Kan få kostnadssmell på 40 millioner

Vil koste å avikle Naviga Securities, men Agasti mener de vil komme styrket ut av det.

AGASTI: Konsernsjef i Agasti Jørgen Pleym Ulvness kan bli nødt til å ta ekstraordinære kostnader på 40 millioner kroner.
Publisert:

18. mars meldte Agasti om at Navigea Securities, som er datterselskap i Agasti-konsernet, hadde mottatt varsel om tilbakekall av konsesjoner fra Finanstilsynet basert på et stedlig tilsyn i april i fjor.

Agasti melder i dag at de estimerer restruktureringskostnadene ved en avvikling av Naviga, gitt at varselet stadfestes, vil beløpe seg til rundt 40 millioner kroner.

Les også

Finanstilsynet vil stanse Agasti-selskap

Dette er kostnader som i tilfelle vil belastes konsernregnskapet i første halvår 2014, med unntak for 14 millioner kroner relatert til fremtidige leieforpliktelser som det vil bli avsatt for i årsregnskapet for 2013.

I tillegg vil det som følge av forhåndsvarselet bli gjort en nedskrivning av goodwill med 9 millioner kroner i årsregnskapet for 2013.

Endringer i driftsresultatet i forhold til foreløpig regnskap for 2013 utgjør dermed samlet sett 23 millioner kroner og Agasti-konsernets driftsresultat for 2013 ligger dermed an til å bli minus 4 millioner kroner.

- Agasti vurderer parallelt strukturelle alternativer for virksomheten i Navigea Securities og er i samtaler med flere aktører i den anledning. Dette vil kunne medføre at estimatet på om lag 40 millioner kroner i restruktureringskostnader kan bli endret, heter det i børsmeldingen.

Selskapet påpeker at rundt 70 prosent av selskapets inntekter, men bare 55 prosent av kostnadene kommer fra Agastis to øvrige forretningsområder; Capital Markets og Investment Management.

- Foreløpige analyser tilsier at konsernet kan komme lønnsomhetsmessig styrket ut av en eventuell avvikling eller avhendelse av virksomheten i Navigea. Lykkes konsernet med sine ambisjoner innenfor Investment Management og Capital Markets vil resultatet for 2014 kunne bli positivt, opplyser selskapet.

Agasti-aksjen var pauset i forkant av meldingen, men handelen er nå i gang igjen.

Les også:

Styreleder gikk på dagen- Har aldri hatt med mer kyniske folk å gjøreStorinvestor risikerer millionbeløp på Agasti etter tilsyn- Gamle Acta er per definisjon dødt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om