Bitcoins Norge-kundene fikk gjennomslag i Stavanger tingrett: Verdier for 12,5 mill. blir satt i arrest

Stavanger tingrett fryser verdier tilhørende Bitcoins Norge, etter at tidligere kunder innledet et gruppesøksmål mot selskapet. 

BITCOINS NORGE-SAKEN: Flere tidligere kunder har gått sammen om et gruppesøksmål. Her med daglig leder og eier Ole-André Torjussen.
Publisert:

Bitcoins Norge-saken ble kjent da selskapet i slutten av juni sendte en mail til sine kunder, der de opplyste om kundenes kryptovaluta ville tvangsselges til kurs 7. mai – noe som senere har blitt endret til 1. mai.

Dette var betydelig lavere enn daværende kurs, noe som førte til et gruppesøksmål med tidligere kunder.

Fredag forrige uke besluttet Stavanger tingrett at 12,5 millioner kroner blir satt i midlertidig sikring, eller som det også kalles - tatt i «arrest».

Årsaken til at man gjør dette er fordi man frykter at verdiene kan bli forspilt.

De 83 tidligere kundene hos Bitcoins Norge fikk dermed fullt gjennomslag hos retten.

I kjennelsen fra Stavanger Tingrett heter det følgende:

«Saksøkerne har fått medhold fullt ut og de har da krav på full erstatning for sine saksomkostninger. Retten kan ikke se at det er grunn til helt eller delvis å frita saksøkte for erstatningsansvar etter tvisteloven.»

Omkostningene er på 92.400 kroner, ifølge kjennelsen.

– Svært glade

Kjennelsen er forkynt for partene og offentliggjort, bekrefter Stavanger Tingrett.

Bitcoins Norge og daglig leder Ole-André Torjussen kan klage på kjennelsen.

E24 har forsøkt å nå Torjussen for en kommentar, uten å lykkes.

– De tidligere kundene er svært glade for å bli trodd, og de er lettet over å få medhold i arrestbegjæringen, sier advokatfullmektig Erling Løken Andersen i advokatfirmaet Berngaard, som representerer de tidligere kundene, til E24.

– Stavanger tingrett har kommet til at klientene har sannsynliggjort kravene deres, og at det foreligger en potensiell fare for unndragelse, sier han.

Det er 130 personer som stiller seg bak gruppesøksmålet, men kun 83 av dem har valgt å stille seg bak prosessen om å sikre arrest i verdiene til selskapet.

Det største enkeltstående erstatningskravet er på 1,18 millioner kroner, men flere av saksøkerne har krav på over 500.000 kroner.

Sendes til Namsfogden

Saken vil nå bli sendt til Namsfogden, som vil sikre verdier, forklarer Løken Andersen.

– Hva blir neste steg i prosessen?

– Det vil avhenge av flere faktorer, herunder hva vi får sikring i. Det er likevel naturlig for oss at det neste steget vil være å politianmelde saken, slik at man får vurdert de strafferettslige sidene ved saken. Videre vil vi fremme et formelt krav ovenfor Bitcoins Norge, sier han.

Bitcoins Norge og daglig leder Ole-André Torjussen kan klage på kjennelsen, og advokat Kim André Svenheim som representerer Bitcoins Norge sier de nå tar de neste dagene til hjelp for å avgjøre hva man vil gjøre videre.

– Torjussen har fått kjennelsen forkynt. Han er ikke enig i beløpets størrelse, og er heller ikke enig i sikringsgrunnene, sier Svenheim.

Ifølge advokaten føler Torjussen at saken slik den står i dag fra tingretten, er ensidig fremstilt, og ikke reflekterer hans side av saken.

Bitcoins Norge foretar nå undersøkelser for å fullstendig oversikt over beløpene det kreves erstatningsansvar for.

Les også

Finanspolitikere om kryptobørsene: – Behov for reguleringer

Ønsker mellomlegget

Målet med gruppesøksmålet er å få tilbake differansen av verdien mellom 1. mai og til nyheten ble kjent 30. juni. Bitcoin-prisen mer enn doblet seg i denne perioden.

De tidligere kundene har mottatt kompensasjon, etter det E24 kjenner til, og Bitcoins Norge har lovet at alle kunder får en erstatning høyere enn kursen 1. mai.

Kunder har omtalt saken som «rotete» og «frustrerende», samt understreker at metoden med å kreve at kundene måtte sende inn sensitive personopplysninger i et Google-skjema som påfallende.

Løken Andersen har tidligere uttalt til E24 at en av kundene har en differanse på 900.000 kroner.

Frykter «exit-scam»

E24 har fått tilgang til den juridiske vurderingen til advokatfirmaet Berngaard i Bitcoins Norge-saken.

Der fremkommer det at de tidligere kundene frykter at de har å gjøre med svindel, der bakmenn flykter med pengene.

Les også

Varierende utbetalinger til Bitcoins Norge-kunder

Daglig leder og eier i Bitcoins Norge, Ole-André Torjussen, har tidligere uttalt til nettstedet Kryptografen at det ikke er snakk om en «exit-scam».

– Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene, uttalte Torjussen til Kryptografen noen dager etter at nyheten først ble kjent.

I notatet skriver advokatfirmaet at det ikke er noe juridisk grunnlag for tvangssalget.

«Det er hittil ikke dokumentert noen tilstrekkelig årsakssammenheng mellom hackerangrepet og tvangssalget, eller noe øvrig i saken som måtte forsvare tvangssalget ut ifra sikringshensyn», heter det i vurderingen.

Videre mener advokatfirmaet at forklaringen til Bitcoins Norge fremstår som «oppkonstruert».

Advokatfirmaet anbefalte i august å ta saken videre til Økokrim, noe de selv også anbefaler.

Les på E24+

Satser på «kryptoboomen»: – Avkastningen kan bli knallgod

Egenkapitalen barbert bort

Fjorårets regnskap til Bitcoins Norge ble kjent tidlig i august.

Det viste et underskudd på 2,4 millioner kroner, en betydelig nedgang fra et overskudd på 2,8 millioner kroner året før.

Egenkapitalen i selskapet ble redusert fra nærmere tre millioner kroner til en halv million.

I 2017 hadde Bitcoins Norge kontanter og bankinnskudd på 17,5 millioner kroner. Det minket til 1,48 millioner kroner i fjor. I regnskapet kom det for øvrig også frem at selskapet droppet revisor.

Denne beskjeden, lagt ut på selskapets Facebook-side, varslet at kundene må se kryptovalutaen sin bli tvangssolgt til en vesentlig lavere kurs om de ikke svarte innen fire timer. Siden har Bitcoins Norge betalt ut erstatning, og lover nå enda en utbetaling.
Publisert: