XXL får refs av Finanstilsynet

Finanstilsynet gir sportsvarekjeden kritikk for mangelfull rapportering av resultater, der selskapet brukte alternative resultatmål som ikke var godt nok forklart.

Jan Ovind, VG
  • André Haugen
Publisert:,

Finanstilsynet har gjennomgått meldingen som kom fra XXL 15. oktober, der selskapet kunngjorde emisjonene som nylig ble gjennomført og foreløpige resultater.

– Etter Finanstilsynets vurdering har ikke foretaket ved offentliggjøring av meldingen gitt tilstrekkelig informasjon som kreves av retningslinjene. For eksempel er det ikke presentert avstemming eller sammenligningstall for benyttede alternative resultatmål, skriver tilsynet i en melding torsdag kveld.

Finanstilsynet påpeker at meldingen inneholdt alternative resultatmål som bruttomargin, ebitda ekskludert IFRS 16-effekter og like-for-like-vekst.

Tilsynet mener at meldingen ikke i tilstrekkelig grad oppfylte retningslinjer med krav til informasjon om disse måltallene. De merker seg at meldingen inneholdt et eget avsnitt med definisjoner, men at denne ikke var komplett og også inneholdt enkelte måltall som ikke var brukt.

– Kritikkverdig

– Vi har kritisert XXL i forbindelse med en børsmelding der de bruker alternative resultatmål uten at de gir tilstrekkelig informasjon om hvordan man skal forstå tallene opp mot regnskapet de skal offentliggjøre om litt, sier seksjonssjef Christian Falkenberg Kjøde i Finanstilsynet til E24.

– Det er snakk om forskjellige typer nøkkeltall som brukes for at investorene skal forstå regnskapet. Her får man for lite informasjon om hva disse nøkkeltallene er, hvilke summer de består av, med mer, sier han.

XXL har informert tilsynet om at det er ble gitt mer informasjon om måltallene som ble brukt i meldingen i kvartalsrapporten som ble publisert 23. oktober.

Det er grunnen til at selskapet kun får kritikk av finanstilsynet, og ikke pålegg.

Tilsynet kunne ilagt pålegg om for eksempel å gå ut med informasjonen eller sende ut børsmeldingen på nytt, hadde ikke XXL inkludert informasjonen i kvartalsrapporten.

Oppfattet tallene som selvforklarende

XXL begrunner valgene de tok blant annet med de forsøkte å balansere kravene mot hensynet til at presentasjonen skulle være tydelig og tilgjengelig.

De skriver også at selskapet oppfattet måltallene som selvforklarende, men Finanstilsynet svarer at det ikke rettferdiggjør avvik fra krav som avstemming og sammenligningstall.

– For oss er det veldig enkelt. Skal man bruke alternative resultatmål, må man ta seg den tiden det tar å forklare dem, sier Kjøde.

Finanstilsynet legger til grunn at selskapet i fremtiden vil etterleve krav for alternative resultatmål, og anser saken som avsluttet.

Les meldingen fra selskapetXXLs melding 15. oktober

Her kan du lese mer om

  1. XXL
  2. Finanstilsynet
  3. Aksjelive
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Går inn med 115 millioner i Norwegian-emisjonen

  2. Nervøst på Asia-børsene i påvente av handelsnyheter

  3. Svakere resultat og lavere inntekter for Subsea 7 i tredje kvartal

  4. Annonsørinnhold

  5. Europris øker omsetningen til 1,47 milliarder

  6. Resultatoppgang for Okea