Aker øker utbytte med 60 prosent

Verdiene i Kjell Inge Røkkes industrikonglomerat Aker økte med over 4,5 milliarder kroner i de siste tre månedene i 2016. Den kraftige verdiøkningen i fjor sørger for at styret nå vil drysse et langt større utbytte over aksjonærene enn før.

LØNNSOM AFFÆRE: Aker-sjef Øyvind Eriksen (avbildet) presenterte i juni nyheten om at Det norske og BP Norge skulle slå seg sammen til Aker BP. Det har vist seg å være en lukrativ affære for Akers verdier.
Publisert:

Mange debatterer om det er 2016 eller 2017 som vil stå igjen som det året oljenæringen traff bunnen i nedturen som startet med oljeprisfallet i 2014.

Uansett hva historien vil vise, så var 2016 året da Kjell Inge Røkke og Aker satset for fullt på den norske oljenæringen gjennom opprettelsen av oljeselskapet Aker BP. Selskapet er resultatet av sammenslåingen av Akers oljeselskap Det norske og den norske virksomheten til BP.

Den kraftige verdiøkningen i Aker BP etter fusjonen har bidratt til at Akers styre nå foreslår å øke utbyttet til aksjonærene til 16 kroner for regnskapsåret 2016, en økning på 60 prosent fra fjorårets utbytte på 10 kroner.

– Forslaget tilsier en direkteavkastning på 5,0 prosent på aksjen og 3,5 prosent på VEK (verdijustert egenkapital, journ.anm.) per årsslutt 2016, skriver selskapet i kvartalsrapporten for fjerde kvartal.

E24 skrev i november hvordan de økene verdiene i Aker-systemet trolig ville føre til et større utbytte for aksjonærene i år, gitt at Aker har et utbyttemål om å betale to til fire prosent av verdiene i selskapet justert for gjeld hvert år. Utbyttemålet er altså ikke basert på de inntektene Aker har fra utbytter fra investeringene sine eller andre kilder.

– Robustheten i kontantstrømmen, kombinert med en sterk balanse og likviditet, gjør det mulig for Aker å både betale et attraktivt utbytte til aksjonærene og utnytte muligheter for verdiøkende investeringer fremover, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen i børsmeldingen.

Tirsdagens utbyttenyhet står i sterk kontrast til situasjonen for bare to år siden. Etter å ha betalt et utbytte på 13 kroner i oljebransjens toppår 2013, ble utbyttet kuttet til 10 kroner aksjen i 2015.

I tillegg innførte Aker et aksjeutbytteprogram, hvorav halvparten av utbytte på 10 kroner kom i form av aksjer (aksjonærene kunne også velge å motta kontanter, men med tilsvarende redusert eierandel).

– Et transformativt år

Aker-sjef Øyvind Eriksen peker på at mens de underliggende verdiene i Aker økte med 15 prosent til 34,3 milliarder (justert for gjeld) i fjerde kvartal, så økte aksjekursen til Aker med 17 prosent i samme periode.

Hvis man ser på utviklingen de siste 12 månedene har Aker-aksjen økt 128 prosent i verdi og 143 prosent inkludert utbytte, mens Hovedindeksen har økt 21 prosent.

– Kvartalet avsluttet et transformativt år for Aker. Vi avsluttet 2016 med en mer fokusert og kontantgenererende portefølje enn Aker noen hang har hatt som et industrielt investeringsselskap, sier Eriksen.

Noe av det han referer til er at Akers oljeselskap nå betaler utbytter, som bidrar til å gi penger i kassen til Aker. Som E24 skrev i oktober så begynte Aker BP å betale et utbytte på 125 millioner dollar på tampen av fjoråret med et årlig utbyttemål på 250 millioner dollar. Det nivået lå over det analytikerne hadde ventet.

Før fusjonen med BP Norge var det ikke aktuelt med utbytter fra Det norske før 2020, men takket være fusjonen er det mulig. I fjerde kvartal mottok Aker 209 millioner kroner av utbytte på om lag en milliard kroner.

Det er imidlertid ikke alt som har steget for Aker i det siste. Mens den industrielle porteføljen (som blant annet består av Aker BP, Aker Solutions, Ocean Yield og Kværner) steg fra 30,2 til 35,1 milliarder i fjerde kvartal, falt verdien av den finansielle porteføljen fra 8,4 til 8,0 milliarder i samme periode.

Aker forklarer nedgangen på 400 millioner med kursfallet i Philly Shipyard (verftet i Philadelphia i USA) og Solstad Offshore. Sistnevnte er offshorerederiet Aker kjøpte seg opp i før sommeren i fjor. Den finansielleporteføljen er likevel opp fra 7,7 milliarder fra slutten av 2015.

Cash is king

Selv om Akers verdier har økt betydelig det siste året, har blandingsforholdet internt i porteføljen endret seg betydelig.

Mens det var Aker Solutions som var Akers desidert største eiendel ved utgangen av 2014, var det skipseierselskapet Ocean Yield som var størst ved utgangen av 2015.

Ett år senere er det Aker BP som er desidert størst, og oljeselskapet står for over 20 milliarder kroner av Akers verdier. Mye av oppgangen er takket være en økt tro på oljeprisen og oppgangen vi har sett det siste året, men også selskapets evne til å levere forbedringer, funn og utbytte.

På andre plass ligger Ocean Yield, men selskapet står ikke for mer enn drøye seks milliarder av Akers verdier, altså langt bak Aker BP.

Deretter er det faktisk kontant- og likviditetsbeholdningen som rangerer på en tredjeplass. Totalt hadde Aker 4,9 milliarder i kontanter og likvide plasseringer ved utgangen av 2016.

Etter det følger Aker Solutions og Akastor på i rangeringen.

Kontantbeholdningen har blant annet vært brukt i 2016 til å sikre Aker en betydelig posisjon i offshoremarkedet, blant annet gjennom oppkjøpet i Solstad.

Øyvind Eriksen påpeker i sitt aksjonærbrev at verdiøkningen i 2016 i den samlede Aker-porteføljen ikke har vært større siden 2006.

– Det som driver disse resultatene er Akers strategi om å investere motsyklisk, å fokusere på kontinuerlige driftsmessige og finansielle forbedringer, samt å bruke transaksjoner som et ekstra verktøy for industriell utvikling og verdiskapning, skriver Eriksen.

– Jeg forventer 2017 til å bli nok et givende år for Aker, legger han til.

Les også

Analytiker om Farstad Shipping-aksjen:
– Stegene fra fornektelse til aksept må gås et skritt om gangen

Les også

Nyhetsbyrå: Kan selge Aker Solutions

Les også

Giek kan bli storeier i Røkke og Fredriksens supplygigant

Publisert:

Her kan du lese mer om