STOR FALLHØYDE: Etter flere toppnoteringer falt Oslo Børs i går.

Investtech: Salgssignaler i fire aksjer

Etter stadig nye toppnoteringer falt Oslo Børs kraftig og på høyt volum i går. Totalmarkedet og de fleste aksjene er positive på Investtechs kvantitative tekniske analyser. Flere aksjer har imidlertid nå utløst salgssignaler og indikeres å falle videre.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Link Mobility Group ligger i en svakt fallende trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene de siste seks-syv månedene stadig har gått nedover i pris for å komme seg ut av aksjen.
Etter et par måneders konsolidering mellom 129 og 138 kroner har kursen nå brutt ned. Den kortsiktige støtten ved 129 kroner er brutt og et salgssignal er utløst.
Aksjen er dessuten negativ på innsidehandler, etter et større salg den 9. mai, og Investtechs anbefaling er nå å selge.

Opera viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal. Kursen har brutt støttenivåene ved rundt 38 og 35 kroner, og det er utløst salgssignal fra en rektangelformasjon. Negativ volumbalanse indikerer at stadig flere investorer vil selge, og dette svekker aksjen ytterligere på kort sikt. Videre nedgang signaliseres. Aksjen er positiv på innsidehandler, men dette rokker ikke salgsanbefalingen.

BW Offshore ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene de siste fire månedene stadig har gått nedover i pris for å komme seg ut av aksjen.

Kursen har så vidt utløst salgssignal fra en rektangelformasjon og ligger under den tidligere støtten ved 22 kroner. Negativ volumbalanse svekker aksjen og en videre svak kursutvikling indikeres.

Etter å ha gått nærmest sidelengs hele det siste året, har Hexagon Composites nå brutt ned.

Pessimistiske investorer presset torsdag kursen godt under støtten ved 25,10 kroner for å finne kjøpere til aksjene sine. Dette utløste et salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon.

Høyt volum på fallet forsterker signalet og et videre kursfall indikeres.

Ved reaksjoner opp har Hexagon Composites nå motstand rundt 25 kroner.

Publisert: