Hydro ser økt risiko for at Kina igjen trykker på gassen

Høyere kinesiske aluminiumpriser kan være et tveegget sverd for Norsk Hydro.

OPTIMIST: Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro er optimistisk med tanke på selskapets oppstrømsvirksomhet på mellomlang og lang sikt.
Publisert: Publisert:

Etter en perioden med bedring i de totale aluminiumprisene ble det gjennom fjoråret klart at dette ga incentiver for økt kinesisk metalleksport. Dette var dårlig nytt for internasjonale aktører som Norsk Hydro, som lå an til å kunne nyte godt av en kombinasjon av lavere kostnader og bedre markedsbalanse.

Onsdag kom fasit for årets første kvartal, og her ble det klart at overskuddet fra Hydros underliggende drift ble mer enn halvert sammenlignet med første kvartal i fjor.

– Dette er i veldig stor grad et utslag av overkapasiteten verden hadde utover i 2015, som nå er i ferd med å bedre seg, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg til E24.

Under dagens resultatpresentasjon fremgikk det at Hydro for 2016 venter overkapasitet på 1,5 til 2,0 millioner tonn aluminium i Kina. Samtidig ventes det omtrent tilsvarende underkapasitet utenfor Kina, hvilket peker mot et marked i mer eller mindre balanse.

– Dette er langtidseffekter – svingninger som varer over lang tid. Vi ser betydelig lavere interesse for å bygge kapasitet i Kina nå, sier Brandtzæg.

– Samtidig er det tatt ut kapasitet, men det er tatt ut mindre kapasitet i Kina enn forventet, fordi de kinesiske prisene har steget mye mer enn forventet. Dette er relativt volatilt, og det at appetitten for å bygge kapasitet i Kina er såpass redusert, er også et resultat av at lønnsomheten i noen av de kinesiske prosjektene ikke har vært tilstrekkelig.

Tveegget sverd

Prisene på aluminium på børsen i Shanghai begynte å stige i fjor høst, og nådde ved utgangen av april nærmere 1.700 dollar per tonn.

Dette er altså et tveegget sverd, sett med Hydro-briller.

På den ene siden er høyere priser positivt i seg selv. Det medfører at incentivet for å pumpe ut kinesisk metall, den såkalte arbitrasjen, blir mindre. Dette kan igjen være bra for markedsbalansen og bety mindre press på de globale prisene.

Men samtidig fører det til mindre reduksjoner på tilbudssiden.

Under onsdagens Hydro-presentasjon opplyste Hydro at de ser høyere risiko for gjenoppstart av kapasitet i Kina som en følge av prisøkningen.

Den potensielle økningen i produksjonen estimeres til rundt 2,4 millioner tonn i Kina og 1,2 millioner tonn utenfor.

– Med den prisøkningen som har vært i Kina, er dette en risiko, bekrefter Brandtzæg.

Les også

– Dersom disse fire ikke leverer, må alle andre levere for å redde situasjonen

Det har tidligere kommet meldinger internasjonalt om at deler av større kinesiske kapasitetskutt som ble varslet i desember allerede er reversert.

– Ja, innenfor aluminium så har vi allerede sett noen restarter av kapasitet som ble kuttet tidligere. Dette er da på grunnlag av den prisutviklingen som har vært i Kina, som egentlig er positiv, sier Brandtzæg.

Lønnsomheten flyttet

For Hydro sin del betyr turbulensen i metallmarkedet at det er andre deler av virksomheten som gjør det skarpest. Dette gjelder generelt det som defineres som selskapets nedstrømsvirksomhet.

– Hydro er et aluminiumselskap med lang verdikjede, og vi har gjennom årene sett at lønnsomheten til ulike tider har flyttet seg mellom oppstrøm og nedstrøm. Nå ser vi at nedstrøm gjør det veldig bra, samtidig som vi også er optimistiske med tanke på utviklingen i oppstrøm på mellomlang og lang sikt, sier Brandtzæg.

Han trekker spesielt frem utviklingen i det felleseide datterselskapet Sapa og innen valsede produkter.

– En stadig større del av produksjonen er mindre sensitiv for svingningene i råvareprisene. Innen blant annet bil og transport skal det brukes mer aluminium for å redusere utslippene og energiforbruket. Denne substitusjonen kommer til å fortsette for fullt, og det er interessante markeder med tanke på verdiskapning for oss.

Les også

Nye Hydro-svar fra Mæland til Stortinget

Les også

Kortslutning årsak til strømstans ved Hydro

Les også

Avviser ulovligheter

Publisert:

Her kan du lese mer om