Farstad-gevinst korrigeres i Aksje-NM

Aksje-NMs regler for emisjoner ga Farstad-aksjen en oppgang på 200 prosent i spillet mandag. I løpet av torsdag vil deltakerne som satt med Farstad-aksjen mandag få porteføljene sine korrigert.

FORVIRRING RUNDT FARSTAD-AKSJEN: En reparasjonsemisjon i Farstad Shipping ga store utslag i Farstad-aksjen i Aksje-NM mandag.

Foto: Halvard Alvik NTB scanpix
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Mandag var Farstad Shipping-aksjen opp rundt 200 prosent i Aksje-NM, samtidig som aksjen var opp i underkant av 6 prosent på Oslo Børs.

Det skapte forvirring blant deltakerne i Aksje-NM, hvor flere måtte se seg forbigått av deltakere som plutselig hadde tatt stor gevinst på Farstad.

De store Farstad-utslagene i spillet kom i forbindelse med reparasjonsemisjonen i selskapet. Kursen ble justert etter en faktor oppgitt av Oslo Børs, men aksjen reagerte ikke som forventet.

Flere Aksje-NM-deltakere har reagert på de store utslagene og lurt på om det har skjedd en feil i spillet, og om de som har fått gevinst på aksjen i spillet får korrigert denne.

Juryen i Aksje-NM har nå tatt en felles avgjørelse om at deltakerne som satt med Farstad-aksjen mandag vil få porteføljene sine korrigert og transaksjoner i etterkant vil bli rullet tilbake. Les mer nederst i artikkelen hvordan dette kan påvirke porteføljen din.

Justeres fra Oslo Børs

Aksje-NM har en forenklet metode for å håndtere hendelser som kan påvirke aksjekursen, som for eksempel emisjoner.

Regelverket sier at: «Aksje-NM/Aksjeligaen regner ut den teoretiske verdien på de tegningsretter deltakeren har fått og selger disse automatisk, hvilket gir mer penger i kassen. Deltakeren må eie aksjen på kvelden dagen før den blir handlet «ex-rights» (dvs. dagen før nyemisjonen) for å få disse pengene. Pengene betales ut til spillkontoen før børsåpning på ex-dagen.»

Fordi spillet ikke opererer med tegningsretter, og derfor kompenserer ved å tildele aksjer som om emisjonen går gjennom, ble kursen justert etter en faktor oppgitt av Oslo Børs (0,3499).

Kursen i Farstad reagerte imidlertid ikke tilsvarende som dette.

Grunnen til at man justerer kursen etter en justeringsfaktor, er at det ved en emisjon er normalt at kursen faller litt. Slik unngår man at deltakerne som sitter med aksjen taper penger.

Ønsker du å diskutere Aksje-NM med andre, kan du gjøre det her!

Reberegner emisjonen

I Aksje-NM tilsier altså reglene at man legger til grunn at emisjonen går igjennom, noe som i dette tilfellet ga deltakere som satt i Farstad-aksjen mandag en unormalt stor gevinst.

De investorene som satt med aksjer i Farstad i den virkelige verden på fredag, får imidlertid ikke tatt ut denne gevinsten, da reparasjonsemisjonen ikke vedtas før 3. mars, og markedet kan justere seg betraktelig innen det.

Fordi reglene i spillet i dette tilfellet slår skjevt ut, har juryen, som består av ansvarlig redaktør Per Valebrokk i E24, administrerende direktør Tine Charlotte Holm i Oslo Market Solutions og senior investeringsrådgiver Hans Christian Meyer i Forte Fondene, besluttet at Farstad-aksjen korrigeres i spillet. Den reelle kursendringen i Farstad-aksjen fra sluttkurs fredag til åpningskurs mandag vil nå bli lagt til grunn for å reberegne emisjonen i spillet.

Dette vil skje i løpet av torsdag, og deltakere som satt med Farstad-aksjen mandag, må derfor regne med å få porteføljene sine endret. Vi regner med at dette arbeidet ferdigstilles i løpet av torsdag.

E24 beklager ulempene dette medfører for deltakerne! Har du spørsmål til dette, kan du ta kontakt med oss her.

Slik beregnes justeringsfaktoren

På grunn av at justeringsfaktoren var satt til 0,3499, burde Farstad-aksjen åpnet på 0,71 mandag, men den åpnet på 1,85.

Ettersom spillet la til grunn at aksjen ville åpne på 0,71, viste spillet en kursoppgang i Farstad på 200 prosent, noe som var riktig tatt i betraktning at spillet legger til grunn at emisjonen gikk igjennom.

Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs forklarer hvordan Børsen går frem for å beregne justeringsfaktoren.

– Vi ser på antallet gamle aksjer til markedskurs og antallet nye aksjer til emisjonskurs, og hvis det er mange nye aksjer og emisjonskursen ligger mye lavere enn markedskursen, vil man få en stor utvanning. Derfor ble det gitt en justeringsfaktor på 0,3499 for Farstad-aksjen.

Les også

Konkurranseregler for Aksje-NM og Aksjeligaen

– Et annet eksempel som kan illustrere dette er Norwegian Finans Holding, som mandag kveld gjennomførte en rettet emisjon til markedskurs. Når man trykker nye aksjer på markedskurs, får man ingen utvanning, og justeringsfaktoren blir lik 1.

Aase forklarer at selve formelen for å regne ut justeringsfaktoren er summen av markedsverdien av de gamle aksjene og markedsverdien av de nye aksjene over brøkstreken, og det totale antallet aksjer under brøkstreken.

– Det er imidlertid ikke alltid markedet følger en slik formel, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Aksje-NM

Flere artikler

 1. Nå starter Aksjeligaen opp igjen

 2. Børsgruppen Aktie med kjempe-comeback i studentligaen:
  – Nå blir det vinn eller forsvinn!

 3. Siste sjanse til å teste Aksje-NM for i år! Kan du slå disse studentene?

 4. Betalt innhold

  Slik treffer du nåløyet i Norwegians reparasjonsemisjon

 5. – Det var et ganske close race