Derfor står Saudi-Arabias megabørsnotering i stampe

Børsnoteringen av verdens største oljeselskap er utsatt til 2019. Minst.

En av Aramcos oljetanker ved terminalen Ras Tanura.

Foto: Ahmed Jadallah / Reuters

Det var øyeblikket da Saudi-Arabias reformivrige kronprins sa til verden at han ikke lekte butikk.