Årets taperaksjer på Oslo Børs: – Vi beveger oss sidelengs langs bunnen

Mens 2017 har vært et godt børsår for mange, har det også vært et år preget av smertefulle restruktureringer og kriseemisjoner. Minst jubel har det vært for investorene i et av riggselskapene på Oslo Børs.

NEDTUR: Boligriggselskapet Prosafe har måttet ta krisegrep i et vanskelig marked. Dette har tynget selskapets aksjekurs.
Publisert: Publisert:

Til tross for flere store, uventede hendelser i verden og en oljepris som fortsatt er et godt stykke unna tidligere høyder, har aksjemarkedet lagt bak seg et solid år. Men det er ikke alle som har fått være med på oppturen.

Det er en broket forsamling selskaper hvis aksjekurs har gjort det svakest gjennom året, men det finnes fellesnevnere for flere av dem. En overvekt av årets «taperaksjer» er eksponert mot oljen.

Gjennom de siste 12 månedene har også flere selskaper blitt tvunget til å hente penger og/eller ta gjeldsgrep i dårlige tider, med betydelig utvanning som resultat. Dette preget naturlig nok prisingen av aksjene, og bidro til å sende offshorerederiene DOF og Farstad inn på «topp» ti med betydelig negativ avkastning.

Det er imidlertid noen aksjer som har gjort det verre.

Les også

Henter over syv av ti kroner gjennom «unntak»

Rigg-smell

Minst heldig har utviklingen vært i boligriggselskapet Prosafe, der aksjekursen har falt hele 97,19 prosent.

– Dette er trist lesning. Årsakene er rimelig åpenbare. Alt fra oljeprissmellen i februar 2016 og kontraktskanselleringer i Mexico, kombinert med høy gjeldsgrad, kostnadsoverskridelser og stengte obligasjonsmarkeder, bidro til en betydelig økning i den finansielle risikoen og behov for en fundamental finansiell restrukturering, sier fungerende konsernsjef Stig H. Christiansen til E24.

Bakteppet for Prosafe-problemene utgjøres av vanskelige markedsforhold som følge av effekten lavere oljepris har hatt på aktiviteten i oljesektoren. Selskapet har slitt med å finne arbeid til sine rigger, og samtidig måttet håndtere høy gjeld.

– 2016 har vært et år der den underliggende driften har vært bra. Vi har hatt underliggende lav flåteutnyttelse i forhold til det historiske snittet, men har hatt gode kontrakter og ett ok driftsresultater. Vi har også klart dette med høy regularitet og uten hendelser, hvilket er ekstremt viktig for oss, oppsummerer Christiansen.

Det er dog et betydelig «men»:

– Med det i bunnen har 2016 vært et år preget av arbeid 24/7 med den finansiell restrukturering, reorganisering, kostnadskutt, skraping av rigger, ferdigstillelse av nye rigger og også konsolidering og flåtefornyelse – alt sammen for å forbedre selskapet og gjøre det mer robust for fremtiden.

Les også

Prosafe-aksjen stiger etter kvartalstall, men: – Er helt klart ikke i god form

Mangedoblet antall aksjer

Utvanning er et av stikkordene for å forklare kursutviklingen i Prosafe. Restruktureringen har mangedoblet antallet aksjer:

Ved utgangen av fjoråret var det rundt 260 millioner Prosafe-aksjer, et antall som har steget til over syv milliarder (justert for en spleis i forholdet 100 til én i desember).

– Den finansielle restruktureringen, som er gjennomført i kombinasjon med reorganisering og betydelige reduksjoner i kostnadsnivå og investeringsprogrammet, er så vidt meg bekjent så langt den mest omfattende som er gjort innen offshore i Norge, sier Christiansen.

Rigg-sjefen, som ble toppleder på vårparten, forteller at i realiteten hele 2016 har gått med på å bygge et nytt fundament for selskapet, med støtte fra Hitechvision, M&G og selskapets bankforbindelser.

– Fokuset vårt har vært å forsøke å redde selskapet og posisjonere det for fremtiden.

Venter tøft år

For Prosafe ligger det an til et vanskelig 2017, før det så kan begynne å lysne. Selskapet går inn i det nye året med det Christiansen beskriver som den laveste ordredekningen på «mange, mange år».

Les også

Dette ligger til grunn for boligriggselskapets betydelige nedbemanning

Flåteutnyttelsen er i området 30 prosent, sammenlignet med et snitt på rundt 80 prosent de siste 10 årene.

– Vi står på det faktum at 2017 isolert sett blir et veldig svakt år – sånn som det ser ut nå blir det det svakeste året i denne nedgangssyklusen, og kanskje noensinne for dette selskapet. Men vi forventer bedring fra i 2018. Det har vi vært konsistente på lenge, og det bildet er forsterket i forhold til for et år siden.

Han mener nå at de har klart å stabilisere selskapet, men en «runway» som etter planen strekker seg til 2020.

– Er markedsutsiktene lysere nå enn ved forrige årsskifte?

– Svaret på det er ja, men med noen forbehold. Vi er ganske sikre på at markedet er i ferd med å bunne ut i 2017, og at vi nå beveger oss sidelengs langs bunnen. Det er positivt. Vi ser også flere konkrete muligheter enn vi gjorde for et år siden – frem i tid, fra 2018, men likevel, sier Christiansen.

Ras i renovasjon

De neste plassene på den lite prestisjefylte listen utgjøres ikke av aktører olje- og oljeservice.

RenoNorden, som ble børsnotert sent i 2014, har gitt negativ avkastning på 85,28 prosent gjennom året som har gått.

Ved selskapets rapportering for første kvartal ble det bemerket at marginene var svakere enn ventet, og i forbindelse med andrekvartalsrapporteringen tok selskapet tap på flere kontrakter grunnet anbudsfeil.

Året ble ellers avsluttet med en ikke så oppløftende runde med kapitalinnhenting, drevet frem av fortsatt press på selskapets resultater, finansielle posisjon og lånebetingelser.

Det tredje selskapet på den negative siden er Solon Eiendom, der avkastningen har vært på minus 80,08 prosent. Selskapet er en videreføring av Bionor Pharma, der det over tid har vært turbulens. Fokus er nå skiftet fra forskning og utvikling av en hiv-kur til eiendom.

«Taperlisten» for 2016 ser slik ut:

  1. Prosafe - 97,19 prosent
  2. RenoNorden - 85,28 prosent
  3. Solon Eiendom - 80,08 prosent
  4. Avance Gas Holding - 76,50 prosent
  5. Farstad Shipping - 73,88 prosent
  6. DOF - 73,09 prosent
  7. Polarcus - 71,42 prosent
  8. Tanker Investments - 66,82 prosent
  9. Hofseth Biocare - 60,33 prosent
  10. Hugo Games - 57,84 prosent
Les også

Her er årets vinnere og tapere på asiatiske børser

Les også

Aksjeforvaltere: De største farene på Børsen i 2017

Les også

Aksjene småinvestorene kastet seg over i 2016

Publisert: