Finanstilsynet avviser påstand fra Silver-eiere

Finanstilsynet mener løsningen for kundene i Silver Pensjonsforsikring ikke kan sammenlignes med forslaget tilsynet sa nei til i fjor.

Silver

Foto: NTB scanpix / skjermdump fripolis.no NTB scanpix / skjermdump fripolis.no
Publisert:,

Onsdag kveld ble det kjent at administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring har kommet frem til en løsning som medfører begrensede tap for kundene.

Løsningen innebærer at pengene i selskapet, inkludert eiernes kapital, blir fordelt som pensjonskapital for kundenen. Fripoliser med garantert avkastning blir omdannet til fripolise med investeringsvalg.

Løsningen fikk de tidligere eierne av Silver Pensjonsforsikring til å true med søksmål basert på en påstand om at løsningen som nå ligger på bordet ble avvist av Finanstilsynet da Silver Pensjonsforsikring kom med et tilsvarende forslag i mai 2016.

– Ikke helt frivillig

Finanstilsynet avviser imidlertid at forslagene kan sammenlignes.

Seksjonssjef Runa K. Sæther i Finanstilsynet viser i en e-post til at loven åpner for at kunder etter eget ønske kan konvertere poliser dersom de ønsker større innflytelse på investeringene i bytte mot avkastningsgarantien. Men det skal skje basert på fri vilje.

«Silver la våren 2016 fram en plan om å tilby kundene konvertering av fripolisene. Silver ville kommunisere til kundene at alternativet til å omdanne fripolisene til investeringsvalg ville kunne bli nedskrevne ytelser under en offentlig administrasjon. Kunden ville dermed kunne akseptere en løsning de i utgangspunktet ikke ønsket, fordi utfallet i alternativet ble ansett mindre gunstig. Det var Finanstilsynets vurdering at dette ikke er innenfor rammen av det loven åpner for,» skriver hun i en e-post til E24.

Les også

Kan redde Silver-pensjoner

Silver Pensjonsforsikring ble satt under offentlig administrasjon i februar fordi Finanstilsynet og Finansdepartementet mente selskapet ikke tilstrekkelig egenkapital etter regelverket.

En viktig forskjell

Dermed oppstår en ny situasjon, ifølge Sæther.

«Administrasjonsstyret har som oppgave å finne en løsning utelukkende basert på kundenes interesser. Hensynet til likebehandling av kundene vektlegges, og administrasjonsstyret har mulighet til å foreta omdanning på et annet grunnlag enn et det som følger av loven for livsforsikringsforetak i ordinær drift. I en slik løsning vil også egenkapitalen inngå i verdiene som er til fordeling på kundene,» skriver hun.

«Det er således forskjell på den løsningen Silver skisserte og det som nå skjer innenfor rammen av offentlig administrasjon,» legger hun til.

Les historien om Silvers kollaps på Dine Penger:

Her kan du lese mer om