Norske Skogs underskudd nær en halv milliard

Det svake markedet preger papirkjempen.

HAR STENGT NED OG KUTTET GJELD: - Tross svært utfordrende markeder, har vi maktet å gjennomføre effektive produksjonstilpasninger, betydelige kostnadsreduksjoner og en markant gjeldsreduksjon hittil i år, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.
Publisert:

Norske Skog fortsetter å tape penger, men pengene har ikke galoppert ut av kassen i samme tempo i årets tredje kvartal når man sammenligner med samme periode året tidligere.

Norske Skog fikk et driftsresultat på minus 455 millioner kroner, opp fra minus 1.883 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Tross svært utfordrende markeder, har vi maktet å gjennomføre effektive produksjonstilpasninger, betydelige kostnadsreduksjoner og en markant gjeldsreduksjon hittil i år, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Selskapets resultat etter skatt endte på minus 433 millioner kroner etter en omsetning på 4.115 millioner kroner, mot et resultat etter skatt på minus 1.841 millioner kroner av en omsetning på 4.799 millioner kroner fjorårets tredje kvartal.

Selskapet skriver at nedgangen var påvirket av redusert kapasitet etter salget av Bio Bio og avviklingen av Follum, samt lavere salgsvolumer i et svakt marked.

Har stengt ned
Norske Skog annonserte i kvartalet stengning av en avispapirmaskin på Tasmanfabrikken på New Zealand, og konvertering av en avispapirmaskin til magasinpapir ved Boyerfabrikken i Australia. Dette vil samlet sett medføre en avvikling av rundt 250 000 tonn avispapir i Australasia.

Selskapet opplyser at kontantstrømmen fra driften (før finansposter) var 550 millioner kroner, en forbedring på 162 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

Den gode kontantstrømmen i perioden var et resultat av en effektiv realisering av kundefordringer og nedbygging av varelager.

Har kuttet gjelden
Netto rentebærende gjeld ble i løpet av kvartalet redusert fra 6,9 til 6,3 milliarder kroner, og er hittil i år redusert med 1,6 milliarder kroner i hovedsak på grunn av kontantstrøm fra driften og salg av eiendeler.

- Vi har hatt en betydelig nedgang i gjelden med hele 1,6 milliarder kroner hittil i år. Dette bidrar til å styrke vår finansielle posisjon fremover, sier Ombudstvedt.

Norske Skog forventer relativt stabile volumer og marginer hensyntatt Parencotransaksjonen for resten av året. Selskapet vil aktivt tilpasse produksjon til etterspørsel og fortsette arbeidet med å redusere faste kostnader og netto rentebærende gjeld.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om