Dette skjer denne uken: Renteheving i USA kan svekke kronen

USAs sentralbank kan skape uro i markedene og sende valutainvestorer til trygge havner som dollaren. – Kan føre til dyrere utenlandsreiser, sier forbrukerøkonom.

POWELL I FOKUS: Onsdag har markedet blikket rettet mot USAs sentralbanksjef Jerome Powell, som flertallet forventer vil komme til å sette opp den amerikanske styringsrenten ytterligere.
Publisert: Publisert:

Det er spesielt to ting som er verdt å følge med på neste uke, ifølge forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea: Undersøkelsen fra Norges regionale nettverk og rentebeslutningen fra USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed).

– Det er viktig å følge med på hva Fed gjør, ettersom Norge i stor grad blir påvirket av det som skjer internasjonalt. Når Fed hever renten kan renten her hjemme også bli høyere, sier Incedursun til E24.

I mai gjorde USAs sentralbanksjef Jerome Powell et uvanlig kraftig rentegrep for å stagge den brennhete inflasjonen: renten ble satt opp med 0,5 prosentpoeng, et grep som ikke har blitt gjort på 22 år.

Onsdag venter flertallet at Powell vil sette opp renten med nye 0,5 prosentpoeng, ifølge sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Noen få tror sentralbanken kan komme til å jekke den opp enda mer, ifølge Reuters.

For like før helgen kom inflasjonstallene for mai, som landet på overraskende høye 8,6 prosent.

Hva Powell vil si om potensielle rentehevinger utover sommeren og høsten, kan muligens få mer betydning for markedene enn rentehevingen i seg selv, skriver CNBC.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank er også spent på hva Powell vil si om de neste møtene.

– Kommer de til å fortsette med 0,5 prosent i september eller er det aktuelt å sette opp med 0,75 prosent på et av disse? Jeg tror heller de fortsetter lenger med 0,5 prosent enn å ta 0,75 på en gang, sier Johansen.

– Det skyldes at det er tegn på at det går saktere i økonomien og de vil nok fortsette å gjøre vurderinger fra møte til møte.

Forbrukerøkonomen Derya Incedersun påpeker at en svakere kronekurs er positiv for eksportsektoren, men den kan også føre til dyrere utenlandsreiser.

Kan påvirke kronekursen

Rentehevingen i USA kan skape uro i markedene, ifølge Incedersun i Nordea. Det vil ikke påvirke børsen i Norge i like stor grad, men kronekursen kan bli påvirket.

– Den norske kronen er en liten valuta. Når vi nå er i en periode med frykt og usikkerhet velger gjerne investorer å kjøpe euro, dollar og pund fremfor norske kroner, ettersom de større valutaene oppleves som sikrere.

Forbrukerøkonomen påpeker at en svakere kronekurs er positiv for eksportsektoren, ettersom norske varer dermed blir billigere i utlandet. Det igjen kan føre til at vi selger mer og får flere arbeidsplasser.

– Samtidig går det utover importerte varer. Det blir dyrere varer i butikkene. En svekket krone kan og føre til dyrere utenlandsreiser, sier Incedersun.

Les også

SSB ser risiko for børsfall ved renteoppgang: – Lite trolig at Fed kommer til unnsetning

Også i Storbritannia og Japan kommer sentralbankene med nye rentebeslutninger denne uken.

Som veldig mange andre land, sliter også Storbritannia med skyhøy inflasjon. Dermed har flere øynene rettet mot den britiske sentralbanksjefen Andrew Bailey og hvilken taktikk han velger å legge seg på torsdag.

I Storbritannia ligger renten nå på én prosent – det høyeste på over 13 år.

Til tross for at den japanske valutaen yen nådde et 20 år gammel bunnpunkt mot dollaren tirsdag i forrige uke, vil Bank of Japan etter alt å dømme holde renten uendret på −0,1 prosent, ifølge Bloomberg.

Les også

Britisk inflasjon stiger til det høyeste på 40 år

Bedrifter kommer med økonomiske utsikter

Dagen før den store rentedagen i USA, kommer Norges Banks rapport for sitt regionale nettverk. Der rapporterer 300 bedrifter og organisasjoner hva de tror om den økonomiske utviklingen og utsiktene.

Den vil gi viktige signaler til Norges Bank, som torsdag 23. juni trolig kommer med ny renteheving.

– Vi har overstimulert økonomien ved å få ned rentene, og dette har ført til økt etterspørsel etter varer og tjenester som igjen bidrar til å øke prisene, sier Incedersun.

Det vi kan vente oss nå, ifølge Incedersun, er at inntjeningen til bedriftene blir svakere, at det blir mindre salg og derav mindre etterspørsel etter arbeidskraft.

– Det vil si at arbeidsledigheten vil stige litt, men høyere renter må til for å stabilisere økonomien. På sikt er det det beste for Norge, sier hun.

Les også

SSB venter dobbel renteheving i Norge i juni

Norges Banks normale praksis er at renten settes opp med 0,25 prosentpoeng. Nå er det imidlertid flere som tror at Norges Bank vil gå for en dobbel renteheving denne gangen, altså at de vil heve den med 0,5 prosentpoeng.

Grunnen er at prisveksten steg til det høyeste nivået siden 1988 i mai.

Prisene var totalt 5,7 prosent høyere i mai enn under samme måned i fjor. Kjerneinflasjonen (prisstigningen utenom strøm og avgiftsendringer) steg samtidig til 3,4 prosent. Det er sistnevnte Norges Bank ser på når de skal sette renten.

– Dette er betydelig over det Norges Bank har sett for seg, sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov til E24 fredag, og viste til Norges Bank estimater med en kjerneinflasjon på 2,6 prosent.

Danske Bank tror imidlertid at sentralbanken ikke vil heve renten med 0,5 prosentpoeng den 23. juni. Sjeføkonom Frank Jullum tror heller at Norges Bank vil heve på sitt mellommøte i august enn å heve dobbelt nå.

Les også

Prisveksten stiger til det høyeste siden 1988

Publisert: