Må betale 2 mill. hver dag

Oslo Børs gir Seadrill dagbøter på 2 millioner kroner, så lenge selskapet ikke byr på Eastern Drilling.

Publisert:

Det går frem av en pressemelding i etterkant av børstyrets møte onsdag ettermiddag.

- Med hjemmel i verdipapirhandelloven § 14-1 første ledd pålegges Seadrill Limited å betale en løpende daglig mulkt på MNOK 2 for hver påbegynt børsdag inntil Seadrill Limited oppfyller børsklagenemndens vedtak 6/2006, heter det i meldingen fra Oslo Børs.

Dagbøtene vil løpe fra 21. mars, skriver Børsen videre.

Nekter

Seadrill eier 60 prosent av Eastern Drilling, og har dermed brutt grensen for tilbudsplikt - grensen hvor selskapet er nødt til å kjøpe ut de andre aksjonærene i Eastern Drilling for den høyeste prisen Seadrill har betalt for Eastern-aksjer de siste seks månedene.

Spørsmålet er imidlertid når Seadrill brøt denne eierskapsgrensen. Børsens organer mener budplikten ble utløst da Seadrill på forsommeren i fjor inngikk flere finansielle avtaler med meglerhuset Carnegie.

I avtalene lå det til grunn en kurs på Eastern-aksjene som er langt høyere enn den budprisen Seadrill har vært villig til å betale Easterns minoritetsaksjonærer.

Og siden et pliktig bud må være minst like godt som den høyeste prisen den budpliktige nylig har betalt for aksjer i selskapet det bys på, mener børsen at Seadrill må jekke opp sitt pliktige bud til å tilsvare nivået i avtalene med Carnegie.

Børsstyret og Børsklagenemnden har også vært uenig i hva Seadrill bør få lov til. Mens styret ga grønt lys til at Seadrill kunne få selge seg ned under 40 prosent - og dermed unngå tilbudsplikten, har nemnden stått fast på at Fredriksen må komme med et bud

Varslet søksmål

Seadrill har hele tiden sagt seg sterkt uenig i at disse avtalene skal telle med i beregningen.

Fredriksens selskap har derfor varslet søksmål for å få erstattet en eventuell merkostnad det pådrar seg som følge av børsens og børsklagenemndas vedtak.

Men hvem som i realiteten blir motpart i et slikt søksmål, er ikke helt på det rene. Børsklagenemnden, som normalt er endelig ankeinnstans i slike tvister, oppnevnes nemlig av Finansdepartementet og ikke av Oslo Børs.

Stort sprik

Seadrill mener at det har passert tilbudsplikten på 40 prosent ved en feil, og at selskapet derfor bør få sjansen til enten å selge seg ned uten å måtte by på samtlige aksjer hos konkurrenten, eller betale 92 kroner per aksje i Eastern.

Oslo Børs mener Seadrill må by 132,7 kroner aksjen.

Vanskelige finansinstrumenter

Stridens kjerne er en finansiell transaksjon Seadrill gjorde i fjor, da det ved hjelp av et meglerhus indirekte satt på aksjer i Eastern via en total return swap-avtale (se faktaboks).

Oslo Børs mente Seadrill faktisk kontrollerte disse aksjene, og at disse aksjene måtte legges til Seadrill-beholdning i Eastern. Dermed passerte Seadrill 40 prosent-grensen.

Seadrill mente først at det ikke var grunnlag for å slå aksjene sammen med "swappene", men etter å ha tapt den saken, mener Seadrill nå at det må få mulighet til å selge seg ned i Eastern uten å by på hele selskapet. Eventuelt at et bud kan være begrenset til 92 kroner aksjen.

- En bot på 700 millioner kroner

John Fredriksen og hans folk mener Oslo Børs er i ferd med å tvinge selskapet til å betale en voldsom overpris for Eastern.

- Det som nå er skjedd, er det samme som å gi oss en 700 millioners bot for mangel på flaggemelding, uttalte Fredriksens nære medarbeider Tor Olav Trøim til E24 rett før jul.

Saken utvides.

Publisert:

Her kan du lese mer om