Hydros finansdirektør: – Ser mer positivt ut

Energikrisen ble ikke så dramatisk i vinter som fryktet, og Kina åpner opp raskere enn ventet. – I det store bildet ser ting mer positivt ut enn for noen måneder siden, sier Hydros finansdirektør Pål Kildemo.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Norsk Hydro-aksjen falt tirsdag, etter ferske tall som viste et svakere resultat i fjerde kvartal enn på samme tid året før, og svakere enn ventet.

Det hjalp lite at selskapet lovet 13,5 milliarder til aksjonærene i form av utbytte og dobling av tilbakekjøpene av aksjer, etter et rekordsterkt resultat for fjoråret samlet sett.

Finansdirektør Pål Kildemo i Norsk Hydro.

Hydros kvartalsresultater gikk betydelig ned i tredje og fjerde kvartal, etter å ha toppet seg sammen med aluminiumsprisene i andre kvartal i fjor. Men utsiktene har bedret seg noe, mener finansdirektør Pål Kildemo i Norsk Hydro.

– I det store bildet ser ting mer positivt ut enn for noen måneder siden. Det at Kina har åpnet noe raskere enn mange forventet og at det ikke har blitt en så dyp energikrise denne vinteren gjør at vi er noe mer positive til makrobildet, sier Kildemo til E24.

– Balansen som forventes for aluminiumsmarkedet i 2023 er noe sterkere enn vi la til grunn i desember. Det ser ut mer som utviklingen går mot vårt base case- scenario i 2023 enn mot et resesjonsscenario, sier han.

Norsk Hydro klarte å kutte kostnadene mer enn antatt i fjor, og oppjusterte sine forbedringsmål under en kapitalmarkedsdag i desember. Selskapet har også tilpasset produksjonen sin til utviklingen i markedet, påpeker finansdirektøren.

– Vi ser for eksempel svakere volumer innen ekstrudering, men vi retter oss mer inn mot krevende segmenter som bilmarkedet, hvor det er høyere priser, sier Kildemo.

Les også

Norsk Hydro vil dele ut 13,5 milliarder

Betaler ut 13,5 milliarder

– Dere skal betale ut utbytte på 11,5 milliarder og kjøpe tilbake mer aksjer. Hvorfor?

– Vi har en utbyttepolitikk som sier at vi skal betale ut minst 50 prosent av det justerte resultatet som utbytte over tid. Nå betaler vi 53 prosent, som representerer et litt bedre år enn de foregående, sier Kildemo.

– I tillegg har vi en ambisjon om å ikke ligge med netto justert nettogjeld på under 25 milliarder kroner over tid. Vi mener dette er et nivå som er effektivt. Har du for mye kontanter på balansen kunne dette vært brukt til andre ting, sier han.

– Og dere har fortsatt penger til å håndtere krevende tider?

– Vi har det. Da vi introduserte denne kapitalstrukturen var den rettet mot scenarier med krevende år.

Les også

Hydro-sjefen tjente 15,7 millioner

Milliardinntekter på strømsalg

I august varslet Hydro nedstenging av produksjon ved et anlegg i Slovakia grunnet høye strømpriser. I september stengte selskapet også ned noe av aluminiumproduksjonen på de norske verkene på Husnes og Karmøy etter svakere etterspørsel.

I oktober sa Hydro at selskapet ventet å tjene 1,6 milliarder kroner mer i fjerde kvartal enn i tredje kvartal på å selge strømmen som ble til overs når produksjonen ble stengt ned. Men strømprisen falt noe i fjerde kvartal, så inntektene ble noe mindre enn ventet.

– Vi solgte kraft fra anleggene Slovalco, Karmøy og Husnes til Hydro Energi, som selger den videre til markedet. Disse inntektene ble om lag rundt 250 millioner kroner lavere enn det vi hadde lagt til grunn for fjerde kvartal, sier Kildemo.

– Er det utsikter til å åpne opp igjen produksjonen på Karmøy og Husnes, nå som dere tjener mindre på å selge kraften?

– Vi stengte ned primærproduksjon på grunn av markedet og ikke de høye kraftprisene. Men da vi skulle stenge ned, så gjorde vi det der vi fikk mest igjen for kraften, sier Kildemo.

– Ja, markedet ser noe bedre ut enn for noen kvartaler siden, men det er fortsatt mye usikkerhet. Vi vil vurdere markedsutsiktene nærmere før vi bestemmer når denne kapasiteten kan startes opp igjen, sier han.

I en tidligere versjon av saken sto det i et sitat at Hydro hadde stengt ned kapasitet og solgt kraft fra anlegget i Høyanger, men det riktige var anlegget på Karmøy. Saken er endret 15. februar 2023 klokken 14.27.

Publisert:

Her kan du lese mer om