Kongsberg kutter før stormen: – Høy aktivitet, men lavere margin

Kongsberg Gruppens resultater holder foreløpig ganske godt stand mot stormen i oljenæringen, men selskapet kutter for å forberede seg på tøffe tider fremover.

KRYSSER FINGRENE: Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen satser på at ordrer innen forsvarssektoren skal veie opp for de tunge tidene i oljenæringen. Her er han avbildet under et besøk hos Lockheed Martin i Texas i september.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Det norske forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen leverer et resultat som viser en jevn utvikling i omsetningen, men der marginene er under press.

Selskapet omsatte i tredje kvartal for 4,0 milliarder kroner, mot 3,9 på samme tid i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) falt derimot fra 614 til 419 millioner kroner, og driftsmarginen er ned fra 15,4 til 10,5 prosent.

Selv om dette er en langt lavere margin enn i fjor, er den likevel bedre enn i andre kvartal, da driftsmarginen var helt nede i 9,1 prosent.

Kongsberg Gruppen varslet for få dager siden at datterselskapet Kongsberg Maritime må kutte 200 årsverk som følge av oljenedturen, og det kommer på toppen av problemene det andre datterselskapet Kongsberg Oil & Gas Technologies står oppe i.

Selv om det er tøft i oljemarkedet, peker konsernsjef Walter Qvam på at det finnes lyspunkt andre steder, og trekker blant annet frem den nye avtalen med Avinor:

– Kongsberg har hatt nok et kvartal med høy aktivitet. Enkelte segmenter påvirkes av et utfordrende olje- og gassmarked, samtidig som det er betydelige muligheter innen våre forsvarssegmenter. Konsernet inngikk i kvartalet flere viktige kontrakter, blant annet innen autonome undervannsfarkoster og for levering av fjernstyrte tårn til norske flyplasser, skriver Qvam i kvartalsrapporten.

Ikke ordretørke ennå

Selv om Kongsberg Gruppen en stund har merket nedgangen i oljenæringen, får selskapet fortsatt inn mange ordrer, og mange analytikere håper nå at nye ordrer innenfor forsvarssegmentet skal veie opp for nedgangen i olje. Det håper konsernledelsen også.

I årets ni første måneder har selskapets driftsresultat (EBITDA) vært 1,29 milliarder, ned fra 1,52 milliarder i samme periode i fjor. Omsetningen er derimot bedret fra 12,2 til 12,5 milliarder.

Ordreinngangen endte på rundt 3,3 milliarder i tredje kvartal, og det samme i fjor. Så langt i år ligger man derimot bak fjoråret med 12,4 milliarder mot 17,6 milliarder i de ni første månedene i fjor.

Ordreinngangen til Kongsberg varierer imidlertid mye på grunn av at forsvarsordrer ofte kommer i store bolker på ujevne tidspunkt. Ser man på Kongsberg Maritime har de mottatt ordre for 2,39 milliarder i tredje kvartal i år, opp fra 1,98 milliarder på samme tid i fjor. Så langt i år har de fått inn ordrer for 7,9 milliarder, rundt 100 millioner bak samme periode i fjor.

Selskapet har likevel besluttet å nedbemanne kraftig i Maritime, og disse kuttene rammer først og fremst offshorevirksomheten der. Selskapet viser i rapporten sin til at ordreinngangen stiger innen shipping (merchant marine) mens den faller innen det tradisjonelle offshoresegmentet. Det er her man finner begrunnelsen for at det nå skal kuttes.

– Det forventes lavere ordreinngang innen dette segmentet i tiden fremover, skriver selskapet om offshoremarkedet.

Kongsberg Maritime, én av de to største virksomhetene i konsernet sammen med Kongsberg Defense, leverer teknologi og utstyr til skip, oljeplattformer, rigger og andre fartøy verden over. Det er hele 17.000 fartøy rundt om i verden som har utstyr fra Kongsberg Maritime.

– Betydelige omstillinger

I Kongsberg Gruppen er det to selskap som er eksponert mot oljenæringen. Kongsberg Maritime er uten tvil det største selskapet av de to, mens Kongsberg Oil & Gas er en satsing selskapet har bygget opp de siste årene. Oil & Gas har imidlertid blitt rammet hardt av oljenedturen.

«Svakt resultat i et meget utfordrende marked. Betydelige omstillinger under gjennomføring», er oppsummeringen om Oil & Gas i kvartalsrapporten.

Selskapet varslet i juni en ny nedbemanning i Oil & Gas på 90 stillinger, og dermed hadde nedbemanningen kommet opp i 151. I kvartalsrapporten fredag skriver at bemanningen nå er redusert med 36 prosent de siste 18 månedene.

Kongsberg Gruppen kuttet antall ansatte med 52 personer i tredje kvartal, noe som i all hovedsak er knyttet til nedbemanningen i Oil & Gas som ble varslet i juni.

Oil & Gas har nå klart å redusere driftsunderskuddet på 94 millioner i andre kvartal til et underskudd på driften på 31 millioner i tredje kvartal. Omsetningen har i perioden falt fra 239 til 166 millioner.

Ordreinngangen har også fått seg en knekk i tredje kvartal. Så langt i år har Oil & Gas fått inn ordrer på 560 millioner, men bare 80 av dem kom inn i tredje kvartal.

Venter på forsvarsordrer

Når det gjelder forsvarssegmentet til Kongsberg er man litt i ventemodus. Selskapet venter nemlig på nye ordrer, og virksomheten preges mye av at man leverer på eksisterende kontrakter.

Dette gjelder Kongsberg Protech Systems, som leverer fjernstyrte våpenstasjoner. Omsetningen lå ganske stabilt på 392 millioner i tredje kvartal (mot 360 på samme tid i fjor) og driftsresultatet endte på tre millioner, mot et underskudd på seks i fjor.

Ordreinngangen så langt i år er imidlertid godt bak fjoråret (1,2 mot 1,7 milliarder).

I Kongsberg Defense lå omsetningen stabilt på drøyt 900 millioner, med et driftsresultat ned 17 millioner til 131.

Ordreinngangen steg noe i tredje kvartal mot i fjor (832 millioner mot 565), men ligger så langt i år milevis bak fjoråret (2,8 mot 7,3 milliarder).

Les også

– Utrolig gøy å bidra til at det skapes flere arbeidsplasser

Les også

Kongsberg-topp byttes ut: Oljedrømmen ble aldri en virkelighet

Les også

Kongsberg Maritime kutter 200 årsverk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kongsberg Gruppen

Flere artikler

  1. Nedskrivninger og restrukturering koster 399 millioner

  2. – Opplever økning i kanselleringer

  3. Svakeste omsetning siden 2012: Kongsberg Gruppen kutter i utbyttet

  4. Bedre marginer i Kongsberg Gruppen

  5. Kongsberg Maritime kutter 200 årsverk