Telenor tjener mer på driften enn ventet

Høye energipriser tynger Telenor, men en reduksjon i simkort-avgiften i Pakistan veier i tredje kvartal opp for de negative konsekvensene.

Telenor-sjef Sigve Brekke presenterer resultat for tredje kvartal.
Publisert:

Telenor rapporterer en omsetning på 28,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2022, opp fra 27,41 milliarder på samme tid i fjor.

Brutto driftsresultat (ebitda) stiger til 13,1 milliarder kroner fra 12,86 milliarder. Dermed ender nettoresultatet på 2,32 milliarder kroner.

Det er en nedgang fra samme periode i fjor, hvor bunnlinjen landet på 3,44 milliarder kroner.

Bunnlinjen ble kraftig påvirket av en valutasmell på 2,4 milliarder kroner, skriver Telenor i kvartalsrapporten.

På forhånd var det ventet inntekter på 27,69 milliarder kroner, med et brutto driftsresultat (ebitda før andre posterebitda før andre posterEbitda: Driftsoverskudd, det vil si resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation). Telenors ebitda før andre poster er inntekter og kostnader som gevinster og tap ved salg av eiendom, anlegg og utstyr, samt drift, bemanningsreduksjoner, spesielt belastende kontrakter (tapskontrakter) og utfall fra rettslige oppgjør som er av spesiell eller strukturell karakter.) på 12,45 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Får redusert simkort-avgift i Pakistan

Telenor har advart om at energiprisene gjør det vanskeligere å nå målet om en stabil utvikling i ebitdaebitdaDriftsoverskuddet-resultatet for i år.

Energikostnadene utgjorde 400 millioner kroner i tredje kvartal, rapporterer Telenor.

«Selv om en betydelig økning i energiprisene påvirker ebitda, bidrar en positiv engangseffekt i Pakistan dette kvartalet», sier Telenor-sjef Sigve Brekke.

Engangseffekten i Pakistan dreier seg om at Telenor Pakistan har vunnet frem i Høyesterett og har fått redusert simkort-avgiften med 600 millioner kroner.

Målet har vært å ha en lav til middels ensifret vekst i tjenesteinntektene frem mot 2025. Nå melder Telenor at de opprettholder målet om lav vekst i tjenesteinntektene.

Driftsinvesteringene ventes fortsatt å ligge mellom 16-17 prosent.

Telenor varslet tidligere i høst at det vil samle virksomheten i Asia i en egen enhet, der både børsnotering og partnerskap kan bli aktuelt.

I kvartalsrapporten nevner ikke Telenor noe videre om hvordan de skal ta virksomheten i Asia videre. Men selskapet melder at den planlagte sammenslåingen av Digi og Celcom i Malaysia fikk godkjenning fra Security Commission.

– Avtalen forventes gjennomført innen utgangen av året etter godkjenning fra selskapenes generalforsamlinger, sier Brekke.

Les også

Telenor selger deler av fiberselskap

Færre mobilabonnenter

Telenor har mistet 2,6 millioner mobilabonnenter ved utgangen av tredje kvartal. Totalt har Telenor nå 172 millioner abonnenter, mot 175 millioner ved utgangen av andre kvartal.

Nedgangen i mobilabonnenter spores primært til Bangladesh og Pakistan.

I Bangladesh var nedgangen i antall mobilabonnenter på 2,9 millioner, og knyttes til midlertidig stans i salg av selskapets simkort på grunn av dårlig kvalitet.

Flom og nettverksbrudd i Pakistan trekkes frem som årsaken til at Telenor mistet 800.000 abonnenter der.

I Sverige og Finland har Telenor klart å øke abonnentskaren, mens de i Danmark og Norge har mistet henholdsvis 4.000 og 14.000 mobilabonnenter.

Børsfall

Telenor-aksjen har i likhet med mange teknologiselskaper falt kraftig det siste året. Markedsverdien av Telenor er nå på rundt 130 milliarder kroner, ned 35 prosent fra samme tid i fjor.

Før dagens tall var analytikerne delt i synet på aksjen; ti anbefalte salg, fire hadde «hold» og ti hadde «kjøp», ifølge Bloomberg.

Staten er største eier i Telenor, med 54 prosent av aksjene (58 prosent inkludert Folketrygdfondets andel).

Les også

Telenor setter opp eget Asia-selskap – kan bli aktuelt med børsnotering

Les også

Telenor selger deler av fiberselskap

Publisert: