Slik er kampen om Havila: – Dette er grisete

Havilas plan for å redde supplyrederiet kan bli torpedert av motstand fra obligasjonseiere. Investeringsøkonom Tom Hauglund reagerer kraftig på behandlingen av aksjonærene.

HAVILA-KAMP: Supplybåten Havila Faith ved en oljeplattform i Nordsjøen.
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Det kriserammede supplyrederiet Havila Shipping har i hele år arbeidet for å komme opp med en redningsplan.

Tynget av en gjeldsbyrde på flere milliarder og dårlige markeder lanserte selskapet en finansiell restruktureringsplan i januar som falt i fisk.

Denne uken annonserte Havila en ny redningsplan, men allerede har den møtt motstand hos en minoritetsgruppe av usikrede obligasjonseiere.

Gruppen hevder å ha samlet nok støtte til å velte forslaget på det kommende obligasjonseiermøtet.

Les også

Dette må til før rederiene rister av seg stormen

– Dette er grisete

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet reagerer på behandlingen av dagens aksjonærer i den foreslåtte restruktureringen. De sitter i dag med 49 prosent av selskapet, men vil bli vannet ut slik at de sitter igjen med 2,5 prosent av selskapet den dagen restruktureringen iverksettes.

Samtidig opprettholder største aksjonær, Sævik-familiens Havila Holding, sin eierandel på 51 prosent (se faktaboks).

– Dette er grisete. Det strider mot alle prinsipper med tanke på småaksjonærene som blir tråkket på. Her er det definitivt avvik fra likebehandlingsprinsippet, sier Hauglund til E24.

Han sier det heller burde være gjennomført en emisjon der alle eierne får delta på like vilkår.

– Det mest rettferdige er at man gjør en tegningsrettsemisjon, der alle dagens aksjonærer får anledning til å opprettholde dagens andel pro rata. Hvis Havila er så opptatt av å eie 50 prosent kan de kjøpe seg opp på børs som alle andre må gjøre.

Dette mener han for eksempel kan gjøres ved at Havila oppretter et garantikonsortium, som får de tegningsrettene som ikke benyttes.

– Det er ikke tvil om hva som skjer. Sævik er opptatt av én ting, å beholde kontrollen, mens obligasjonseierne må ta store tap og de trofaste aksjonærene som har vært med hele veien blir vannet nesten helt ut, sier investeringsøkonomen.

Hauglund mener det er grunn til å stille spørsmål ved ledelsen av selskapet.

– Her har det vært tatt dårlige beslutninger mens oljeprisen var høy, mens det er obligasjonseierne og de eksisterende aksjonærene som må ta regningen. Jeg lurer på hvorfor de påberoper seg at de er skikket til å eie over 50 prosent av selskapet, når det er de som har tatt de dårlige beslutningene som har ført selskapet dit det er i dag. Det burde kanskje vært omvendt. De som har tatt de dårlige beslutningene burde eie minst.

Det har ikke lykkes E24 å få en kommentar til Hauglunds uttalelser fra administrerende direktør Njål Sævik eller finansdirektør Arne Johan Dale i Havila, tross gjentatte forsøk.

Sikrer kontrollen

Havila-planen skal i korte trekk sørge for at rederiet holdes flytende de neste årene gjennom utsettelser av milliarder i avdrag, salg av skip, tilførsel av friske penger pluss at usikrede kreditorer må ta tap.

Det skjer gjennom flere grep, ifølge presentasjonen av planen.

Sævik-familien, som er hovedaksjonær, skyter inn ny kapital på 164 millioner kroner, fordelt på 118 millioner i egenkapital og 46 millioner i aksjonærlån. Det sikrer kontroll over aksjekapitalen i selskapet.

De usikrede kreditorene betales 143 millioner av lånene på 950 millioner, noe som betyr at de tar et tap på 807 millioner. Netto rentebærende gjeld knyttet til skip som skal selges reduseres med 522 millioner kroner.

REAGERER: Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet mener Havila Shippings restruktureringsplan tilgodeser største eier på bekostning av de andre aksjonærene.

Obligasjonseiere vil ta kontrollen

Planen har fått støtte fra største aksjonær, Sævik-familiens Havila Holding, selskapets sikrede bankforbindelser og usikrede bankforbindelser.

Men eierne i obligasjonslånene Havi 04, Havi 06/07 og Havi 08 må gi grønt lys for restruktureringen.

Derfor er det kalt inn obligasjonseiermøter der det kreves to tredjedels flertall for at restruktureringen skal bli godkjent.

Imidlertid har en minoritetsgruppe i lånet HAVI 08 kommet på banen med et eget forslag som skal behandles på obligasjonseiermøte dagen etter det Havila-arrangerte obligasjonsmøtet.

I innkallingen hevder gruppen at obligasjonseiere som representerer over en tredjedel av obligasjonene har bekreftet at de ikke vil stemme for forslaget fra Havila. Skulle det bli en realitet innebærer det at flertallet Havila trenger ikke eksisterer, og at redningsplanen blir torpedert.

Les også

Aker-sjefen bekrefter samtaler med flere supply-aktører

Gruppens forslag er full konvertering av usikret gjeld til egenkapital, alternativt delvis konvertering av 40 millioner kroner til en pris som gir kontroll på over to tredjedeler av aksjene. Det betyr at gjeldshaverne tar kontrollen over Havila, istedenfor Sævik-familien.

– Delvis konvertering av usikret gjeld til egenkapital vil gjøre usikrede kreditorer i stand til å ta kontroll over selskapet, trygge kreditorenes interesser, og dermed sikre den videre eksistensen til selskapet, heter det i innkallingen.

saken fortsetter under grafen

AKSJEFALL: Etter at Havila shipping la frem sin nye redningsplan har kursen blitt sendt ned 38 prosent, fra 1,59 til 0,98 kroner. Det gir rederiet en børsverdi på knappe 30 millioner kroner på Oslo Børs.

Vil trygge arbeidsplasser

Da E24 snakket med Havilas finansdirektør fredag morgen om motstanden fra obligasjonsgruppen, var han klar på at forslaget opprettholdes.

– Vi har sendt ut det forslaget vi vil ha tilslutning til. Vi mener vi totalt sett har en god løsning. Vi får se hvordan de neste dagene utspiller seg, sa Arne Johan Dale.

Han sa det fra selskapets side handler om å ivareta verdier og arbeidsplasser.

– Det kan se ut på debatten innimellom at dette er en kamp mellom kreditorer, men fra min side er fokuset å få til fortsatt drift av de 600 arbeidsplassene på båtene og den aktiviteten som er tilknyttet. Det er synd hvis den faktiske virksomheten kommer i bakgrunnen, sa Dale.

Les også

– Skal man konsolidere bransjen må man skape veldig store enheter

Les også

Slik er brikkene i supply-puslespillet

Les også

Sævik: Sunnmørsrederier har snakket sammen siden oktober

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Havila Shipping

Flere artikler

 1. Havila advarer om konkurs hvis ikke redningsplanen godkjennes

 2. Kampen om Havila: – Det er bare to
  muligheter: Konkurs eller vår plan

 3. Havilas redningsplan avvist

 4. Obligasjonseier i Havila gir opp

 5. Betalt innhold

  Får denne investoren siste stikk i kampen om Havila?