Akers verdier falt til 66,9 milliarder i fjerde kvartal

Røkke-konsernets verdier falt mot slutten av året. Aker vil drysse 1,1 milliarder utbyttekroner over aksjonærene.

Aker-eier Kjell Inge Røkke under Pareto-konferansen i 2020.
Publisert:

Industrikonsernet Aker, hvor Kjell Inge Røkke er største eier, åpner regnskapsbøkene for fjorårets siste kvartal.

Den verdijusterte egenkapitalen endte på 66,9 milliarder kroner. Dette er nettoverdien til selskapet, og regnes ut ved å ta eiendelene og trekke fra totale forpliktelser.

Les på E24+

Leter i dagevis. Nå har Røkke-selskap funnet løsningen.

Verdiene falt fra 69 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, skriver selskapet. Justert for utbytte var verdinedgangen på 1,5 prosent.

– Året har vært turbulent for oss og for resten av verden, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen til E24.

– 2022 har bekreftet at strategien og porteføljen er riktig for Aker, og at den gir et utgangspunkt for å bygge aksjonærverdier og gode virksomheter i årene fremover, sier han.

Varsler milliardutbytte

Aker-styret foreslår å betale et utbytte på 15 kroner per aksje for 2022. Styret vil også be om at det skal betales et utbytte i andre halvdel av 2023.

Utbyttet for 2022 tilsvarer en samlet utbetaling til Aker-aksjonærene på 1,1 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkkes selskap TRG Holding sitter med 68 prosent av Aker-aksjene, og vil dermed få utbetalt rundt 760 millioner. Røkke, registrert med en formue på 18,9 milliarder kroner i 2020, flyttet til til Sveits i høst, noe som fikk debatten om formuesskatt til å blusse opp igjen.

Les også

Slyngstad og Røkke har startet på veien mot 1000 mrd.

Den verdijusterte egenkapitalen utgjorde 900 kroner per aksje ved utgangen av fjoråret, ned fra 929 kroner ved utgangen av september samme år. Den siste oppdateringen på Akers hjemmesider viser en verdijustert egenkapital per aksje på 887 kroner.

Samtidig steg Aker-aksjen med fire prosent til 719,5 kroner i løpet av kvartalet. Sluttkurs torsdag var på 754,5 kroner.

Regner med fonds-lansering i år

Røkke har fått med seg tidligere Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad i en ambisiøs satsing på investeringsvirksomhet, gjennom Aker Asset Management.

Det skal ifølge Aker bli «et aktivt forvaltningsselskap som knytter kapitalen tett sammen med industrikunnskap og transaksjonskompetanse». Målet er å etablere et fond på totalt 100 milliarder euro.

Eriksen sier at fondssatsingen «utvikler seg i henhold til plan». Selskapet har arbeidet med lisenser, rekruttering, identifisering av investeringsmuligheter og det pågår dialog med mulige investorer.

– Vi regner med å lansere de første fondene i inneværende år, og med det også gjøre investeringer.

Eriksen sier at Aker «ikke har kommet dit at det har vært aktuelt å hente penger fra andre kilder enn Aker».

– Men vi har stor pågang av interessenter. Vi legger til grunn til at kapital er tilgjengelig forutsatt at prosjektene er tilstrekkelig gode.

Verdifall

Aker melder at verdiene i den industrielle porteføljen ble redusert med 2,2 milliarder kroner til 64,9 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Ifølge kvartalsrapporten falt verdien i blant annet oljeselskapet Aker BP, fornybarselskapet Aker Horizons og krillselskapet Aker BioMarine.

Aker er også storeier i selskaper som oljeserviceselskapet Aker Solutions og IT-selskapet Cognite.

Porteføljen består også av Aize som arbeider innenfor industriell programvare, samt oljeselskapet Aker Energy og Salmar Aker Ocean som eies sammen med Gustav Witzøe-dominerte Salmar og driver innen oppdrett.

I den finansielle porteføljen til Aker var verdiene på 11,2 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, mot 11,9 milliarder i tredje kvartal.

Denne porteføljen består av børsnoterte selskaper, eiendom og andre finansielle investeringer.

Publisert: