Slik vinner du Aksje-NM 2019 i resesjon

Du kan ikke shorte fiktive aksjer under Aksje-NM. Likevel finnes det ett derivat man kan ri gjennom neste børskrakk på – med stor gevinst. 

Aksje-NM 2019 er i gang, og det er en spennende tid vi går inn i.

I de urolige tidene markedene går gjennom nå kan det være vel så viktig å satse på nedgang som oppgang.