste tiden har Norges Bank tilbudt såkalte F-lån til bankene. Banken har også tilbudt lån i dollar, etter en avtale med USAs sentralbank.

Les også:

Les også

Norges Bank venter nullrente ut 2023

Les også

Norges Bank grep inn i kronen

Les også

Norges Bank kutter renten til null for første gang

Publisert:
Gå til e24.no