Aker BP har opprettholdt produksjonen og halvert kostnaden på Alvheim: Nå går de løs på BP-feltene

Aker BPs produksjonskostnad økte markant etter fusjonen med BP Norge. Selskapet har allerede halvert kostnadene på sitt største felt, og nå skal effektivisering, økt produksjon og nye investeringer senke kostnadene i hele porteføljen.

HALV PRIS PÅ TO ÅR: Aker BPs Alvheim-felt har halvert produksjonskostnaden sammenlignet med 2014. Selve nervesenteret til feltet og de mange satellittene er det flytende produksjonsfartøyet (FPSO) i Nordsjøen.

Foto: Aker BP
  • Marius Lorentzen
Publisert:

FORNEBU (E24): For første gang siden Det norske fusjonerte med BPs norske virksomhet i fjor høst arrangerer selskapet mandag en kapitalmarkedsdag for aksjonærer, analytikere og media.

I tillegg til å fortelle om leteplaner og nye utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, brukte ledelsen også mye tid på å fortelle om satsingen på de eksisterende feltene.

Aker BP har de siste årene gjennomført en rekke oppkjøp og har etablert seg som en nøkkelaktør på norsk sokkel. Selskapet har en aktiv strategi om både å lete i tillegg til å revitalisere eksisterende felt på norsk sokkel gjennom å investere i ny boring og forbedringer i produksjonsanleggene.

Strategien har så langt gitt betydelige økninger i inntekter og ressursvolumer for selskapet. Samtidig er det ikke problemfritt å sluke opp felt og lisenser i høyt tempo. Etter fusjonen med BP Norge i fjor gjorde Aker BPs produksjonskostnad et betydelig hopp fra under 8 til 13 dollar per fat.

Les også: Aker BP varsler milliardutbytte og tre utbyggingssøknader i år

Revitaliserer gamle kjemper

Både Ula og Valhall er gamle kjemper på norsk sokkel. Ula-feltet passerte produksjonstoppen på starten av 90-tallet, mens Valhall gjorde det samme midt på 2000-tallet. En relativt lav produksjon bidrar dermed til å øke kostnaden per fat.

DYRE KJEMPER: Illustrasjon fra Aker BP viser produksjonskostnad per fat i dollar i høyden, mens totalproduksjonen er lagt på X-aksen. Grafen viser at det særlig er Ula- og Valhall-feltene, som kom inn i forbindelse med BP-fusjonen i fjor, som bidrar til kostnadsøkningen for selskapet.

Foto: Illustrasjon: Aker BP

På Valhall har BP imidlertid klart å få opp produksjonen siden bunnen i 2012, og driftsdirektøren har dermed god tro på at det er mulig å fortsette trenden:

Konserndirektør for drift i Aker BP, Eldar Larsen

Foto: Marius Lorentzen E24

– Investeringer betaler seg på Valhall, for det er mye ressurser i bakken. Vi vet at mer boring gir økt produksjon, og nå bygger vi opp produksjonen igjen på Valhall. Det varmer hjertet mitt, sa konserndirektør for drift, Eldar Larsen, fra podiet.

Larsen fortalte videre at det er en driv i hele driftsorganisasjonen for å gi de gamle elefantfeltene ny driv med en mer effektiv drift og mer produksjon.

– Ula er også en eldre installasjon, men den er godt vedlikeholdt, så konstruksjonen tåler aktivitet i mange år til, sa Larsen videre.

Kostnadene skal ned

I 2017 anslår Aker BP at de skal få ned kostnaden fra 13 til 11 dollar fatet, og nærmere 8 til 10 dollar etter hvert som Johan Sverdrup-feltet kommer i gang.

– Vi forventer å senke produksjonskostnaden i hele porteføljen, både gjennom å jobbe med kostnadsnivået og gjennom å investere i ny produksjon, sa finansdirektør Alexander Krane under presentasjonen.

Finansdirektør Alexander Krane i Aker BP

Foto: Marius Lorentzen E24

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik tror selskapet skal klare å få opp produksjonen på Ula og Valhall allerede i år, blant annet takket være nye investeringer. Sammen med effektiviseringstiltak vil det kunne få kostnadene ned.

– Ja, det er ganske sikkert, sier Hersvik til E24 om produksjonsvekst på de to feltene i år.

– Vi har allerede nå vedtatt å både installere gassløft på Tambar ved Ula, i tillegg til to infill-brønner samme sted. Vi ser også på boremuligheter som kan utvide Ula ytterligere. Vi ser også på om vi kan gjøre noe med de store kostnadsdriverne på Ula og investere mer penger for å få ned vedlikeholdskostnadene, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik til E24.

– Oppskriften er ikke ny, og dette har vi gjort før andre steder med hell, legger han til.

På Valhall skal man i mars/april starte boring av totalt tre brønner. To av disse vil etter planen begynne å produsere i år. I 2019 skal Centricas Oda-felt komme i produksjon. Dette feltet skal kobles til Ula.

Halv pris på Alvheim

Da Aker BP, som den gang het Det norske, kjøpte Alvheim-feltet og resten av eiendelene til Marathon Oil på norsk sokkel i 2014, var produksjonen på feltet på full fart nedover etter å ha steget fra oppstarten i 2008 og frem til 2012.

Finansdirektør Alexander Krane forteller til E24 at produksjonskostnaden per fat var litt over 10 dollar per fat da man tok over i 2014. I 2017 estimerer man at produksjonskostnaden vil ende på 5 dollar per fat, altså halve prisen.

Produksjonskostnaden inkluderer ikke finansieringskostnader for selve utbyggingen og ombyggingsprosjekter.

Kostnadsreduksjonen har man fått til selv om produksjonen i dag er omtrent på nivå med 2014. Etter å ha nådd en produksjonsbunn på snaue 90.000 fat dagen mot slutten av 2015, steg produksjonen gjennom 2015.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik sier at de ikke hadde trodd produksjonskostnadene skulle bli så lave da de tok over i 2014:

– Det er langt under det vi trodde var mulig, sier Hersvik og forklarer og det handler både om produksjon og lavere kostnader.

Han legger til at mye av forklaringen ligger i økt produktivitet, og han illustrerer med eksempelet om når de byttet thrustere på produksjonsskipet:

– Det er en operasjon som vi har brukt fire til seks uker på. Sist gjorde vi det på to og en halv uke, sier Hersvik.

LETER HØYT OG LAVT: Konsernsjef Karl Johnny Hersvik og konserndirektør for leting, Gro G. Haatvedt, i Aker BP skal lete etter mer olje både i kjente områder i Nordsjøen og mer ukjente farvann i Barentshavet i 2017.

Foto: Marius Lorentzen E24
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Det norske oljeselskap

Flere artikler

  1. – Vi vil ta ut gevinsten i årene fremover

  2. Denne «felt-oppussingen» kan sikre Kværner ny plattformkontrakt

  3. Kutter renteutgiftene med en kvart milliard

  4. Annonsørinnhold

  5. Betalt innhold

    Aker BP med milliardkjøp på norsk sokkel

  6. Aker BP kan doble produksjonen