Syv av Tangens 11 referanser deltok på luksusseminaret

Norges Bank innhentet 11 referanser i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen. Syv av disse deltok på luksusseminaret i regi av Tangen. Bare én oppga dette.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen.
Publisert:

Norges Banks representantskap oversendte sist torsdag en rekke spørsmål til hovedstyret i Norges Bank omkring ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

Hovedstyret i Norges Bank hadde frist til midnatt natt til torsdag med å svare på spørsmålene. Spørsmålene dreide seg om ansettelsen av Nicolai Tangen, ansettelsesutvalgets retningslinjer og Norges Banks etiske retningslinjer.

Nå er svarene fra sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret offentliggjort, gjennom et dokument på 27 sider, i tillegg til en lang rekke vedlegg.

Av svarene går det frem at syv av 11 referanser Norges Bank innhentet i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen hadde deltatt på seminaret han arrangerte i USA i fjor høst.

«Av referanserapporten oppga en av elleve referanser deltagelse på seminaret, men dette ble ikke eksplisitt etterspurt i referansesamtalene», heter det i svaret

Norges Bank mener at Tangen har gitt tilstrekkelig informasjon til at den har kunnet vurdere om han var en passende kandidat som leder for Oljefondet. Han har gitt omfattende informasjon, også konfidensiell og taushetsbelagt informasjon, om sine private og forretningsmessige forhold, ifølge sentralbanken.

– Det er ikke identifisert forhold hvor Norges Bank ikke er gitt fullt innsyn, skriver Norges Bank i sitt brev til representantskapet.

Les på E24+

Hvorfor er det oppstyr rundt den nye sjefen for oljefondet? Her er en rask oversikt

Sjekker interessekonflikter

Flere professorer har etterlyst at Nicolai Tangen og Norges Bank dokumenterer at han ikke har interessekonflikter som ny leder for Oljefondet.

Norges Bank skriver at de er i gang med å «identifisere potensielle interessekonflikter og etablere relevante tiltak som vil sikre nødvendig avstand til AKO-systemet».

– Tangen har skriftlig og muntlig gitt uttrykk for at han vil innrette seg etter de krav som banken stiller for å sikre nødvendig avstand mellom SPU, AKO-fondene og Tangens personlige investeringer. Han har i denne sammenheng klargjort at dette gjelder uavhengig av mulige negative skattemessige konsekvenser for ham, skriver banken.

Les også

Frykter interessekonflikter for Oljefondet-sjefen: – Burde legge frem en fullstendig oversikt

Les også

Slik skal Tangen «kutte» båndene

Forsvarer ansettelsen

Skatteparadis-diskusjonen startet tidlig etter ansettelsen ble kjent. Nicolai Tangen, og hans London-baserte hedgefond AKO Capital er registrert på Cayman-øyene. I tillegg har Tangen en trust på Jersey.

Norges Banks hovedstyre skriver at det er vesentlig for dem at Nicolai Tangen «har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart».

«Basert på reguleringsregimet som AKO Capital opererer under samt Norges avtaler med Jersey og Cayman Islands legger hovedstyret til grunn at dette er tilfellet», skriver hovedstyret.

Tangen har oppgitt at han sitter på over 700 millioner pund i verdier. Av dette ligger rundt 102 millioner pund i en trust på Jersey.

Med en norsk formuesskatt på 0,85 prosent og en formue anslått til 750 millioner pund, vil Tangen betale rundt seks millioner pund eller 70 millioner kroner i formuesskatt til Norge per år, ifølge hans britiske advokatfirma Taylor Wessing.

Ga redegjørelse 21. februar

Tangen ga en omfattende redegjørelse for alle sine eierskap til Norges Bank allerede 21. februar, i form av et brev og oversikter fra hans engelske advokatfirma TaylorWessing.

Her oppgir Tangen blant annet detaljer om alle sine eierforhold, roller, posisjoner og investeringer. Han gir også detaljer om en pågående skatteavklaringssak med britiske skattemyndigheter, HMRC.

Han opplyser også om at han vil beholde sine penger som blir investert gjennom AKO Capitals fond, men at han vil kvitte seg med det personlige eierskapet sitt i en rekke andre fond, som Egerton Long-Short, Ennismore European Smaller Companies Hedge Fund, The Russian Prosperity Fund, Broadwalk Select Services Fund, Runa Capital Fund I L.P. og Northzone IX LP.

Tangen oppgir at den 33 meter lange seilbåten Nikata har blitt overført til et britisk selskap kalt Kanita LLP, og at det blir undersøkt hvor mannskapet skal jobbe heretter. Disse jobber i dag for Nikata Marine Limited, et selskap registrert på De britiske jomfruøyene.

Tangen sier at han vil overføre eierskapet av en nylig innkjøpt Windy-båt til seg selv personlig når han flytter til Norge for å bli leder for Oljefondet.

Eierstrukturen i Tangens forretningsvirksomhet.
Her er svarene fra hovedstyret
Publisert:

Her kan du lese mer om