Oljepengene

Oljefondet-notat om bærekraft: Vil ikke detaljstyre selskaper

Oljefondet har stemt på 187 forslag om bærekraft i år, men påpeker at ikke alle forslag er like gode. – Investorer trenger robuste metoder for å skille mellom kvaliteten i forslagene , sier fondets eierskapsdirektør.

Direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho i Oljefondet.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Oljefondet stemmer hvert år på tusenvis av generalforsamlinger, og de siste årene har stadig flere forslag handlet om bærekraft.

Slike forslag har ifølge fondet spilt en viktig rolle for å sikre mer ansvarlig forretningspraksis i selskaper.

Noen av dem har vakt oppsikt. Blant annet stemte Oljefondet i 2017 for et forslag om at Exxon skulle teste sin klimarisiko og melde fra om resultatet i sine finansielle rapporter.

Siden den gang har mange generalforsamlinger fått aksjonærforslag om klima på bordet, også i norske selskaper som Equinor. Bærekraft, også omtalt som ESG, har fått mye oppmerksomhet blant internasjonale investorer de siste årene.

Oljefondet støttet også et forslag om klimarapportering i selskapet TransCanada i 2018, og i fjor støttet fondet et forslag om rapportering av vannforbruk fra den brasilianske matprodusenten Pilgrim's Pride Corporation.

Onsdag legger fondet frem sine synspunkter på hvordan slike forslagene skal håndteres. Det er ikke alle forslag som har like høy kvalitet, fastslår fondet i et notat.

Antallet aksjonærforslag har økt mye etter finanskrisen, og det sammenfaller med at mange land stiller strengere krav til bærekraftsrapportering.

Vil ikke detaljstyre

– Vi må avgjøre hvordan vi skal stemme på aksjonærforslag der løsningene kan være sammensatte og årsakssammenhengene komplekse, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho i Oljefondet.

Hun mener derfor det er behov for å gjøre ordentlige analyser før man overkjører styrene i selskaper.

– Samtidig er det noen aksjonærforslag som fokuserer på mindre relevante tema eller prøver å detaljstyre selskapenes styrer. Investorer trenger robuste metoder for å skille mellom kvaliteten i forslagene når de skal stemme for eller mot dem, sier Ihenacho.

Fondet har stemt på 187 aksjonærforslag om bærekraft på årets generalforsamlinger.

I notatet onsdag påpeker Oljefondet at forslag på generalforsamlinger kan brukes i strid med selskapers interesse, og at det derfor er verdt å bruke ressurser på å gjennomgå forslagene.

«Å unngå å samle inn og analysere informasjon før man stemmer på et aksjonærforslag kan føre til at man overser reelle risikoer eller temaer og kan ha negative følger for verdiene», skriver fondet.

Oljefondet har gått gjennom aksjonærforslag i noen markeder inkludert Kina, USA og Japan. Rundt 70 prosent av forslagene gjelder valg til styret og revisor, mens om lag 30 prosent handler om spesifikke bekymringer eller temaer rundt styringen av selskapet, strategien eller eksterne påvirkninger.

Det har blitt flere forslag om bærekraft på generalforsamlingene i USA.

Økning i bærekraftsforslag i USA

I notatet går Oljefondet blant annet inn på praksisen i USA. Det er ofte pensjonsfond som legger frem aksjonærforslag om bærekraft i amerikanske selskaper, og antallet slike forslag har økt de siste årene (se figur).

Mange av forslagene krever økt åpenhet om lobbyvirksomhet og politiske bidrag, bedre klimarapportering og strengere tiltak for å øke mangfoldet og inkluderingen i selskapet og selskapets styre.

Trosbaserte investorer, fond som fokuserer på ansvarlige investeringer og interessegrupper legger også inn et betydelig volum forslag på generalforsamlingene, opplyser Oljefondet i sitt notat onsdag.

30 til 40 prosent av aksjonærforslagene om bærekraft i USA-selskaper trekkes før avstemningen, ofte fordi selskapet går med på en løsning. Bare noen få av bærekraftsforslagene går gjennom, men snittnivået på støtten til hvert forslag har økt, opplyser fondet.

Under fjorårets generalforsamlinger fikk bærekraftsforslagene i snitt støtte av 25 prosent av aksjonærene, mot et snitt på 15 prosent i 2008.

«Dette skiftet kan implisere et skifte i investorers holdninger og villighet til å ta stilling til hvordan selskaper håndterer bærekraftsaspekter i virksomhetene», skriver Oljefondet.

«Det kan også være drevet av økt kvalitet på forslagene: en generell trend i forslager om miljø og sosiale forhold er at de har skiftet fra å kreve handling eller omlegging av driften til å kreve økt offentliggjøring, risikovurdering eller tilsyn», skriver fondet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljepengene
  2. Oljefondet
  3. Bærekraft
  4. Klima

Flere artikler

  1. I disse sakene var Oljefondet uenig: Markerte motstand mot lederlønn i gigantselskaper

  2. Oljefondet har droppet 314 selskaper på ni år

  3. Hvorfor må Oljefondet ta stilling til grisers velferd?

  4. Lanserer samarbeid med matvarekjeder: Oljefondet vil bekjempe barnefedme

  5. Tar grep for mer åpenhet fra Oljefondet