Bonusfest for meglerhus – milliardtap for kundene

Ansatte i DNB Markets og ABG Sundal Collier kan vente seg bonuser etter å ha hjulpet rekordmange nye selskaper på børs i 2021. Kundene som kjøpte aksjer har foreløpig tapt 9,6 milliarder.

FANTASTISK ÅR: For ABG Sundal Collier-topp Peter Straume (t.h.) og DNB Markets-sjef Alexander Opstad.
Publisert:

Forrige ukes knallsterke resultater fra ABG Sundal Collier og DNB Markets bekrefter at 2021 ble tidenes mest aktive og innbringende år for flere av landets ledende meglerhus.

Nå er bonussjekkene på vei, og flere kan fort bli rammet inn og plassert på peishyllen.

ABGs 311 ansatte deler 1,56 milliarder i lønn og bonus. Det utgjør over fem millioner i snitt per hode, opp fra 3,5 millioner året før.

Hovedårsaken til bonusfesten er at et rekordhøyt antall nye selskaper gikk på Oslo Børs i 2021.

Meglerhusene tjener mesteparten av sine penger på å bistå slike selskaper og deres eiere med å selge aksjer til nye investorer i forkant av børsnoteringen.

Investorene som kjøpte aksjer i forbindelse med de samme børsnoteringene, har ikke like stor grunn til å være fornøyde.

E24s oversikt viser at de har satset 46 milliarder i de totalt 25 transaksjonene der ABG og DNB Markets var involvert som tilretteleggere i løpet av fjoråret.

Av disse har to av tre transaksjoner gitt negativ avkastning. Samlet papirtap er på 9,6 milliarder.

Autostore og Akers grønne babyer

For ordens skyld: E24s oversikt inkluderer en rekke transaksjoner der flere meglerhus enn DNB Markets og ABG har vært involvert.

Den klart største bidragsyteren til investorenes tap er Autostore, der ABG var del av et team med tilretteleggere som også besto av Carnegie, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Jefferies, Mizuho og Sparebank 1 Markets.

Her solgte de eksisterende eierne Thomas H. Lee, EQT og ledende ansatte aksjer for totalt 20,7 milliarder kroner i forkant av noteringen i oktober.

I forkant av gigantnoteringen viste E24s beregninger at det samlede honoraret til de juridiske og finansielle rådgiverne kunne komme opp i over 700 millioner kroner.

HEFTIG NEDTUR: For robotlagringsselskapet Autostore, tidenes nest største børsnotering i Norge.

I etterkant har aksjen fått rundjuling av både patentstrid med konkurrenten Ocado og mindre appetitt for vekstaksjer globalt, og er ned nær 20 prosent fra noteringskursen.

Dermed utgjør Autostore alene fire milliarder av det totale tapet på 9,6 milliarder.

Folketrygdfondet 460 mill. i minus

I tillegg har emisjonene i Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen, der ABG var med på førstnevnte og DNB Markets på begge, påført investorene tap på henholdsvis 2 og 2,5 milliarder.

Blant de som har tapt mest på disse to børsnoteringene er Folketrygdfondet, som satset totalt 770 millioner som hjørnesteinsinvestor, og nå har et papirtap på 460 millioner, ifølge E24s anslag.

BLANT DE STØRSTE TAPERNE: Folketrygdfondet og adm. direktør Kjetil Houg.

Hvis man utelukkende ser på transaksjoner der ABG har vært involvert, er det samlede tapet for investorene på 7,7 milliarder, og 12 av 15 transaksjoner er i minus.

Gjør man den samme øvelsen for DNB Markets, viser fasiten et tap på 4,2 milliarder, og 9 av 16 transaksjoner i minus.

Gjennomsnittlig avkastning for de totalt 25 transaksjonene er på minus 21 prosent.

Peker på markedsdrevet verdifall

– Demper det gleden over å dele ut og motta bonuser i ABG når kundene deres har tapt så mye penger på transaksjonene deres?

– Vi har ingen andre mål enn at våre investorkunder skal få en god og konkurransedyktig avkastning på de kapitalmarkedstransaksjoner vi er involvert i, sier Peter Straume, managing partner i ABG Sundal Collier, til E24.

– Tar dere selvkritikk for eget håndverk i lys av den svake utviklingen?

– Negativ avkastning, så langt, i et antall selskaper som ble notert i 2021 skyldes mange ulike forhold, herunder et markedsdrevet verdifall for enkelte sektorer i perioden, sier Straume.

DNB Markets-sjef Alexander Opstad svarer slik på de samme spørsmålene:

«Vi står inne for våre forpliktelser som tilrettelegger, og er opptatt av at de selskapene vi noterer på børsen holder høy kvalitet. Så er det markedet som setter prisen. Den settes i en prosess der profesjonelle investorer kommer med sine tilbakemeldinger og interesser», skriver Opstad i en e-post til E24.

«Vi ønsker selvfølgelig at våre investorkunder har best mulig avkastning. Samtidig er det viktig å ha med seg at våre kunder i denne sammenhengen er de mest profesjonelle investorene i markedet; norske-, nordiske- og internasjonale fondsforvaltere. De tar sine egne investeringsbeslutninger og det de ønsker fra oss er at investeringsmuligheter blir best mulig belyst. Her får vi gode tilbakemeldinger, blant annet gjennom topprangeringer på aksjeanalyse gjennom en årrekke», skriver Opstad.

Han vil ikke tallfeste størrelsen på bonusene i meglerhuset, men skriver at det har en «variabel avlønningsmodell» og at den «følger aktiviteten i forretningen».

«Når aktiviteten er høy, som den var i 2021, går typisk variabel avlønning opp, og når aktivitetsnivået er lavere påvirker det variabel belønning tilsvarende. Vi tallfester variabel belønning i vår årsrapport, historisk har svingningene vært mindre hos oss enn hos våre private konkurrenter».

Les også

Honorarfest for Autostore-rådgivere: Kan hanke inn 700 millioner

Les også

Forvaltere holdt seg unna noteringen: Kjempesmell for Folketrygdfondet i Aker Clean Hydrogen

Les også

Resultatfall for ABG Sundal Collier i fjerde kvartal – leverer rekordår

Publisert: