SAS' kvartalsrapporter

SAS venter virus-tap på 193 millioner kroner

SAS-resultatet i første kvartal endte noe svakere enn ventet. Flyselskapet har nå regnet på hvor store inntekter de vil gå glipp av i februar og mars takket være Corona-viruset og kansellerte fly til Kina. Varer utbruddet lenger vil regningen stige.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS avbildet foran en modell av selskapets splitter nye langdistansefly A350–900. Det første kom før jul og det er ventet tre leveranser til i år. I tillegg kommer det seks A320-fly inn i flåten.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

«Vår eksponering mot Fastlands-Kina er relativt liten. Rutene til Shanghai og Beijing frakter om lag 250.000 passasjerer årlig. Inntektstapet fra de kansellerte flygingene i februar og mars er ventet å være på rundt 200 millioner svenske kroner (193 millioner norske, journ.anm.)».

Det skriver SAS i regnskapet for selskapets første kvartal 2019/2020. Selskapet har et avvikende regnskapsår der deres første kvartal løper fra november til januar.

«Så lenge Covid-19 (Corona-viruset, journ.anm.) utbruddet er begrenset i omfang og kanselleringene av flyginger er isolert til vintersesongen, bør dette kun ha en marginal effekt på inntjeningen vår», skriver selskapet videre og legger til at de følger situasjonen nøye.

– Finske Finnair har sagt at de økonomiske konsekvensene vil komme hvis dette drar utover i april måned. Hvordan ser du på dette og frykter du at reiseaktiviteten kan bli redusert i Europa?

– Vi er i samme situasjon som Finnair med tanke på at vi har en sesongvariasjon i trafikken og vi er avhengige av en sterk sommersesong. Vedvarer dette utover sommeren vil det få store konsekvenser for industrien og også SAS, sier konsernsjef Rickard Gustafson til E24.

– Bildet kan selvfølgelig endre seg, men jeg vil være tydelig på at slik situasjonen ser ut nå så er det ingen alarmerende endring i bookingmønsteret, fortsetter SAS-sjefen.

SAS bruker til vanlig to av sine langdistansefly for å drifte rutene til Shanghai go Beijing. Nå som de rutene ikke opereres kan flyene brukes til andre ting, men SAS-sjefen forklarer at man ikke klarer å sette opp alternative ruter på så kort varsel for å utnytte flyene.

– Det er alltid krevende. Man må ikke bare ordne slots og det tekniske på bakken, men man må også selge billetter til en ny rute. Dette tar alltid tid, så de første månedene ville jo disse flyene gått ganske tomme uansett, forklarer han.

Corona-effekten rammer luftfarten

Det var i forkant ventet at utbruddet av Corona-viruset ville koste SAS penger i år, men akkurat hvor mye visste ingen før nå.

SAS varslet den 30. januar de første kanselleringene og har så langt valgt å kansellere alle flygingene til Fastlands-Kina (Beijing og Shanghai) frem til 29. mars. Flygingene til Hongkong skal imidlertid flys som før.

Flyselskapet har ikke sagt noe om de økonomiske konsekvensene av dette før nå. SAS regner altså med om lag 193 millioner norske kroner i tapte inntekter fra de to rutene som nå er kansellert ut mars måned.

Tidligere har konkurrenten Finnair sagt at de ikke regner med de store økonomiske konsekvensene av Corona-viruset før april. Ari France-KLM har på sin side varslet en ekstraregning på mellom 1,5 og 2,0 milliarder kroner for perioden februar til april.

– Utsiktene for resten av året vil bli påvirket av covid-19 virusets utvikling. Der vet vi lite per i dag om hva som kan skje. «Worst case» et at det sprer seg i Europa og USA innfører reiserestriksjoner som varer over den viktige sommer høysesongen, det vil slå voldsomt negativt ut for flyselskapene, inkludert SAS og Norwegian, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til E24.

Kvartalsrapport fra SAS

Holder på vekstprognosen

Resultatene for første kvartal kommer etter at SAS i desember avsluttet det forrige regnskapsåret langt bedre enn fryktet etter fjorårets pilotstreik. Samtidig varslet selskapet en oppbremsing i første kvartal i år, med en tilhørende økning i underskuddet.

Selskapet regnet opprinnelig med en justert driftsmargin (EBIT før engangsposter) på tre til fem prosent og en kapasitetsvekst på fem prosent (målt i setekilometer). I tillegg regner de med å oppnå kostnadsbesparelser på 600 millioner i år.

Den prognosen beholder selskapet etter å ha «regnet med den støttende inntektsutviklingen i tillegg til noe økt økonomisk usikkerhet», skriver selskapet.

– Jeg er veldig fornøyd med vår forbedring i operasjonell kvalitet og i kundetilbudet, vårt dedikerte fokus på bærekraft og introduksjonen av nye fly som tiltrekker kunder, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en uttalelse.

– I et utfordrende marked har vårt sterke kundetilbud resultert i en passasjervekst på 1,5 prosent og en forbedret markedsandel i Skandinavia på 1,6 prosentpoeng til 29 prosent, fortsetter han.

Resultatfall

 • SAS leverer en vekst i omsetningen fra 9,41 til 9,71 milliarder svenske kroner, mens analytikerne i forkant hadde ventet 9,79 milliarder, ifølge konsensustall fra InFront.
 • Det justerte resultatet (før engangseffekter) forverret seg fra −724 millioner til −1,08 milliarder.
 • Resultat før skatt gikk fra −576 millioner til −1,09 milliard, noe dårligere enn analytikernes forventning på −943 millioner.
 • Resultat etter skatt gikk fra −469 til −861 millioner-

Første kvartal ligger i den typiske lavsesongen i europeisk luftfart.

– Som en konsekvens av valutasvingninger i vår disfavør og effektene av regnskapsstandarden IFRS 16 (...) endte resultat før skatt og engangsposter på −1,08 milliarder svenske kroner. Dette representerer en nedgang på 354 millioner år-for-år og er på linje med guidingen vi kommuniserte på slutten av fjoråret, skriver selskapet.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank påpekte i forkant av tallslippet at SAS trolig får drahjelp av at Norwegian kutter kapasitet og «fortsatte hever billettprisene». Samtidig pekte han på at regnskapene til andre flyselskap i Europa «har bekreftet at markedsvilkårene for flyselskapene er i bedring for tiden».

Det skyldes blant annet en lav kapasitetsvekst i bransjen og fallende drivstoffpriser. Pedersen pekte på at trafikktallene til SAS for første kvartal har vist en trafikkvekst på 2,0 prosent og en økning i belegget og inntjeningen (yield) på 0,8 prosent.

PS! SAS innførte fra første kvartal 2019/2020 den nye regnskapsstandarden IFRS 16, som blant annet endrer måten man bokfører leasing på. Dette gjør det vanskelig å sammenligne regnskapstall fra tidligere år direkte. Selskapet har varslet at IFRS 16 vil senke resultat før skatt for hele regnskapsåret med 400 til 500 millioner.

Les også

Sterkt fjerde kvartal fra SAS: Men nå tror sjefen at markedet bremser

Les også

SAS-sjefen på jakt etter nye regionalfly: – Vi må ha en løsning

Les også

SAS rammes ikke av «kontantskvisen»: Gasser på med 20 nye fly i 2020

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. SAS' kvartalsrapporter
 2. Luftfart
 3. Scandinavian Airlines (SAS)
 4. Fly

Flere artikler

 1. SAS tar corona-grep: Kutter ruter i Europa og til Hongkong

 2. Finnair-sjefen frykter ikke Corona-smell før april

 3. Norwegian forbereder seg på Corona-viruset: Har opprettet beredskapsteam

 4. SAS og Finnair forlenger Corona-kanselleringer ut mars

 5. SAS med milliardunderskudd i sommer: Fylte kassen med nye kriselån