Lund: I Statoils interesse å lykkes på Mongstad

Konsernsjef Helge Lund avviser antydningen om at Statoil ikke prioriterte fullskalaprosjektet på Mongstad i tilstrekkelig grad.

HØRING: Statoils konsernsjef Helge Lund (med foldede hender) under høringen om Mongstad i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

Heiko Junge
Publisert:

Lund sa at det var i Statoils egen interesse å lykkes på Mongstad da han forklarte seg under høringen i regi av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

Å finne fram til en vellykket og kostnadseffektiv teknologi for fullskala fangst og lagring av CO2 ville øke selskapets verdier og ivareta aksjonærenes interesser, i tillegg til å være gunstig for klimaet, anførte Statoil-sjefen.

Hadde insentiver

Lund avviste at det skortet på insentiver til å lykkes, slik kritikerne av gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil i 2006 vil ha det til.

– Avtalen var god for begge parter. Den var balansert og reflekterte utfordringene. Vi har hatt gode insentiver og rammebetingelser. Det er viktig for Statoil å være med på å utvikle en teknologi som kan redusere utslipp, sa Lund.

Han viste til at dette ville gi et konkurransefortrinn og også være godt for omdømmet. Lund sa også at Mongstad-prosjektet er gjennomført på samme måte som når Statoil gjennomfører andre store prosjekter, og viste til at selskapet har bred erfaring i å utvikle ny teknologi.

– Vi investerte 1,2 milliarder kroner i teknologisenteret og engasjerte opp imot 100 av våre beste fagfolk i dette prosjektet, anførte han.

Lund ville ikke gi noen vurdering av beslutningen om å stanse arbeidet med fullskalaanlegget, men avviste påstanden om at teknologisenteret var unødvendig og at man heller kunne ha innledet dette arbeidet i full skala med en gang.

– Jeg er helt uenig i den vurderingen. Det er viktig å lære seg å krabbe før man skal gå.

Les også

Stoltenberg om Mongstad: - Vi har opplevd skuffelser

– Har levert

Lund sier at selskapet har levert profesjonelt og ansvarlig på Mongstad-prosjektet siden avtalen ble inngått i 2006.

– Vi har ferdigstilt et testsenter i verdensklasse, og vi var i ferd med å utrede et fullskala renseanlegg da det ble besluttet stanset, sa Lund, som stilte til høring med hele fem bisittere.

– Vi må ikke gjøre det beste til det godes fiende. At vi ikke lykkes med alt, må ikke redusere det faktum at vi har lyktes med noe, sa Statoil-sjefen.

Han mener det var riktig at staten tok det meste av risikoen og kostnadene.

– Siden Mongstad-anleggene var meget konkurranseutsatt, var det enighet om at renseanlegget ikke skulle utsette Statoils konkurransesituasjon.

Han minnet om at det var snakk om en lite utprøvd teknologi som han beskrev som «uhyre komplisert». Lund poengterte også at Mongstad er unikt i verdensmålestokk på grunn av sin størrelse, og sa at flere prosjekter, blant annet med EU-støtte, heller ikke er blitt realisert.

Les også

Bellona: – Borten Moe villedet Stortinget

Vanskelie påstander

Helse, miljø og sikkerhet er selskapets fremste prioritet, framholdt Statoil-sjefen da han fikk spørsmål fra komiteen om hvordan han stiller seg til påstandene som kom fram tidligere i høringen, nemlig at Statoil med vilje overdrev kreftfaren ved den såkalte aminteknologien.

– Jeg må si at det var det vanskelig å sitte og høre på. Vi har HMS som øverste prioritet. Det ble stilt spørsmål om kreftfaren knyttet til aminer, og da måtte vi gå inn og forstå det fullt ut. Jeg tror at dere i denne komiteen vil forstå at vi, som industrielt ansvarlig selskap, ikke kunne ta noen som helst risiko på dette området, sa Lund.