Prosafe vurderer å anke Konkurransetilsynets fusjonsnekt: – Ikke overrasket, men skuffet

Prosafe vurderer å anke Konkurransetilsynets vedtak om å stanse sammenslåingen med Floatel International. – Jeg er ikke overrasket, men skuffet, sier Prosafe-styreleder Glen Ole Rødland.

VURDERER ANKE: Prosafe vurderer å anke Konkurransetilsynets fusjonsnekt med Floatel International. Dette er Safe Scandinavia.

Prosafe
Publisert:

Konkurransetilsynet varslet mandag at det stopper sammenslåingen av to aktører i markedet for flytende innkvartering på norsk sokkel, Prosafe og Floatel International.

Bak Floatel står det singaporske verftet Keppel Fels og kapitalforvalterne Oaktree Capital Management, mens Prosafe er børsnotert i Oslo og har fond fra private equity-selskapet HitecVision som sin største eier.

– Vi er ikke overrasket, men skuffet. Vi kommer til å vurdere nøye om vi skal anke, sier styreleder Glen Ole Rødland i Prosafe til E24.

Avgjørelsen har vært varslet. Meldingen om at Prosafe og Floatel skulle slå seg sammen kom i juni i år, og allerede i juli varslet Konkurransetilsynet at det kunne komme til å gripe inn. Etter å ha diskutert selskapenes forslag om avhjelpende tiltak varslet tilsynet Floatel og Prosafe i september om at oppkjøpet kunne bli stanset.

Selskapene sendte inn merknader tidligere i oktober, og Konkurransetilsynet gjorde 28. oktober vedtak om å stanse fusjonen.

– Dette er de to største konkurrentene i markedet for offshore innkvartering, og en sammenslåing vil kunne føre til mindre konkurranse i markedet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til E24.

Selskapene kan klage til Konkurransenemnda innen tre uker.

Les også

Konkurransetilsynet avviser Prosafe-fusjon

Økt konkurranse

Prosafes styreleder påpeker at konkurransen har økt i markedet for innkvartering offshore den siste tiden.

Blant annet har borerigger i økende grad blitt brukt til innkvartering, da det er ledig kapasitet også der. Rødland mener det er i oljeselskapenes interesse å ha en sterk leverandør av flytende hoteller på norsk sokkel.

– Jeg er overrasket over at Konkurransetilsynet stopper en fusjon som både kundene og tilbyderne ønsker. De store oljeselskapene har sagt i sine innspill til Konkurransetilsynet at de i utgangspunktet er positive til denne fusjonen og ønsker at den skal skje, sier Rødland.

– De største oljeselskapene på sokkelen venter lavere etterspørsel etter floteller fremover, og er først og fremst opptatt av at det skal være tilbydere i markedet, sier han.

Styreleder Glen Ole Rødland i Prosafe.

Prosafe

– Grundig vurdering

Flytende innkvartering brukes til å huse mannskaper under utbygginger, vedlikehold og ombygginger på sokkelen. De siste årene har det vært overkapasitet fordi oljeselskapene har hatt mindre behov for innkvartering enn de hadde i perioden med høye oljepriser og høy aktivitet frem til 2014.

– Hvor mye av dette markedet har Prosafe og Floatel?

– De er de to klart største i dette markedet. Det er de to nærmeste konkurrentene, som i mange tilfeller er de som er best egnet til å gi et tilbud, sier Sørgard.

– Hvordan vurderer dere faren for at selskapene vil kunne droppe norsk sokkel hvis de ikke får slå seg sammen?

– Vi har gjort en veldig grundig vurdering av saken og har blant annet lyttet til kunder som er bekymret for konkurransen, til partene og til andre aktører. Vi har ingen holdepunkter for at selskapene vil trekke seg ut etter dette vedtaket. Disse selskapene presser hverandre i konkurranse med hverandre, og hvis de får slå seg sammen kan det skade denne konkurransen, sier Sørgard.

Les på E24+ (for abonnenter)

Børskommentar: Det lukter short-inndekning i Dof og Solstad Offshore

Foreslo dempende tiltak

Konkurransetilsynet har mottatt forslag fra selskapene som kan dempe konkurranseeffekten av sammenslåingen. Selskapene foreslo en rammeavtale over tre år hvor oljeselskapene kunne leie en rigg til en fastsatt pris.

– Partene har legitim rett til å foreslå såkalt avhjelpende tiltak. Vi har vurdert disse forslagene og funnet at de ikke vil være tilstrekkelige til å sikre god konkurranse, og har avvist dem, sier Sørgard.

– Vi er opptatt av at konkurransemekanismene bevares. Dette er en situasjon med overkapasitet, og da vil konkurransen være hard. Begge selskapene er opptatt av å vinne oppdrag. Vi har full forståelse for at partene syns dette er en vanskelig situasjon, men vårt oppdrag er å sikre best mulig konkurranse slik at kundene/aktørene i oljenæringen ikke betaler for mye for tjenestene. Det er bra for samfunnet, sier direktøren for Konkurransetilsynet.