Fed-referat: Signaliserer dobbel renteheving i desember

I referatet fra den amerikanske sentralbanken kom det frem at de er klare for å senke tempoet, og ser for seg slutten på rentehevinger på 0,75 prosentpoeng.

Sentralbanksjef Jerome Powell.
Publisert:

Federal Reserve publiserte referatet fra rentemøtet 1–2 november, som kan være med på å gi en pekepinn på fremtidig rentebane fra den amerikanske sentralbanken.

– Sånn det ser ut nå, tyder alt på at det blir en renteheving på et halvt prosentpoeng neste møte, sier Erik Bruce, sjeføkonom i Nordea.

– Det kommer en arbeidsmarkedsrapport i mellomtiden, men rapporten må vise et veldig sterkt arbeidsmarkedet med høy lønnsveksten, hvis det skal forandre neste rentehevingen.

Bruce mener videre det er enstemmig innen sentralbanken at renten skal opp, men medlemmene er splittet på spørsmålet om hvor aggressivt.

– Majoriteten tror at man nå har hevet renten mye og burde senke tempoet for å se effektene av rentehevingene, fordi det tar tid før rentehevingene virker på økonomien. Minoriteten mener at inflasjonen er altfor høy og legger mindre vekt på å se hvordan rentehevingene virker.

Flere av komiteens medlemmene var bekymret for hva det aggressive pengepolitikken kunne gjøre med den finansielle stabiliteten. Videre var det mange av medlemmene som uttrykte deres sterke engasjement for å dempe inflasjonen, men samtidig støttet færre av medlemmer en høyere rentebane enn tidligere antatt.

Federal Reserve økte styringsrenten 0,75 prosentpoeng i november. Rentehevingen markerte Feds fjerde strake renteheving på 0,75 prosentpoeng.

Etter møtet i november ble styringsrenten satt til intervallet 3,75 til 4 prosent. Det er det høyeste siden tidlig 2008.

Sjeføkonom, Erik Bruce, i Nordea.

Utdatert

Bruce mener referatet er litt utdatert siden er tre uker gamle. De nyeste tallene for prisveksten er ikke tatt i betraktning, men han tror at det kun styrker sjansen for et rentehopp på 0,5 prosentpoeng.

Prisveksten i USA ligger langt over sentralbankens mål på to prosent, selv om det svekket seg i oktober. Den amerikanske prisveksten dempet seg til 7,7 prosent i oktober, fra 8,2 prosent i måneden i forveien.

Utviklingen i arbeidsmarkedet er enda en faktor Federal Reserve ser på når de skal fastsette renten. I oktober ble det skapet 261.000 nye jobbe i USA, på forhånd var det ventet 193.000. I samme måned var lønnsveksten 4,7 prosent.

Under pressekonferanse som fulgte forrige renteheving, uttalte sentralbanksjefen Jerome Powell, at rentetoppen trolig vil bli høyere enn de tidligere hadde ventet. Imidlertid sa han at det sannsynligvis blir mindre aggressive rentehevinger på de neste rentemøtene, ifølge Bloomberg.

Publisert:
Gå til e24.no