Norwegian blir kvitt mer gjeld: Omgjør nye 618 millioner kroner til aksjer

Norwegian fortsetter arbeidet med å få flere med på redningspakken til selskapet. Nå har selskapet fått både et leasingselskap og leverandører til å bidra til gjeldsreduksjonen.

Konsernsjef Jacob Schram, informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian. Arkivbilde.
Publisert:

Oppdatert: I en tidligere versjon av saken ble det opplyst at 576 millioner kroner i ny gjeld konverteres. Det riktige tallet er 618 millioner, når man inkluderer det konvertible lånet. Saken er korrigert.

Etter at Norwegians aksjonærer den 4. mai stemte ja til selskapets redningspakke har selskapets ledelse jobber videre med redningsoperasjonen.

Pakken består i hovedsak av en innsprøytning av friske penger gjennom en emisjon, i tillegg til konvertering av over 12 milliarder kroner i gjeld til aksjer.

Norwegian har samtidig fortsatt dialogen med ulike kreditorer for å bli kvitt enda mer gjeld, i bytte mot aksjer.

I en børsmelding onsdag kommer det frem at:

  • Det er inngått avtaler med ulike leverandører for å konvertere om lag 417 millioner av 1,72 milliarder kroner i leverandørgjeld (utestående beløp per 31. mars 2020)

Som kompensasjon får leverandørene utdelt 98,04 millioner aksjer, med den samme konverteringskursen som tidligere på 4,24919 kroner.

  • Norwegian har også inngått en avtale med et leasingselskap for å konvertere 16,6 millioner dollar, tilsvarende 159 millioner kroner, til 40,16 millioner nye aksjer til kurs 4,24919 kroner.
  • I tillegg har kreditorer i Norwegians konvertible obligasjonslån (som opprinnelig var på 150 millioner dollar) gått med på å konvertere 4,39 millioner dollar (41,82 millioner kroner) til 10,9 millioner aksjer. Dette reduserer lånet fra 15,25 til 10,86 millioner dollar
  • Samlet sett betyr dette at Norwegian nå blir kvitt 618 millioner kroner i gjeld, på toppen av gjelden som allerede er konvertert.
Les børsmeldingen her

Krisen er ikke over

Arbeidet med å fortsette restruktureringen av Norwegian er ikke over, selv om den store redningspakken er vedtatt og i stor grad gjennomført fullt ut. Det kan nemlig bli konvertert mer gjeld fremover:

«Selskapet fortsetter arbeidet med nedbetalingsplaner og muligheten for ytterligere konvertering av gjeld til aksjer», skriver Norwegian.

Norwegian er på linje med resten av luftfarten i krise som følge av coronapandemien. Inntektene har i stor grad forsvunnet og gjennom å redusere gjelden reduseres også rentebelastningen og det finansielle presset på selskapet.

Konvertering av gjeld til aksjer fører samtidig til at det blir langt flere aksjer i selskapet. Det gjør at de andre aksjonærenes verdier isolert sett reduseres, samtidig som deres eierandel også reduseres.

Aksjene som utstedes til leverandørene og leasingselskapene er underlagt såkalte «lock up»-regler, som i teorien er en bindingstid hvor selskapene ikke kan selge aksjene før gitte tidspunkt for å sikre at de ikke selger unna aksjene sine.

Dette gjelder ikke aksjene i det konvertible lånet.

Trapper opp flytrafikken

Samtidig som Norwegian fortsetter å jobbe med å sikre finansene, så har selskapet også begynt å planlegge for hvordan man skal komme seg ut av krisen.

Flyselskapet slapp onsdag morgen planene for sommertrafikken, som innebærer nye ruter og flere fly i trafikk. Dette betyr igjen at Norwegian skal fly utenfor Norge, men langdistanseflyene blir fortsatt stående på bakken.

Selv om denne opptrappingen settes i gang raskere enn det selskapet i utgangspunktet planla for, så er trafikken fortsatt lav.

– Selv om dagens nyhet er en gladmelding, så er dette langt ifra hva en sommer skal være, sa Norwegian-sjefen til E24 onsdag morgen.

Publisert: