12,7 PROSENT AVKASTNING: Tidenes aksjefest i Oljefondet

Oljefondet hadde sitt beste kvartal noensinne i vår.

Publisert:

I andre kvartal i år oppnådde Oljefondet, eller Statens pensjonsfond – Utland, en avkastning på 12,7 prosent. Det er det beste resultatet noensinne, opplyser fondet i en pressemelding.

I rene kroner økte fondet med 309 milliarder i løpet av kvartalet. Av dette skyldes 270 milliarder avkastningen.

Hovedgrunnen til den gode avkastningen er oppgangen i verdens aksjemarkeder, og lavere risikopåslag i rentemarkedene. Sistnevnte bidrar til at verdien av fondets obligasjoner øker.

- Den positive utviklingen har fortsatt inn i tredje kvartal, og fondet er nå over 2500 milliarder kroner, sier oljefondets direktør Yngve Slyngstad.

Ved utgangen av andre kvartal var verdien på fondet 2.385 milliarder kroner.

Mer på aktiv

Men fondets egne investeringsvalg – den såkalte aktive forvaltningen, bidro også tungt. Meravkastningen var hele 2,1 prosentpoeng i andre kvartal – også det er det beste resultatet noensinne.

Aksjeporteføljen, som ved utgangen av perioden var på 60,3 prosent, hadde en avkastning på 19,5 prosent, mens renteporteføljens avkastning var på 5,1 prosent.

Mesteparten av denne meravkastningen kommer fordi fondets obligasjoner har utviklet seg bedre enn gjennomsnittet av obligasjoner i verdensindeksen.

Yngve Slyngstad måtte tåle mye kritikk ved årsskiftet, etter at Oljefondet tapte 633 milliarder kroner i fjor. Mye av tapet – om lag 80 milliarder kroner – skyldtes dårlige resultater i fondets aktive obligasjonsforvaltning.

Slyngstad har gjennom våren flere ganger sagt at mye av dette tapet vil komme tilbake når markedene bedrer seg. Resultatet for andre kvartal gir Slyngstad mye rett.

- Siden markedene snudde i mars og frem til i dag, har fondets verdi økt med mer enn 600 milliarder kroner, sier Slyngstad i en pressemelding i dag.

I dette tallet er det imidlertid også iregnet tilførsler fra Finansdepartementet på om lag 50 milliarder kroner.

Aksjeandelen i boks

Sommeren 2007 vedtok Stortinget at fondet skulle øke beholdningen av aksjer, på bekostning av obligasjoner. Aksjeandelen skulle øke fra 40 til 60 prosent av fondet.

Siden da har fondet brukt alle nye kroner som er tilført på å kjøpe aksjer. Likevel har aksjeandelen steget langsomt, fordi aksjekursene falt så kraftig i fjor.

Nå er imidlertid aksjeandelen oppe på målet.

Eier 1 prosent av verdens aksjer

Oljefondet har de siste årene kjøpt betydelig mengder aksjer.

- De siste to årene har vi kjøpt aksjer for 1000 milliarder kroner. Det er bare ettertiden som vil vise seg om dette var et godt tidspunkt. Det jeg tror vil stå igjen, er de store eierandelene. Oljefondet eier nå 1,75 prosent av børsnoterte aksjer i Europa, og 0,75 prosent ellers i verden. Totalt eier vi nå 1 prosent av verdens børsnoterte aksjer som inngår i vår referanseindeks, sier Slyngstad.

Oljefondets direktør peker på at det forsatt er usikkerhet i finansmarkedene, og at dette gir seg utslag også for fondet.

- Det er fortsatt betydelig uro i markedene, og fondets avkastning svinger fra dag til dag. Men det er ikke i nærheten av de nivåene vi så i vinter, sier Slyngstad.

Les også: Tror på mer gull i obligasjonene

Tapte i første kvartal

Etter flere gullkantede år, gikk Oljefondet på en solid smell i 2008. Da fondet satte strek for fjoråret, ble resultatet gjort opp med 633 milliarder i minus.

Så langt i år ser det altså langt bedre ut. I første kvartal tapte fondet 66 milliarder kroner, men fondet tjente penger i aksjemarkedet. Men samtidig ble det tilført mindre penger fra staten, kun 44 milliarder kroner.

Les mer i saken fra mai: Tapte 66 milliarder i første kvartal

I andre kvartal i år ble Oljefondet tilført 40 milliarder kroner fra Finansdepartementet, det laveste siden 2004.

Publisert: