Norges Banks rekordhøye kronesalg: – Stort nok til å skifte hele balansen

Aldri tidligere har Norges Bank solgt så mye kroner i markedet. Nyheten svekker kronen både mot euro og dollar.

SVAKERE KRONE: Valutaanalytiker Magne Østnor i DNB Markets legger til grunn at kronen svekker seg fremover.
Publisert:

Norges Bank oppjusterer det daglige kronesalget med 2 milliarder til 3,5 milliarder per dag i september, ifølge en melding fra sentralbanken.

Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet.

– Dette er stort nok til å skifte hele balansen i kronemarkedet, sier valutaanalytiker Magne Østnor i DNB Markets til E24.

Kronen svekker seg rundt seks-syv øre mot både euro og dollar etter nyheten, slik at de nå begge koster 9,89 kroner.

– Nå mister kronen den medvinden de har hatt, og det er nesten så vi kan si at det blir motvind for kronen fremover, sier han og legger til at han venter svakere krone fremover.

Les på E24+

Kan ikke konkurrere på dagens gasspriser: – Rett og slett umulig

Enorme skatteinntekter

Norges Bank har i flere år kjøpt kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet. Men fra april i år er situasjonen snudd og betydelige kronesummer fra oljeselskapenes skatteinnbetalinger selges hver dag.

Østnor peker på at oljeselskapene skal betale inn skatt 1. oktober.

– Vi har en situasjon hvor summene er så ekstreme at hverken kronemarkedet eller markedet for korte renter klarer å tåle dette, sier han.

– Det kunne gjort likviditetssituasjonenmengden kroner i markedet, ekstremt vanskelig i oktober. Når Norges Bank nå tilfører kroner (ved å selge i markedet), blir innstrammingen i markedet fortsatt stor, men ikke eksepsjonelt stor med potensielt store utslag i NiborPengemarkedsrenten, fortsetter han.

På forhånd ventet DNB Markets at Norges Bank ville gå mer forsiktig fram med en økning til 2,5 milliarder kroner per dag.

Østnor tror den kraftige oppjusteringen skyldes at har fått oppdaterte anslag fra Finansdepartementet i forbindelse med budsjettkonferansen i forkant av statsbudsjettet 6. oktober.

Handelsbankens ventet også høyere valutakjøp (uten å spesifisere hvor mye), mens SEB trodde sentralbanken ville vente til de nye anslagene som kommer i statsbudsjettet 6. oktober.

Nordea Markets, Danske Bank og Sydbank ventet også uendret nivå på 1,5 milliarder i september.

Publisert:
Gå til e24.no