Senterpartiet frykter økt risiko ved et salg: Vil ha Folketrygdfondet inn i Oslo Børs

Senterpartiet frykter at pengene i statens pensjonsfond er mindre trygge når det går mot salg av Oslo Børs. Derfor burde regjeringen åpne for at Folketrygdfondet kan ha eierandeler i Børsen, mener partiet. 

KJEMPER MOT: Det går mot Euronext-kjøp, men Senterpartiet lar ikke saken ligge. De ønsker å forhindre salget.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix
Publisert:

Folketrygdfondet er et statlig selskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge. Denne potten består av omtrent 260 milliarder kroner.

Disse pengene frykter nå Senterpartiet at det vil knyttes større risiko til i tiden som kommer.

Med et salg av Oslo Børs VPS til utenlandske Euronext på trappene, mener finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik at Folketrygdfondet utfordres på «helt fundamentalt nivå».

Det gjelder dets forvaltningsmodell, dets risiko og dets avkastning. Det forklarer politikeren i et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen.

– Er det mulig for Finansdepartementet å forsvare at man her utsetter 260 milliarder kroner av fellesskapets midler for en betydelig, unødvendig og kunstig tilleggsrisiko, spør han.

Største investor på Børsen

Folketrygdfondet består av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner. 85 prosent av disse pengene investeres i Norge, med et tak på 15 prosent eierskap i hvert enkelt selskap.

Det gjør Folketrygdfondet til Oslo Børs' største finansielle investor, påpeker Gjelsvik. Men siden Oslo Børs i seg selv ikke er børsnotert, er det ikke mulig for Folketrygdfondet å ha en eierandel her, grunnet Finansdepartementets bestemmelser.

Les også

Analytiker om potensielt Nasdaq-bud: – Løpet er kjørt

– Det spesielle er at Folketrygdfondet, som en veldig stor aktør på Oslo Børs, er blitt forhindret av Finansdepartementet til å gjøre strategiske oppkjøp og til å bidra til å trygge de investeringene de har, sier Gjelsvik til E24.

Ber om endring

Dermed får det statlige selskapet heller ikke mulighet til å påvirke risikoen for pengene det har investert, hevder han.

– Det ble illustrert gjennom raidet til Euronext før jul at eierskapet til Børsen er i spill. Én ting er at vi mener Finansdepartementet har rett og plikt til å stoppe oppkjøpet, men en annen ting er hvordan det kan bidra til stabilitet og utvikling av Børsen.

Her kommer Senterpartiets forslag inn:

– Med en mellomstor eierandel i Oslo Børs ville Folketrygdfondet hatt gode muligheter til å påvirke sin risiko og ivareta sine interesser i samarbeid med andre strategiske eiere, forteller Gjelsvik.

Det er ikke mulig i dag.

Les også

Euronext-sjefen har store planer for Oslo Børs: Vil ta opp kampen med Nasdaq Nordic

Gjelsvik viser med dette til bestemmelsen som sier at Folketrygdfondet ikke får investere i unoterte selskaper. Stortingspolitikeren presiserer at Senterpartiet ikke tar til orde for å åpne for dette på generelt grunnlag, men at Folketrygdfondet blir gitt mulighet til å gå inn i Oslo Børs konkret.

Ønsker norske, strategiske eiere

Senterpartiet er det eneste partiet som så langt har gått ut og sagt eksplisitt at de er mot Euronexts forsøk på å kjøpe opp Oslo Børs.

Gjennom børsloven må Euronext-oppkjøpet godkjennes av Finansdepartementet før det eventuelt går gjennom, og her har partifelle Geir Pollestad uttrykt at han mener regjeringen bør sette foten ned.

Siden har Gjelsvik først sendt skriftlig spørsmål om også en overtagelse trenger godkjennelse fra Forsvarsdepartementet, etter sikkerhetslovens kapittel om eierskapskontroll, og nå altså om man ikke burde åpne for å la Folketrygdfondet ta en strategisk posisjon i Oslo Børs VPS.

– Det beste hadde vært flere strategiske eiere med til sammen over 50 prosent eierskap, men i det minste ønsker vi at strategiske norske eiere har negativ kontroll.

Les også

Oslo Børs reagerer: Uvedkommende har fått se regnskap før de er offentliggjort

– Hvor skal Folketrygdfondet eventuelt kjøpe den eierposisjonen fra?

– Det er klart det blir litt krevende akkurat nå når Euronext har gått inn på den måten de har gjort og støvsugd markedet for småaksjonærer. Hvorvidt det er gjennomførbart gjenstår å se.

Vil ikke ha noen børsfilial

Euronext har sikret aksjemajoritet gjennom en kombinasjon av egne aksjer og forhåndsaksept fra en gruppe aksjonærer, men bare så vidt. For å få full kontroll over selskapet i praksis, behøves 67 prosent. Euronext har uttrykt ønske om å kjøpe samtlige utestående aksjer.

De øvrige aksjonærene i Oslo Børs VPS avventer nå styrets anbefaling. Blant dem er DNB og KLP, de to største eierne, som tidligere har vært kjølige til et salg.

At aksjonærgruppen som tok initiativ til salget har «gått bak ryggen» på disse og styret, er Gjelsvik svært kritisk mot.

– Prosessen har vært fullstendig uansvarlig og stikk i strid med mandatet gjennom verdipapirloven. Vi er ikke mot at utenlandske eiere skal kunne komme inn og ta et eierskap, men det bør ikke være utenlandske eier som kommer inn og overtar børsen og gjør den til en ren filial.

Folketrygdfondet kan ikke kommentere spørsmål om deres mandat og henviser til Finansdepartementet. Her er policyen på skriftlige spørsmål at Stortinget skal informeres før journalister.

Her kan du lese mer om