Gråtkvalt Nanovector-sjef: – Vi går ikke konkurs

Det norske lymfekreft-selskapet Nordic Nanovector legger ned hovedstudie. Aksjen stuper videre.

STUPER: De siste tre månedene er 90 prosent av verdien i Nanovector-aksjen radert bort.
Publisert:

Nordic Nanovector-sjef Erik Skullerud var tydelig beveget da han onsdag morgen presenterte bakgrunnen for at hovedstudiet Paradigme på lymfekreft nå legges ned.

– Vi går ikke konkurs, understreker han, og tilføyer at det er nok kontanter i selskapet til å gå videre med selskapets andre prosjekter.

Kontantbeholdningen ved utgangen av andre kvartal var på rundt 280 millioner, ned fra 356 millioner i slutten av første kvartal.

– Pengebruken vil gå betydelig ned, men det vil ta noe tid, sier Skullerud.

Aksjen faller ytterligere 46 prosent onsdag morgen, og har dermed falt 90 prosent de siste tre månedene.

Nordic Nanovector Erik Skullerud sa i en webcast at selskapet har kontanter til å fortsette arbeidet med andre prosjekter, og at selskapet derfor ikke går konkurs.

Ba om forståelse

Nanovector-sjefen, som bare har hatt rollen siden september i fjor, var helt på gråten da han ba om forståelse for at selskapets ansatte nå er i en svært vanskelig situasjon.

– Det er en veldig frustrerende situasjon å være i, sier han.

Nå vil selskapet søke råd fra det amerikanske legemiddeltilsynet FDA om hvorvidt det er potensial for å videreutvikle Betalutin i en alternativ setting.

I den forbindelse vil Nanovector også se på muligheten for å finne partnerskap for Betalutin. På spørsmål om hvilke alternativ som da kan bli aktuelt, svarer Skullerud:

– Alle muligheter er åpne.

Mer detaljer i august

Bakgrunnen for at hovedstudiet legges ned er at for få pasienter er blitt rekruttert. I juni meldte styret derfor at det hadde besluttet å ta en omfattende gjennomgang av studien.

Selskapet har stadig måttet utsette studiet på grunn av manglende rekruttering, og coroanpandemien gjorde det heller ikke lettere.

Studiet rettet seg mot en relativt sjelden type lymfekreft, follikulært lymfom, som er en undergruppe av non-Hodgkin lymfom, som regnes som uhelbredelig.

Som følge av beslutningen startes det umiddelbart en restrukturering av selskapet med mål om å kutte kostnader for å støtte nødvendig aktivitet med utviklingen av andre produkter.

Selskapet vil også fortsette med sine øvrige prosjekter knyttet til CD37-immunterapi.

Skullerud lover å komme tilbake med mer detaljer om restruktureringen ved resultatfremleggelsen 31. august.

Her finner du meldingen om nedleggelsen
Publisert: