Oslo Børs steg 23 prosent i 2021

Etter det beste året på Oslo Børs siden 2013 kan 2022 bli langt tøffere for investorer. Odin-forvalter Atle Hauge frykter konsekvensene av skyhøye energipriser og stigende renter.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 23,35 prosent i 2021 og hadde dermed sitt beste år siden 2013.
Publisert:

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,18 prosent til 1.201,43 poeng på årets siste handelsdag.

Dermed har indeksen lagt på seg 23,35 prosent i løpet av 2021.

Odin-forvalter Atle Hauge er overrasket over den sterke avkastningen, både for det norske og internasjonale aksjemarkedet. – Verden står jo midt i en energikrise, og så vidt jeg vet har vi aldri hatt slike uten en påfølgende resesjon, sier Hauge til E24.

– Det er åpenbart at de svært høye energiprisene vi har nå, er svært negative for verdensøkonomien. En resesjon er åpenbart ille for så å si alle typer selskaper, legger han til.

Han opplever den kraftige børsoppgangen som delvis paradoksal, med tanke på alle ubalansene som preger verdensøkonomien for øyeblikket.

I tillegg til skyhøye energipriser lister han opp spredningen av det nye omikron-viruset, galopperende inflasjon og omfattende forstyrrelser i verdens logistikkjeder.

– Samtlige av disse faktorene kunne i seg selv vært nok til å utløse en skikkelig korreksjon, uten at vi har fått dette. I stedet har det alltid vært noen som har vært villige til å kjøpe når markedet faller, sier Hauge.

Bommet på Equinor og Hydro

Av 116 norske aksjefond registrert hos analyseselskapet Morningstar, var det 43 som leverte høyere avkastning enn Hovedindeksen i 2021. Øverst tronet Fondsfinans Utbytte med 33,7 prosent i pluss pr. torsdag ettermiddag.

Hauge tok over styringen av Odin Norge i februar og klarte en avkastning på 27,2 prosent for året, godt over referanseindeksens 20,7 prosent.

– Vi har hatt for lite Equinor og Hydro i porteføljen. Det var ikke så lett å spå at råvareprisene som driver disse aksjene, ville stige så voldsomt som de har gjort i høst, sier Hauge.

Odin Norge-forvalter Atle Hauge.

De høyeste aluminiumsprisene siden før finanskrisen har løftet Hydro med 77 prosent i inneværende år.

Equinor-aksjen er opp over 67 prosent i 2021, godt hjulpet av at oljeprisen har steget 50 prosent i samme periode. Samtidig har gassprisene de siste månedene steget til fantasinivåer som følge av den pågående energikrisen i Europa.

Tidenes høyeste laksepris

Hauge er mer fornøyd med satsingen på laksesektoren i året som gikk. Odin Norge var blant annet en av hjørnesteinsinvestorene i børsnoteringen av Frøya-oppdretteren Måsøval, som gikk på Euronext Growth i juni.

E24 skrev nylig at markedet priser inn tidenes høyeste laksepris på 63,9 kroner kiloen i 2022. Prisene steg kraftig i ukene før jul, til tross for en økning i norske eksportvolumer på 9 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Etterspørselen etter laks er imponerende høy, og slike tall lover godt for neste år, sier Hauge.

– Hva har overrasket deg mest i aksjemarkedet i år?

– En ting jeg må trekke frem, er nytegningen av aksjefond, som har vært rekordhøy i år. De siste 18 månedene har mange nye investorer fått øynene opp for aksjemarkedet, og det er oppsiktsvekkende å se hvor aktive og seige de er, sier Hauge.

Spent på handlingsrommet

Helt siden pandemiens utbrudd våren 2020 har vestlige lands sentralbanker vært opptatt av å stimulere økonomien både gjennom lave renter og verdipapirkjøp, og dermed fått mye av æren for å drive den euforiske stemningen i aksjemarkedet.

– Nå ser vi jo at løs pengepolitikk ordner hverken problemer med virus eller logistikk. Samtidig er det lav arbeidsløshet og vanskelig for bedriftene å finne kvalifiserte folk, så det taler for at lønnsinflasjonen vil fortsette, sier Hauge.

Han tror denne utviklingen vil begrense sentralbankenes handlingsrom sammenlignet med tidligere faser av pandemien, selv i et scenario der de høye energiprisene rammer veksten i økonomien.

– Det er ikke åpenbart at oppskriften de har brukt gjennom både 2020 og 2021, kan hentes frem igjen, sier forvalteren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om