Kommentar

Torsdag kan senvinterens børsvinner skyte ny fart igjen

Oljeletingselskapet EMGS startet året i krise, men fikk seg et solid løft etter at storkontraktene begynte å renne inn. Torsdag kan markedet få innblikk i hva storkontraktene vil ha å si for lønnsomheten.

Det så langt fra lyst ut for EMGS-aksjen dat året startet. Kassen var i ferd med å gå tom fordi kontraktene hadde uteblitt. Selskapet selv stilte spørsmål ved sin egen fremtid.

Her kan du lese mer om