Spekulantene strømmer tilbake til kronen

Etter den store kroneflukten tidligere i år har utenlandske banker har fått opp appetitten på kroner.  – De verste spekulantene har nok trappet ned aktiviteten, sier valutastrateg.

STYRKET SEG: I løpet av sommeren har kronen hentet inn mye av det tapte fra svekkelsen i starten av året.
Publisert:

De siste seks ukene har nemlig utenlandske banker vært netto kjøpere av den norske valutaen, viser Norges Banks valutahandelsstatistikk.

Altså har denne store handelsgruppen, som kan sees på som spekulanter i markedet, kjøpt mer kroner enn de har solgt.

Ifølge tallene har de nettokjøpt den norske valutaen for til sammen 27,5 milliarder kroner i perioden.

Kjøpene står i kontrast til den labre kroneappetitten i starten av året.

Da lempet utenlandske banker ut norske kroner omtrent hver eneste uke. I løpet av drøyt fire måneder etter februar solgte de netto over 100 milliarder kroner

Les på Dine Penger:

– Tusenkronerspørsmålet

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken peker på at det har vært flere runder der markedsaktører har solgt kroner i løpet av året.

– Jeg tror nok at for kronen sin del er det en viss normalisering. De verste spekulantene har nok trappet ned aktiviteten med minustegn foran kronen, sier Knudsen.

Les også

Storbanker tror på rally i «verdens billigste» valuta

Strategen sier den økte kroneappetitten kan ha sammenheng med redusert risiko for lavere norsk rente og en viss bedring i norske nøkkeltall.

– Tusenkronerspørsmålet er om dette fortsetter, sier Knudsen.

Han viser til en lignende tendens i markedsaktørenes posisjonering i andre råvarevalutaer de siste ukene, spesielt australske, kanadiske og newzealandske dollar.

– Kronen er litt i samme kategori. Det er nærliggende å tro at det er samme effekt. Det er nok litt kronespesifikt og litt råvarespesifikt. Det er to faktorer som har trukket i samme retning

– Styrende for kronekursen

– Jeg synes det var litt underlig at de solgte så enormt mye kroner på begynnelsen av året, sier valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

SER KRONEINTERESSE: Valuttastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets.

Valutastrategen tror disse spekulantenes kjøp og salg av kroner er styrende for kronekursens utvikling på kort sikt, på grunn av aktørgruppens størrelse.

Eek-Nielsen viser til at kapitalstrømmene fra gruppen står for rundt halvparten av de samlede kapitalstrømmene i statistikken.

– Det er en veldig stor aktørgruppe. Jeg tror også at det er der du finner de største spekulantene. Hvis noe, er det der vi møter dem, disse store strømmene fra hedgefond og lignende.

Statistikken skal gi et bilde av aktiviteten i valutamarkedet, ved at det samles inn daglige handelstall fra de største bankene. Den viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet, og hvem som er motpart i handelen.

Målt mot handelspartnernes valutaer har kronens bevegelser i år sammenfalt noenlunde med hvor stor appetitt de utenlandske bankene har hatt på den norske valutaen.

Målt ved Norges Banks I44-indeks, en valutakursindeks av kronen mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere, ble kronen stadig svakere i månedene etter februar, da det store kronesalget pågikk.

Les også

Pundet én krone billigere på tre måneder

Kronesvekkelsen tok mange valutaanalytikere på sengen. De hadde regnet med sterkere norsk valuta, blant annet fordi økonomien var i bedring.

Gjennom sommeren har imidlertid kronen kommet tilbake, og nesten hentet inn svekkelsen fra starten av året. Samtidig har altså de utenlandske bankene vært en netto kjøper av kroner.

– Selv om de har kjøpt mye i det siste har de netto solgt voldsomt mye i år, sier Eek-Nielsen.

saken fortsetter under

KJØPER IGJEN: De siste seks ukene har utenlandske banker kjøpt mer kroner enn de har solgt. Det samlede nettokjøpet er på 29,5 milliarder kroner (blå stolper viser bankens handler i millioner kroner per uke. Negative tall er nettosalg av kroner, positive er nettokjøp. Perioden strekker seg fra uke 9 til uke 33)

Oljepris og gode tall

Valutastrategen setter fingeren på oljeprisen som en faktor som kan ha bidratt til det siste skiftet i appetitt og retning for kronen.

– Hvis vi ser tilbake på den perioden vi har bak oss så hadde vi tendenser til fall i oljeprisen i første halvår. Det har vi ikke hatt gjennom sommeren. Tvert imot har oljeprisen steget fra rundt 45 dollar på det laveste til 51 dollar per fat.

Han sier det ikke bare var norske kroner som svekket seg i starten av året, men også andre råvaretunge valutaer som den kanadiske, australske og newzealandske.

– Det var nok litt en råvarehistorie. Så har man vært skeptisk til norsk økonomi, sier valutastrategen.

– Men i det siste har vi fått ganske mange gode tall. Ledigheten faller og veksten stiger. Norges Bank var også ganske positive på starten av sommeren. Det kan tenkes at det er noe slikt som ligger bak kronestyrkelsen.

saken fortsetter under

KRONEN i ÅR: Valutakursindeksen I44 steg i starten av året (kronesvekkelse), før den har falt gjennom sommeren (kronestyrking).

Senest i forrige uke viste tall fra SSB at norsk økonomi vokste hakket mer enn ventet i andre kvartal. Veksttakten er nå den høyeste på fire år. Denne uken er det duket for en ny oppdatering over registrert arbeidsledighet fra Nav.

– Jeg synes fortsatt at hvis man ser på arbeidsledighet, oljepris, aktivitetsnivå og slik ting i Norge, så er det litt overraskende at vi har så svak krone som vi har fortsatt, sier Nordea-strategen.

Han tror det er mer kronestyrking i vente, spesielt mot euroen.

– Vi har vært overrasket over hvor lang tid det har tatt å få den kronestyrkelsen vi har fått, men tror det er mer igjen.

Positiv til norsk økonomi

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i spesialfondet Nordkinn Asset Management mener de økte kronekjøpene fra utenlandske aktørene har bidratt til oppgangen i kronekursen i det siste.

Les også

Kroneløft vil ramme Oljefondet

Han tror at oljeprisens oppgang gjennom sommeren frem til august kan ha trigget den første kjøpsinteressen, men at det også er andre forhold som har bidratt.

– Kanskje også oppløftende tall for norsk økonomi er en faktor her. Jeg tror det, sier Wilhelmsen.

Han tror norsk økonomi kommer til å «se ganske bra ut» i andre halvår av 2017.

– Veksttallene kommer antagelig til å være ganske bra. De kommer fortsatt til å være på vei opp i norsk økonomi. Det kan understøtte muligheten for at norske kroner styrker seg litt videre.

– Men samtidig har det allerede blitt tatt litt høyde for, i og med at kronen har styrket seg. Det gjør at jeg er litt usikker. Når jeg ser på en del indikatorer ser det ut til at kronen allerede har gjort unna en del i det korte bildet, sier Wilhelmsen.

Les også på Dine Penger: Den store valutasmellen

Les også

Danske Bank tror kronerally tar høstpause

Les også

– Dette er problematisk

Les også

Kronehopp denne uken: – Markedet har undervurdert styrken i norsk økonomi

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om