Nordea tjener mer på bedriftskundene

Nordea må fortsette å kutte på kostnadene. Pengestrømmen inn til selskapet er uendret målt mot første kvartal i 2013, men inntektene fra næringslivet øker.

NYE TALL: Administrerende direktør i Nordea Christian Clausen presenterer tirsdag bankens resultater for årets tre første måneder.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

Den nordiske storbanken Nordea kom torsdag med ferske tall for årets tre første måneder. De viste at inntektene har ligget på stedet hvil fra samme periode i fjor.

Driftsinntektene endte for konsernet på 2,5 milliarder euro (tilsvarende 20,8 milliarder norske kroner).

Men bedret markedssituasjon i bedriftsmarkedet var med å øke gebyr- og provisjonsinntektene med 13 prosent.

- I begynnelsen av 2014 økte aktiviteten innen rådgivning til bedriftskunder om finansielle løsninger og kapital-markedstransaksjoner, og aktiviteten på spareområdet er fortsatt sterk, skriver konsernsjef Christian Clausen i en pressemelding.

Bankens kostnadsprogram bidrar til at driftsresultatet bedres med 6 prosent.

Kostnadene i forhold til inntektene er ned til 49 prosent i første kvartal 2014 fra 51 prosent i første kvartal 2013.

Må kutte kostnader

Kostnadsprogrammet er ulike tiltak banken har sett i verk for å kutte ned på utgiftene.

Nordea opparbeidet seg kostnader på til sammen 1,24 milliarder euro (tilsvarende 10,29 milliarder norske kroner) for årets tre første måneder.

Nettofortjenesten (avansen) endte på 840 millioner euro, det tilsvarer 6,98 milliarder norske kroner. Det er en forbedring på 473,7 millioner kroner fra første kvartal i 2013.

- I den nåværende situasjonen med lav vekst fortsetter vi kostnads- og kapitaleffektiviseringprogrammene og utnytter forretningsmulighetene kundene våre gir oss, skriver Clausen.

Mindre tap på lån

Banken taper også mindre penger på utlån, da mislighold på lån falt til 18 basispunkter ned fra 23 basispunkter (red.amn: 100 basispunkter er 1 prosent). Nordea rapporter om økte utlånstap i Latvia, men så og si ingen endring i de øvrige landene.

Netto utlånstap ble i første kvartal på 158 millioner euro (1,3 milliarder norske kroner).

Lånemarginene peker også oppover for selskapet fra 1,06 prosent i første kvartal 2013 til 1,08 prosent i første kvartal 2014.

Nordea rapporterer også om en videre vekst i sparemarkedet.

For ordens skyld: Tallene som er nevnt i denne artikkelen her gjelder for Nordea som helhet, og omfatter følgelig all virksomhet i konsernet på tvers av landegrensene.

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa, og har foruten kontorer i Norden også tilstedeværelse i de baltiske landene samt i Polen og Russland.

Les også:

Nordea og DNB kutter rentenJensen: Ett skritt nærmere like bankregler

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nordea

Flere artikler

  1. Nordea tjente mer på utlån enn før

  2. Inntektshopp for sparebanker i vest og i nord

  3. Nordea med ferske kvartalstall: – Innskuddsmarginene er under press

  4. 4,3 milliarder i resultathopp for bankene

  5. Norsk styreproff må gå fra et Nordea i endring