Spetalen, Haudemann og co. satser på Bionor Pharma: Selskapet henter inn over 100 mill.

Kjente investorer går inn i Lars Høies bioteknologisatsing.

SATSER PÅ HIV-VAKSINE: Investorene Øystein Stray Spetalen (t.v.) og Jan Haudemann Andersen er blant de fire investorene som nå går inn med friske millioner i Bionor Pharma. Selskapet fokuserer på vaksiner mot virussykdommer, inkludert en HIV-vaksine. Arkivbilder.

Foto: NTB Scanpix
Publisert:,

Torsdag morgen kom meldingen om at aksjen til bioteknologiselskapet Bionor Pharma ble pauset i påvente av en melding fra selskapet.

Klokken 09:00 kom meldingen om at selskapet i to runde henter inn totalt 105 millioner kroner i frisk kapital.

Halvparten kommer en rettet emisjon som allerede er gjennomført, mens den siste halvparten skal komme fra en emisjon der eksisterende aksjonærer vil ha fortrinnsrett.

Emisjonene skjer ved at man utsteder to runder med 525 millioner aksjer hver. Aksjene prises til 10 øre stykket. De nye investorene får dermed en saftig rabatt sammenlignet med sluttkursen onsdag ettermiddag som var 52 øre per aksje.

Like etter at handelen åpnet i Bionor-aksjen torsdag formiddag falt aksjen til 35 øre, altså godt over kursen investorene har fått kjøpe aksjer på.

Den andre runden vil gjennomføres etter den ekstraordinære generalforsamlingen, som er ventet å finne sted rundt 9. september.

Har forpliktet seg med opp til 105 mill.

I børsmeldingen kommer det frem at det er investeringsselskaper kontrollert av Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann Andersen, Einar Greve og Kristian Lundkvist, som har gått inn med penger i den rettede emisjonen. Spetalen har forpliktet seg til opp til 64 millioner, Haudemann Andersen med 26 millioner, Greve med 10 og Lundkvist med 5 millioner.

Ingen av disse har eid aksjer i selskapet før, ifølge meldingen.

– Ledelsen, styret og deres rådgivere har sett på forskjellige alternativer for å styrke selskapets finansielle stilling, og vi er trygge på at den foreslåtte løsningen, som støttes av selskapets hovedaksjonær, er i den beste interessen for selskapet og aksjonærene, sier styreleder Per S. Thoresen, i børsmeldingen.

– På vegne av investorene er vi begeistret for denne muligheten. Et nytt styre vil bli valgt på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen, som vil inkludere Per S. Thoresen, og et styre som vil evaluere selskapets strategi, inkludert den lovende HIV-forskning og -teknologiplattformen, sier Einar Greve, på vegne av investorgruppen.

Lars Høie har vært på eiersiden i Bionor siden 2010 og sitter i styret. Han sier at han er veldig fornøyd med at selskapet har klart å tiltrekke seg mer enn 100 millioner kroner:

– Jeg er spesielt fornøyd med at alle eksisterende aksjonærer får retten til å delta i emisjonen på samme vilkår som hovedinvestorene i den rettede emisjonen, som har min fulle støtte, sier Høie i børsmeldingen.

Kranglet om veien videre

Aksjekursen til Bionor Pharma har med noen mindre unntak hatt en jevn fallende trend i et par år. Aksjekursen bikket under én krone i januar i år.

Nyheten om at selskapet nå har klart å hente penger kommer etter at selskapet før sommeren annonserte at de utsatte den planlagte kapitalutvidelsen på 70 millioner kroner.

Selskapet ønsket egentlig å få inn pengene før utgangen av juni i form av en rettet emisjon. Da skrev selskapet at styret hadde konkludert med at selskapet hadde et kapitalbehov på 230 til 270 millioner kroner frem til utgangen av 2019. Prognosen var lavere enn en tidligere prognose fra det forrige styret på mellom 375 og 425 millioner i samme periode.

E24 skrev i april om hvordan emisjonskrangelen i selskapet førte til et regelrett mannefall i Bionor Pharma. Da satte hovedaksjonær Lars Høie og de andre aksjonærene ned foren for ledelsen og styrets strategi og forslag.

Det resulterte i at konsernsjef David Horn Solomon og styremedlemmene Benedicte Fossum, Kirsten Drejer og Jerome B. Zeldis trakk seg på løpende bånd.

Benedicte Fossum hevdet overfor E24 at uenigheten gikk på størrelsen på emisjonen og ikke hvordan man skulle hente pengene.