Analysesjef frykter SAS må betale milliarder i erstatning etter streiken

Avtalen med pilotene er et skritt i feil retning når det kommer til kostnadsstyring, mener analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank.

ENIGHET TIL SLUTT: SAS-sjef Rickard Gustafson og pilotene kom til slutt til enighet om en lønnsøkning på 11 prosent over tre år. Pilotene hadde på forhånd ønsket 13 prosent, noe Gustafson sier ville kostet SAS en halv milliard ekstra i året.

Foto: Fredrik Persson/tt TT Nyhetsbyrån
Publisert:,

– SAS har de siste årene opparbeidet seg konkurransekraft gjennom bedre kostnadsstyring enn konkurrentene. I denne sammenheng er pilotavtalen et skritt i feil retning, skriver aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i et ferskt notat.

Han mener at hvis torsdagens avtale blir fulgt opp med lønnsøkning på samme nivå for andre ansattegrupper, kan det bli starten på en periode der SAS taper konkurransekraft.

– Det øker risikoen for en dårligere inntjeningsmessig utvikling enn det vi forventer nå.

Opp mot to milliarder i kompensasjon

På kortere sikt må SAS forholde seg til streikekostnader på omtrent en halv milliard svenske kroner og potensielt en enda høyere utgift hvis det viser seg at de må utbetale kompensasjon til alle de streikerammede passasjerene.

Les også

Slik kan SAS reparere forholdet til passasjerene

Dem har det vært over 300.000 av i løpet av den siste uken.

– Hvis passasjerene har rett på kompensasjon er det grunn til å frykte at de samlede kostnader for SAS havner på mellom én og to milliarder svenske kroner, skriver Jacobsen.

SAS har så langt avvist alle krav. Fredag morgen hadde Transportklagenemnda mottatt mellom 20 og 30 klager.

Han poengterer at det ennå er uvisst hva utfallet vil bli, men tror at det er mindre sannsynlig med kompensasjon enn at kundene får dette.

Lønnsøkningen vil koste

DNB Markets anslår en noe høyere streikekostnad for SAS, på rundt 600 millioner svenske kroner.

– Pilotstreiken er endelig over, skriver de i et notat fredag, etter at nesten en ukes lang streik ble avsluttet sent torsdag kveld.

DNB peker på at pilotene i snitt vil få en lønnsøkning på 3,5 prosent de neste tre årene, og at andelen piloter som får mer forutsigbare turnuser skal øke gradvis til 60 prosent. Til gjengjeld skal samme pilot kunne jobbe både på kort- og langdistanse.

DNB Markets har tidligere anslått at streiken kan ha en kostnad for SAS på mellom 75 og 100 millioner svenske kroner per dag, eller i intervallet 68 og 90 millioner norske kroner.

Nå sier banken at den anslår de totale kostnadene for streiken til 600 millioner svenske kroner (549 millioner norske kroner).

Venter at anslagene kuttes

Over 4.000 avganger er innstilt den siste uken, og dette rammer 380.000 passasjerer, påpeker DNB.

I tillegg kommer det noen innstillinger fredag, men trafikken vil trolig gå noenlunde som vanlig fra helgen av.

DNB venter også at analytikernes anslag vil bli nedjustert etter streiken, men hovedsakelig gjelder det for inneværende regnskapsår, som løper frem til oktober.

Lønnsøkningen vil ikke ha så store konsekvenser i kommende år, fordi mange eldre SAS-piloter med høy lønn kommer til å gå av med pensjon i de kommende årene, påpeker meglerhuset.

Les også

Mener passasjerer kan ha krav på ekstra kompensasjon: – Godt egnet for gruppesøksmål

– Vi venter at konsensus-anslagene for 2019 vil lide under de betydelige kostnadene knyttet til streiken, men vi venter bare mindre endringer for 2020, skriver DNB Markets.

Fortsatt attraktiv aksje

Meglerhuset forventer at SAS vil levere et resultat etter skatt på 755 millioner svenske kroner, mens et snitt av analytikere så langt har anslått resultat etter skatt til én milliard svenske kroner.

– Dermed venter vi at konsensus-anslaget for resultat etter skatt i 2019 vil bli nedjustert med 30 til 40 prosent for å gjenspeile kostnadene ved streiken, skriver DNB Markets.

SAS-aksjen har falt i løpet av streiken, men tok seg kraftig opp torsdag, da det så ut til å gå mot løsning. Selskapet har ifølge DNB Markets fått redusert sin markedsverdi med rundt 200 millioner svenske kroner siden starten av streiken.

– Vi ser fortsatt aksjen som attraktiv, skriver analytikerne, men legger til at investorene trolig vil være lunkne til aksjen så lenge trenden i SAS' inntjening holder seg negativ.

Meglerhuset har en nøytral anbefaling på SAS-aksjen, og et kursmål på 18 kroner. SAS-aksjen handler ned 2,78 prosent til 16,77 kroner, etter å ha startet året på 20 kroner, ifølge tall fra Infront.

Også Sydbank fastholder deres nøytrale anbefaling.

– Avtalen er ingen økonomisk katastrofe for SAS, men befinner seg likevel på smertegrensen, skriver analysesjef Jacob Pedersen.

Her kan du lese mer om