Svakeste omsetning siden 2012: Kongsberg Gruppen kutter i utbyttet

Oljebremsen satte dype spor i resultatene til Kongsberg Gruppen som måtte trekke en halv milliard for å dekke nedskrivninger og restruktureringer i fjor.

MER TRØKK I VÅPENSALGET: Økte budsjetter og flere pågående prosesser i forsvarssegmentet bidro til økt omsetning for Kongsberg Gruppens forsvarsvirksomhet, selv om oljedelen tynget. Her er et av Kongsberg Protech Systems sine fjernstyrte våpenstasjoner avbildet.
Publisert:

Kongsberg Gruppen har nå lagt bak seg et av sine svakeste år på lenge, mye takket være den kraftige oppbremsingen i oljenæringen, som rammet selskapet relativt sent sammenlignet med mange andre i norsk næringsliv.

Selskapets omsetning, brutto driftsresultat (EBITDA) og resultat endte alle lavere enn 2015. Omsetningen i konsernet har ikke vært lavere siden 2012. Nedskrivninger og restruktureringskostnader på 481 millioner bidrar også til å tynge bunnlinjen.

I en børsmelding kommer det frem at styret i selskapet foreslår et utbytte på 3,75 kroner per aksje for 2016, noe selskapet påpeker tilsvarer 50,2 prosent av ordinært årsresultat før nedskrivninger og 68,9 prosent av resultatet.

Det er et kutt på snaue 12 prosent fra fjorårets utbytte på 4,25 kroner per aksje.

Lystegn utenfor oljen

Kongsberg Gruppens største datterselskap, Kongsberg Maritime har vært gjennom flere nedbemanningsrunder i nyere tid som følge av oljebremsen. Selv om mange har mistet jobben så kunne E24 før jul melde om at den varslede omorganiseringen av Maritime ikke innebar enda en runde med nedbemanninger.

Årsresultatene for 2016 viser at bemanningen i løpet av året ble kuttet med 379 til 4.157 ansatte i Maritime, samtidig som omsetningen falt med rundt halvannen milliard til 8,60 milliarder. Brutto driftsmargin ble kraftig barbert fra 10,9 prosent i 2015 til 3,3 prosent i fjor, og endte på 280 millioner, ned fra 1,11 milliard.

Midt oppe i alle utfordringene offshore, kan selskapet imidlertid glede seg over at forsvarsvirksomhetene leverer.

Omsetningen i Kongsberg Defense økte fra 4,15 til 4,34 milliarder i fjor, mens brutto driftsresultat økte fra 695 til 801 millioner.

I Kongsberg Protech Systems økte omsetningen fra 1,78 til 2,10 milliarder, mens brutto driftsresultat falt noe tilbake fra 227 til 126 millioner.

Her er nøkkeltallene for konsernet for fjerde kvartal (mot samme periode i 2015) og hele 2016 mot 2015.

Kongsberg Gruppen 2016 Q4 2015 Q4 20162015
Omsetning3,95 mrd. 4,57 mrd. 15,85 mrd. 17,03 mrd.
Brutto driftsresultat (EBITDA) 334 mill. 493 mill. 1,22 mrd. 1,78 mrd.
Brutto driftsmargin (EBITDA) 8,5 %10,8 % 7,7 % 10,5 %
Resultat før skatt 269 mill. 24 mill. 729 mill. 944 mill.
Resultat etter skatt 262 mill. 64 mill. 651 mill. 755 mill.
Ordreinngang3,01 mrd. 2,89 mrd. 14,3 mrd. 15,24 mrd.
Ordrereserve16,91 mrd. 19,60 mrd. 16,91 mrd. 19,60 mrd.
Antall ansatte 7.1597.6887.1597.688

Selskapet selv beskriver 2016 som «et begivenhetsrikt år». Selv om resultatene var magre, er treffer beskrivelsen blink, for mens selskapet måtte håndtere nedturen innen olje- og offshoresegmentet skjedde det en rekke andre ting.

Selskapet byttet ikke bare konsernsjef midt i året, men annonserte også det store oppkjøpet i det finske forsvarskonsernet Patria, samt nedleggelsen av oljseservicesatsingen Kongsberg Oil & Gas Technologies og opprettelsen av det nye forretningsområdet Kongsberg Digital.

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

– Vi har opplevd en negativ utvikling innen offshore, men samtidig har våre forsvars- og romfartsvirksomheter og de ikke-offshorerelaterte delene av vår maritime virksomhet utviklet seg positivt, sier konsernsjef Geir Håøy, som tok over etter Walter Qvam i juni i fjor.

Håøy mener det er tatt flere viktige grep gjennom året som skal bidra til veksten, inkludert Patria-investeringen som sikret en eierandel på 49,9 prosent.

– 2016 var et begivenhetsrikt år for Kongsberg Gruppen, og vi er som følge av grepene vi har gjort godt posisjonert for fremtidige muligheter, sier Geir Håøy videre.

Nysatsing vil ikke bidra nevneverdig i 2017

I sine prognoser for 2017 venter Kongsberg-ledelsen at året fortsatt vil bli tøft for divisjonene som er eksponert for oljen. For Kongsberg Maritime betyr det at ledelsen ikke utelukker nye kutt og nedbemanninger.

– Det forventes lavere driftsinntekter i 2017 sammenlignet med 2016, og det er fortsatt usikkerhet knyttet til deler av ordrereserven, skriver selskapet om Maritime.

For Kongsberg Defense ser man et «grunnlag for noe økte driftsinntekter» i 2017 på grunn av en god ordredekning og et styrket forsvarsmarked. For konsernkollega Kongsberg Protech Systems venter man imidlertid ikke noe vekst i 2017.

Kongsberg Gruppens nye satsing, Kongsberg Digital, som både forvalter deler av programvarevirksomheten rettet inn mot oljenæringen og som skal satse på digitaliseringsløsninger for industri, forventes ikke å bidra til «vesentlige» resultater til konsernregnskapet i år.

Les også

Stor restrukturering i Kongsberg Maritime: Men de ansatte slipper ny nedbemanning

Les også

Lanserer ny restruktureringsplan før jul

Les også

Vil vokse 10 prosent i året

Publisert:

Her kan du lese mer om