- Alle må belage seg på dyrere kjøtt

Nortura taper penger på matproduksjon. Nå skal prisene skrus opp.

DYRERE KJØTT: Nortura varsler dyrere kjøtt. Dette illustrasjonsbildet viser skjæring av Liveche-kylling for Nortura.
Publisert:

- Selv om ikke det er et populært budskap, må alle belage seg på at kjøttprisene øker fra sommeren av.

Det sier Nortura-sjef Runar Larsen i bondesamvirkets rapport for årets fire første måneder.

For Nortura, som er Norges største egg - og kjøttleverandør, tjener ikke penger på å produsere kjøtt til norske forbrukere.

Etter årets fire første måneder sitter samvirkeselskapet – som er eid av 17.800 bønder – igjen med et underskudd på 64 millioner kroner.

Det er hele 16 millioner kroner lavere enn etter samme fjorårsperiode, viser rapporten som ble presentert tirsdag.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte i perioden på 125 millioner kroner, av en omsetning på 5.318 millioner kroner.

Dette er en svekkelse fra årets første fire måneder i fjor, som ga et EBITDA-resultat på 134 millioner kroner, av en omsetning på 4.983 millioner kroner.

Konsernsjef ut på dagen
De svake tallene er ingen overraskelse.

I midten av april forsvant konsernsjef Geir Olav Opheim på dagen ut av selskapet, etter at den svake utviklingen var blitt kjent. To dager etter avgangen sendte Nortura ut resultatvarsel.

Regnskapet er også belastet med Opheims sluttvederlag, som utgjør 18 måneders etterlønn, totalt 5,6 millioner kroner.

Kraftig marginpress
Nortura opplyser i rapporten, at til tross for at salgsvolumet spesielt innenfor hvitt kjøtt økte, gir synkende bruttomarginer ikke bærekraft.

For bruttomarginen, justert for engangseffekter, er under kraftig press.

Den har falt fra 37,8 prosent i fjor til 33,5 prosent i år. For Nortura representerer marginfallet en resultatsvikt på 175 millioner kroner i denne perioden.

- Resultatet viser med all tydelighet hvilken utfordrende situasjon både Nortura og den øvrige kjøttindustrien er i, skriver Runar Larsen i Nortura i rapporten.

Larsen er konstituert konsernsjef etter Opheims avgang.

Han støtter seg til en undersøkelse fra Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Den viser at forbrukerprisen på kjøtt har falt med syv prosent det siste året (april 2010 til april 2011).

- Kjøttprisene øker
I rapporten varsler Nortura at dette ikke gir bærekraft for å utvikle og investere i norsk egg- og kjøttindustri, og sier altså i klartekst at kjøttprisene vil bli dyrere.

- Selv om ikke det er et populært budskap, må alle belage seg på at kjøttprisene øker fra sommeren av, uttaler Nortura-sjefen.

LES OGSÅ: Bonde-Brekks bløff

Må spare
Nortura er i gang med et lønnsomhetsprogram (LØFT), som har begynt å vise resultater.

Men allerede nå varsles det at selskapet må være mer offensive og øke gjennomføringstakten inn mot 2012.

I mars ble et slakteri i Ålesund nedlagt, ny eggpakkeristruktur blir foreslått før ferien. I løpet av høsten vil Nortura fremme løsninger på fjørfestrukturen samt distribusjon og ekspedisjonsstrukturen.

LES OGSÅ:

Publisert:

Her kan du lese mer om