Investorer går til gruppesøksmål mot Danske Bank

Store investorer, inkludert statlige pensjonskasser, forsikringsselskaper og investeringsselskaper går til gruppesøksmål mot Danske Bank.

Publisert: Publisert:

Danske Bank har igjen blitt stevnet som følge av hvitvaskinsskandalen.

En rekke store investorer i form av pensjonskasser og investeringsselskaper fra blant annet USA og Tyskland krever 1,5 milliarder danske kroner i erstatning som følge av bankens fallende aksjekurs under saken, skriver Berlingske.

Bak stevningen står omtrent 70 aksjonærer, hvorav flere er store, institusjonelle investorer i 16 land. Det opplyser investorgruppens danske advokat, Ole Sigetty, fra advokatfirmaet Németh Sigetty, til avisen.

Tidligere har en rekke andre advokatbyråer i både Danmark og utlandet kommet på banen med lignende stevninger, eller varsel om stevninger.

Les også

Danske Bank har innført ansettelsesstans

Mener Danske Bank har brutt børsreglene

Navnene på partene i gruppesøksmålet er foreløpig hemmelig, men inkluderer ifølge advokatfirmaet statlige pensjonskasser, forsikringsselskaper og investeringsselskaper som forvalter for «hundrevis av milliarder euro».

Ifølge investorene har Danske Bank blant annet brutt de børsreglene vedrørende selskapenes opplysningsplikt ved å «bevisst ha villedet investorer og holdt dem i uvitenhet i årevis ved å ikke ha offentliggjort at bankens regnskaper og resultater inneholdt betydelig inntjening fra kjente, ulovlige og høyrisikable hvitvaskinsaktiviteter», opplyser advokatfirmaet til Berlingske.

Saksøkerne mener dessuten at Danske Bank har unnlatt å informere markedet om de betydelige risikoene som hvitvaskingen innebar.

Det gjelder blant annet risikoen for at banken kunne få bøter, miste kunder, skade sitt omdømme og tape inntekter som følge av saken.

En detalj i søksmålet er at investorene vil ha undersøkt om Danske Bank har beregnet inntjeningen til kundene på riktig måte.

Banken har tidligere uttalt at de tjente til sammen 1,5 milliarder danske kroner, penger som banken har lovet å donere til veldedige formål.

Investorer går til gruppesøksmål mot Danske Bank: Krever milliarderstatning etter hvitvaskingsskandalen som følge av fallende aksjekurs
Publisert: