IKKE BANKENS SKYLD: Det er forbrukerne ønsker som til slutt vil tvinge frem et kontantløst samfunn, ikke bankene.

Kommentar: Forbrukerne faser ut kontantene, ikke bankene

Kontantene forsvinner fordi forbrukerne vil ha andre, mer effektive, sikrere og billigere betalingsløsninger. Derfor bør vi forberede oss på det kontantløse samfunnet og løse de utfordringene det skaper for noen få, før vi er blitt kontantløse.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

I en kronikk her på E24, går Ola Bjørn Fausa langt inn i konspiratorisk territorium når han skriver: «La oss derfor nå slippe å høre mer fra bankene og deres lobbyorganisasjon Finans Norge, som vil avvikle kontanter fordi de tjener mer penger hvis de har kontroll over pengene våre og alle transaksjoner folk gjør.»

Digitaliseringen av penge- og betalingssystemene, som Fausa angivelig mener bankene heier på fordi næringen vil tjene mer, har den motsatte effekten. Den digitale utviklingen fører med seg en konkurranse på dette feltet vi bare har sett begynnelsen på. Inntil nå har bankene konkurrert så busta fyker, nå vil konkurransen i større grad komme fra store, tunge verdensomspennende aktører som Google, Facebook, Apple og Alipay for å nevne noen. Digitale løsninger fører til lavere priser på betalingsformidling, ikke høyere slik Fausa later til å tro.

Fausa henviser til den større kontantbruken i utlandet som et bevis på kontantenes overlegne egenskaper. I de fleste samfunn der kontantene fortsatt utgjør en betydelig andel har den digitale utviklingen kommet kortere. For eksempel fortalte tidligere statssekretær Jon Gunnar Pedersen på Finansnæringens dag i år at de to tjenestene han fikk på nettbanken sin i USA var å sjekke saldo og bestille sjekkhefte. Vi ser imidlertid at utviklingen fra kontanter til effektive elektroniske løsninger mange steder går svært raskt. Særlig i den tredje verden. Det er ikke tvil om at en også i disse landene foretrekker elektroniske løsninger – når de først er tilgjengelige.

Les også

Kommentar: Derfor vil kontanter bestå

I Norge har vi heldigvis hatt et svært innovativt bankvesen som har samarbeidet om å utvikle sikker og effektiv infrastruktur som alle bankene bruker. Derfor har vi ligget lengst fremme. Våre nettbankløsninger med avtalegiro og efaktura, samt et billig nasjonalt system for kortbetaling – BankAxept, har gjort at norske betalingstjenester har ligget i verdenstoppen på effektivitet og pris. Det har ført til at forbrukere ikke lenger trenger kontanter og heller ikke ønsker dem. Digital betaling er førstevalget for de aller fleste.

Fausa trekker frem ett poeng som vi er enige om. Hvis kontantene forsvinner, vil bankene bli monopolister på å lage penger. Det er antagelig ingen utvikling vi er tjent med. Men det er heller ingen utvikling vi kommer til å få. I dag er det slik at bankene lager digitale kontopenger, selvfølgelig med konsesjon og under streng regulering av myndighetene. Når du søker lån i banken, blir det faktisk laget penger. Men det er sentralbanken som lager kontanter. Det er viktig å skille dette. I Norge finnes det i dag om lag 1.900 milliarder kroner i kontopenger og 47 milliarder i kontanter. En stor andel av kontantene kan ikke gjøres rede for, mange av dem finansierer den kriminelle økonomien. Det er antagelig det beste argumentet hvis man skulle besluttet å avvikle kontanter.

Poenget er at ingen sentralbanker i verden ønsker en utvikling som skissert over. Derfor foregår det nå et arbeid knyttet til å utvikle «digitale sentralbankpenger» som kan overta mye av kontantenes rolle i samfunnet. Ingen trenger å være bekymret for at bankene kommer til å få noe som minner om kontroll, ikke på betalingsformidling, ei heller på dette området.

Les også

Norges Bank vurderer nye e-penger

Når Fausa er redd for overvåkning, han skriver at kontanter er garanti for personvern, så er han inne på noe. Men løsningen er ikke kontanter, løsningen er ikke sporbare digitale penger eller kontroll med dem som får informasjon om deg. Ikke sporbare digitale penger finnes, tenk for eksempel på gavekortet du ga til mor til jul. Men han har rett i at digital bruk som oftest etterlater spor, spor som kan misbrukes i de gale hender. Til det er det å si at diskresjon alltid har vært en dyd i finansnæringen. Det er til og med lovregulert at den ene delen av konsernet ikke kan gi informasjon til den andre delen av samme konsern.

I dagens moderne samfunn er overvåkningen så massiv at den lille andelen kontanter fra eller til neppe utgjør noen siste bastion for personvernet. Se hvordan Google og Facebook snart kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Vi har tro på at EUs nye personvernforordning vil gi deg tilbake noe av styringen med den informasjon som finnes om deg på nettet og sette harde krav til behandling og bruk av informasjon enhver aktør har om deg. Og på dette området deler jeg Fausas angst, dette er viktig. Men han retter søkelyset i gal retning.

Fausa gjentar også et gammelt poeng om at kontanter skal redde oss ved krig, katastrofer, strømbrudd eller andre kritiske brudd på infrastruktur. Husk da to ting:

1. Kontanter er ikke lenger knyttet til en viss mengde gull i sentralbanken. Verdien av en hundrelapp er kun knyttet til at folk tror den er verdt hundre kroner.

2. Det er rett og slett vanskelig å tenke seg hvordan distribusjonen av kontanter skal foregå hvis samfunnet har brutt sammen.

Det er flere fordeler ved et kontantløst samfunn enn omtalt over, men det er også utfordringer. Finans Norges ønske er at Fausa og andre innser at det er forbrukerne selv som faser ut kontantene fordi digitale tjenester er mer bekvemme, en utfasingstakt som kommer til å gå fortere fremover. Da må vi løse de utfordringer som enkelte grupper opplever slik at vi unngår store og reelle problemer. Det er langt mer konstruktivt enn en debatt der kontantforkjemperne tillegger oss motiver vi ikke har.

Les også

– Vi er ikke klare

Les også

Historisk skifte: Cash ikke lenger «king»

Les også

– Reelle penger har historisk sett vært noe som gjør en person litt fri

Publisert:
Gå til e24.no