Bare oljeprisen og svenskekronen kan redde SAS-overskuddet i år

Pilotstreiken i slutten av april kostet SAS store summer og øker kostnadsnivået fremover. Dette fører til at det neppe blir noe overskudd i år, såfremt ikke to jokere slår til.

Illustrasjonsbilde fra streiken. Oslo Lufthavn
Publisert:

– Når man ser på regnskapet så viser det bare at det ikke er noen vinnere i en streik, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS til E24.

Flyselskapet slapp tirsdag regnskapet for sitt andre kvartal (februar-april) som viste at den ukelange pilotstreiken fra 26. april til 2. mai har kostet 650 millioner svenske kroner.

– Denne typen kostnader er aldri bra, men jeg vil si at den beste måten å sikre arbeidsplassene på er at vi har et konkurransedyktig SAS, sier Wist.

Til tross for streiken er han likevel fornøyd med den underliggende inntektsutviklingen, at inntektene fra ancillary (ombordsalg, bonusprogram og andre inntekter utover billettene) øker og at interessen for billetter på Business og Plus (økonomi ekstra) er bra.

Finansdirektøren i SAS forklarer hvordan de har kommet frem til streikeregningen:

  • Et beregnet bortfall i inntekter på 745 millioner svenske kroner. Tallet inkluderer billettinntektene som selskapet gikk glipp av fordi mange kansellerte billetter i forbindelse med streiken, samt at det tok noe tid før bestillingene tok seg opp til normalen igjen etter streiken
  • En netto reduksjon i kostnadene under streiken på 95 millioner. Dette er en kombinasjon av økte kostnader til ombooking, kompensasjon og annet til passasjerer, fratrukket mindre drivstofforbruk og andre utgifter.

Samlet sett er dette 650 millioner, hvorav 430 millioner faller i andre kvartal og 220 millioner faller i tredje kvartal.

– Dette er vi trygge på gir en god indikasjon på kostnadene, sier finansdirektøren om estimatet.

Les også: SAS tror streiken kostet 650 millioner svenske kroner: – Blir utfordrende å nå et positivt resultat i år

Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS (t.v.) i samtale med pressesjef Knut Morten Johansen i SAS Norge

– Vi kjenner oss ikke igjen

Selv om streiken vil koste SAS mye i år, har den nye kollektivavtalen med pilotene også økt kostnadsnivået fremover.

Avtalen partene ble enige om går i korte trekk ut på at:

  • Pilotene får en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. Det er totalt 10,9 prosent samlet sett
  • Andelen piloter i fast rotasjon (turnus) økes fra 40 til 60 prosent
  • SAS kan disponere pilotene på tvers av kort- og langdistanseflyginger

Torbjørn Wist opplyser at treårsavtalen med pilotene i Danmark, Norge og Sverige er ventet å øke nettokostnaden for pilotene i Skandinavia med 5,4 prosent i løpet av avtalens periode, målt som samlede personalkostander. I Sverige er økningen på 4,4 prosent.

Her regner man da med at lønnen øker, at flere skal over i fast rotasjon, endringen i antall dager i luften per år og fratrukket det SAS har fått igjen gjennom å kunne bruke pilotene på lang- og kortdistanse.

Dagens Nyheter meldte mandag at om at personalkostnadene for pilotene i SAS vil øke dobbelt så mye som SAS selv sier. Det avviser flyselskapet blankt:

– Jeg kan ikke kommentere påstandene i artikkelen spesifikt, men vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen. Man må både gi og ta i forhandlinger og det skjedde også her, sier Wist.

Motytelsen han peker på er at SAS nå kan bruke pilotene på tvers av lang- og kortdistanseflåten sin der de ønsker det. Dette mener selskapet gir dem en betydelig fleksibilitet og kostnadsforbedring.

– Dette har en positivt kostnadseffekt for oss, særlig når man ser det sammen med at vi fremover går over til en enhetsflåte med bare Airbus-fly, sier Wist, med referanse til bestillingene av A320-flyene til Europa-flåten og A350-bestillingen til langdistanseflåten.

– Kabinforeningen har sagt at de vil kreve minst like mye som pilotene fikk når de skal forhandle neste år. Hva tenker dere om det?

– Jeg registrerer at enkelte bare kommenterer deler av pilotavtalen, og da lønnsdelen av den. Men de må også være bevisst på at pilotene også har kommet med motytelser for at vi ikke skulle få et galopperende kostnadsnivå, sier Wist.

Han referer da til at SAS nå kan bruke pilotene både på lang- og kortdistanse.

SAS-sjef Rickard Gustafson sier at avtalen gir dem en gjennomsnittlig kostnadsøkning for pilotene på under to prosent per år.

– Det er ganske likt hva andre yrkesgrupper i Skandinavia har fått. Jeg håper å kunne tilby alle våre ansatte, inkludert de i kabin, en utvikling fremover på linje med resten av samfunnet, sier SAS-sjef Gustafson.

– Men at streikevåpenet tas i bruk tror jeg vi kan enes om at ikke er det beste for SAS når vi ser på kostnadene våre og at konkurrenter rundt oss går konkurs. Jeg håper vi kan unngå streik fremover, legger han til.

Valuta og en sterkere svenskekrone kan redde overskuddet

Tidligere i år hadde SAS en prognose (guiding) om at selskapet «venter å levere et positivt resultat før skatt og engangsposter» i regnskapsåret, gitt at det ikke skjedde uventede hendelser.

Det skjedde åpenbart med streiken.

Nå skriver selskapet at «det vil bli utfordrende å nå et positivt resultat før skatt og engangsposter» i år.

– Hva må til for at dere likevel skal klare et overskudd i år?

– Slik vi ser det nå er det utfordrende, med mindre det blir noen vesentlige endringer i makrobildet. Da tenker jeg på drivstoffpriser og særlig på valutakursen og svenskekronen. Samtidig vil jeg også si at vi naturligvis gjør vårt ytterste for å levere et positivt resultat uansett, sier finansdirektør Torbjørn Wist.

– Gjør denne nye avtalen at deres langsiktige planer må endres?

– Nei, ikke i det store bildet, men de opprinnelige kravene som pilotene stilte ville virkelig gjort det. Det var uholdbart og det var vi veldig opptatt av det under forhandlingene. Vi kan leve med avtalen vi har kommet til, selv om vi ikke liker at kostnadene øker. Men det er klart at vi må legge mer trykk på omstilling og forbedringer fremover, sier Wist.

SAS-sjefen tror 2019 blir et tøft år, også hvis man ser bort ifra streiken:

– Jeg tror 2019 blir et anstrengt år, både som følge av drivstoff som økte med en halv milliard svenske kroner i dette kvartalet mot samme periode i fjor og på grunn av situasjonen der den svenske kronen svekkes mot viktige nøkkelvalutaer. Det gjør vondt, sier Gustafson.

Publisert: