Mot sammenslåing for Marine Harvest i Chile

Verdens største oppdrettsselskap varsler fusjon for den chilenske virksomheten.

FUSJONERER: John Fredriksens Marine Harvest varsler grep i Sør-Amerika.
Publisert: Publisert:

Oppdretteren Marine Harvest opplyser mandag at selskapet har inngått en betinget avtale om fusjon mellom Marine Harvest Chile og selskapet AquaChile.

Sistnevnte vil være det overtagende selskapet i fusjonen, og skal fortsatt være notert på børsen i Santiago som eget selskap. Marine Harvest vil eie 42,8 prosent av det sammenslåtte selskapet dersom transaksjonen går gjennom.

Innen et par år vil imidlertid John Fredriksens oppdrettsgigant kunne sikre seg kontrollen.

I forbindelse med fusjonen har Marine Harvest forpliktet seg til å ikke selge eierandelen i AquaChile før 15. juni 2016. Måneden etter dette vil Fredriksen-selskapet kunne kjøpe ytterligere aksjer gjennom et offentlig tilbud, som skal tilsvare en økning i eierandelen til minst 55 prosent.

Prisen vil være opp mot 0,8856 dollar per aksje, og andelen er garantert av AquaChiles nåværende største aksjonærer.

- Vil styrke posisjonen ytterligere

Det er ventet at AquaChile og Marine Harvest Chile til sammen vil ha en produksjonskapasitet på omtrent 260.000 tonn laks og 25.000 tonn tilapia. Tilapia er en tropisk ferskvannsfisk.

Marine Harvest mener at sammenslåingen er viktig for å gjøre chilensk lakseproduksjon mer bærekraftig, og ser muligheter for bedre risikohåndtering og logistikk.

– Vår sterke posisjon innen lakseoppdrett i Chile vil styrkes ytterligere, og kombinasjonen av disse veldrevne selskapene vil utgjøre en svært effektiv enhet som også vil komme hele den chilenske næringen til gode. Styret mener at en slik strategi vil vise seg å ha betydningsfulle operasjonelle fortrinn, i tillegg til å styrke og stabilisere den langsiktige inntjeningen til konsernet, sier styreleder Ole-Erik Lerøy i en melding mandag.

Fusjonen er avhengig av endelig sluttføring, selskapsgjennomgang og godkjenning fra konkurransemyndigheter og selskapenes øverste organer. Den kan bli sluttført i tredje kvartal i år.

Les også

Vraker nok et Fredriksen selskap

Les også

Marine Harvest tok i bruk passeren for å bestemme plassering av ny fabrikk

Les også

Vraker Marine Harvest

Publisert:

Her kan du lese mer om